8 episodes

I ’Ledelse i virkeligheden’ kan du kigge ind gennem nøglehullet hos Forsvaret. Ind på de mennesker, som er trænet i at tage beslutninger, hvor det i yderste konsekvens kan betyde liv eller død. Følg med, når journalist Maria Jencel sammen med eksperter uge efter uge dykker ned i Forsvarets otte vigtigste begreber for god ledelse. Hvad kan Forsvaret lære os om at være en god leder? Hvilke konkrete egenskaber skal lederen mestre? Og hvorfor netop disse egenskaber? Dét undersøges og udfordres, når konkrete historier fra virkelighedens udsendelser og arbejdsliv i felten diskuteres af Forsvarets ledelseseksperter.

Podcasten er produceret for Forsvaret af Heartbeats.

Ledelse i virkeligheden Forsvaret

  • Education
  • 3.8 • 13 Ratings

I ’Ledelse i virkeligheden’ kan du kigge ind gennem nøglehullet hos Forsvaret. Ind på de mennesker, som er trænet i at tage beslutninger, hvor det i yderste konsekvens kan betyde liv eller død. Følg med, når journalist Maria Jencel sammen med eksperter uge efter uge dykker ned i Forsvarets otte vigtigste begreber for god ledelse. Hvad kan Forsvaret lære os om at være en god leder? Hvilke konkrete egenskaber skal lederen mestre? Og hvorfor netop disse egenskaber? Dét undersøges og udfordres, når konkrete historier fra virkelighedens udsendelser og arbejdsliv i felten diskuteres af Forsvarets ledelseseksperter.

Podcasten er produceret for Forsvaret af Heartbeats.

  Episode 8: Fremsyn

  Episode 8: Fremsyn

  Nanna er som officer ansat i et ledelsesteam, der skal styre en forandringsproces på Flyvestation Aalborg, hvor tre afdelinger skal blive til to, og medarbejderne skal fordeles på ny. Det kan lyde simpelt, men en organisationsændring skaber usikkerhed blandt de berørte medarbejdere. Hvordan skaber man et tillidsrum, hvor alle kan tale om det de har på hjerte, og hvor medarbejdernes faglige stolthed i opgaveløsningen kan anerkendes. Som gode ledere skal man kunne tilpasse sig en ny fremtid og få alle med i forandringsprocessen, men hvordan kan man egentlig forberede sig på fremtiden? Hvorfor er det så vigtigt at få medarbejderne til at tage ejerskab for forandringen? Og hvordan kan man bruge Forsvarets lederkompetencer i forhold til fremsyn, når det handler om erhvervslivet, politik eller lignende?
  Ekspertpanelet i dette afsnit består af Danmarks første kvindelige general Lone Træholt sammen med orlogskaptajn og tidligere skibschef Maria Martens, som også er ledelsesudviklingskonsulent og tidligere leder hos Mærsk Supply Service.

  Podcasten er produceret for Forsvaret af Heartbeats.

  • 16 min
  Episode 7: Udvikling

  Episode 7: Udvikling

  Christina er nyudnævnt officer i Flyvevåbnet, da hun på en vagt modtager en melding om en bombetrussel mod et Ryan Air fly undervejs fra London til Oslo. Hendes opgave er at overvåge det danske luftrum fra et operationsrum i Karup, og derfra skal hun sammen med sit team træffe de rette beslutninger om, hvordan afvisningsberedskabet med sine F-16 fly bedst kan assistere passagerflyet i luften. Ude af sin comfortzone og midt i en akut situation skal opgaven løses uden at gå på kompromis med sikkerheden.
  I dette afsnit diskuteres vigtigheden af at kunne tage de rigtige beslutninger i en presset situation - og hvordan man som leder udvikler sig til at kunne det. Hvordan kan man uddanne mennesker i at tage de rigtige beslutninger under pres? Hvordan hænger udvikling og drift sammen, og hvorfor er det essentielt, når der skal løses problemer? Og hvorfor skal man også lære at improvisere som leder i Forsvaret – og ikke bare følge planen?
  Ekspertpanelet i dette afsnit består af major og lederudviklingskonsulent Lennart Schou Jeppesen hos Forsvarsakademiet samt major Peter Kaplers, underviser i ledelse ved Forsvarsakademiet.

  Podcasten er produceret for Forsvaret af Heartbeats.

  • 16 min
  Episode 6: Indblik

  Episode 6: Indblik

  Kenneth er kompagnichef i Afghanistan, da en kollega besøger ham og pludselig begynder at stille en lang række spørgsmål til den måde, de opererer på. Det giver ham anledning til at genoverveje måden, han gør tingene på og om hvorvidt det er den rigtige måde og metode. Oplevelsen har lært ham, at han altid skal være åben for at ændre på sin praksis for at udvikle både sig selv og sin enheds opgaveløsning. I dette afsnit diskuteres vigtigheden af at turde kigge indad og udfordre sig selv. Hvordan sørger vi for at stille de rigtige spørgsmål til os selv? Hvad betyder indblik for en god leder? Og hvordan finder man en balance mellem at finde ro i sin tvivl og stole på den?
  Det diskuterer Danmarks første kvindelige general Lone Træholt sammen med orlogskaptajn og tidligere skibschef Maria Martens, som også er ledelsesudviklingskonsulent og tidligere direktør hos Mærsk Supply Service.

  Podcasten er produceret for Forsvaret af Heartbeats.

  • 15 min
  Episode 5: Mod

  Episode 5: Mod

  Maria drømmer om at sejle i det grønlandske farvand på en af Forsvarets skibe, og da det endelig lykkes hende, opdager hun, at besætningen har meddelt, at det ikke er et job for en kvinde og Maria kommer ikke afsted. Det er 24 år siden. Maria bliver senere den første kvindelige skibschef på en af Forsvarets ekspeditionskuttere på Grønland. Maria udviste mod ved at gå op imod en etableret kultur. Hun vidste på forhånd, at der formentlig ville være modstand mod hende på kutteren, men søgte alligevel stillingen. I dette afsnit diskuterer Danmarks første kvindelige general Lone Træholt vigtigheden af mod i god ledelse. Dette diskuterer hun sammen med tidligere udsendt Jakob Barfod, som snart er Ph.d. fra CBS i organisationspsykologi og med fokus på militær ledelse. Hvordan udfordrer man som leder en etableret kultur og får succes med at forandre den? Hvordan inspirerer man sine medarbejdere til at være modige? Og hvornår er man overmodig?

  I dag er kvinder en inkluderet del af Søværnet. Det er en kulturændring, som man aktivt har arbejdet med i Forsvaret.

  Podcasten er produceret for Forsvaret af Heartbeats.

  • 17 min
  Episode 4: Fællesskab

  Episode 4: Fællesskab

  Nanna er stabschef for 60 danskere, som er sendt til Mali for at integrere danske helikoptere på en fransk flyvestation. Det er vigtigt, for at Danmark kan løse helikopteroperationer i landet. Nanna møder en gruppe meget forskellige mennesker med fire forskellige nationaliteter, der skal arbejde tæt sammen, og det går det op for hende, at fællesskabet bliver helt afgørende for, at opgaven kan lykkedes. I dette afsnit diskuteres vigtigheden af at kunne danne stærke fællesskaber som en del af god ledelse. Hvordan greb Nanna sin opgave an? Hvordan hænger ledelse og fællesskab sammen i Forsvaret? Og hvad er faldgruberne for en leder ved netop opbygning af fællesskab blandt medarbejderne? Ekspertpanelet i dette afsnit består af major og lederudviklingskonsulent Lennart Schou Jeppesen samt Peter Kaplers, underviser i ledelse ved Forsvarsakademiet.

  Podcasten er produceret for Forsvaret af Heartbeats.

  • 16 min
  Episode 3: Troværdighed

  Episode 3: Troværdighed

  Det kræver troværdighed og stor tillid til en leder, når man skal træffe de rigtige beslutninger og selv under beskydning skal bede sine medarbejdere om at fortsætte, for at komme sine kollegaer til undsætning. Dét oplevede Micheal, da han er med til at lede en operation i Afghanistan, hvor en gruppe soldater pludselig bliver beskudt. Han skal føre sin enhed videre, så de kan komme deres danske medsoldater til undsætning, og her skal man kunne stole på sin leders beslutninger.

  I dette afsnit diskuterer orlogskaptajn og tidligere skibschef Maria Martens og underviser i ledelse ved Forsvarsakademiet Peter Kaplers troværdighed i god ledelse. Kan man uddanne ledere i at skabe troværdighed og tillid mellem dem og deres enhed? Og hvordan kan man bruge Forsvarets fokus på troværdighed hos ledere andre steder i erhvervslivet, hvor det ikke gælder liv og død?

  Podcasten er produceret for Forsvaret af Heartbeats.

  • 18 min

Customer Reviews

3.8 out of 5
13 Ratings

13 Ratings

Mcairborne ,

Gode Podcast

Udmærkede episoder om ledelse i militær kontekst. Husk dog også at inkludere særdeles erfarne førere og ledere blandt de mange befalingsmænd, som oftest står i svære ledelsesmæssige og føringsmæssige dilemmaer. Oftest er disse situationer tættere på de “almindelige” soldater og kræver disciplin, overblik, beslutsomhed, loyalitet og troværdighed, blot for at nævne nogle enkelte elementer.

Det er jo ikke kun officerer, som leder i Forsvaret!

Top Podcasts In Education

You Might Also Like