100 épisodes

Perspektiv på den verden, vi lever i - set med advokatens briller. Det er opskriften, når redaktør hos advokatbranchens nyhedsmedie K-News Rasmus Hylleberg hver uge inviterer til debat i studiet og sammen med to af advokatbranchens og erhvervslivets fremmeste eksperter sættes udviklinger og perspektiver i samfundet ind i en juridisk kontekst.

Magtens Tredeling K-News

  • Actualité économique
  • 4.5 • 39 notes

Perspektiv på den verden, vi lever i - set med advokatens briller. Det er opskriften, når redaktør hos advokatbranchens nyhedsmedie K-News Rasmus Hylleberg hver uge inviterer til debat i studiet og sammen med to af advokatbranchens og erhvervslivets fremmeste eksperter sættes udviklinger og perspektiver i samfundet ind i en juridisk kontekst.

  7.3 Domstolene vs. myndighederne

  7.3 Domstolene vs. myndighederne

  Medvirkende: Advokat Mads Krøger Pramming og jurist Monica Lylloff
  Danmark bliver tit fremhævet som et af de lande i verden med den stærkeste retsstat. Så sent som i dette års Rule of Law. Men der er dog især et område, hvor borgernes retssikkerhed kommer på tynd is. Og det er, når det drejer sig om myndigheders afgørelser – og især i socialretlige sager.
  I en analyse fra foreningen Embedsværket viste det sig, at 42 procent af alle afgørelser truffet i kommunerne er truffet på et ulovligt grundlag. Og at antallet af hjemviste sager, altså sager, der sendes tilbage til kommunerne fra Ankestyrelsen er steget fra 16 procent til 32 procent mellem 2013 og 2019.
  Men selvom en borger er blevet offer for en forkert beslutning ude hos en myndighed, der måske endda er truffet på et ulovligt grundlag, så er det noget nær umuligt at vinde en sag mod myndigheden. For domstolene har nemlig en flere hundrede år gammel tradition om, at de ikke blander sig i myndighedernes afgørelser. Særligt hvis det drejer sig om skønsudøvelsen.

  Også selvom de laver fejl, er forkerte, eller direkte ulovlige. Hvorfor? Hvad betyder det for retssikkerheden? Og kan det ændres?

  • 46 min
  7.2 Schrems II-sagens betydning for datasamarbejdet mellem EU og USA

  7.2 Schrems II-sagens betydning for datasamarbejdet mellem EU og USA

  Medvirkende: Søren Sandfeld Jacobsen, advokat hos Gorrissen Federspiel og lektor på CBS, og Tim Krarup Nielsen, partner hos Dahl Advokater
  D. 16 juli kom EU-Domstolen med en afgørelse, ”Schrems II), som eksperter for datasikkerhed udråbte som ”en sejr” for de europæiske borgere (https://www.altinget.dk/artikel/eksperter-eu-dom-mod-facebook-er-en-sejr-for-de-europaeiske-borgere (https://www.altinget.dk/artikel/eksperter-eu-dom-mod-facebook-er-en-sejr-for-de-europaeiske-borgere)).
  Med afgørelsen sagde EU-domstolen, at de ikke mente, at EU-borgernes data var sikret godt nok mod, at eksempelvis amerikanske myndigheder kunne få adgang til dem, når data blev delt på tværs af Atlanten mellem EU og USA. Indtil da havde EU og USA ellers haft en aftale, kaldet Privacy Shield, der skulle sikre netop det – at borgernes data var beskyttet. Men aftalen fungerede ikke godt nok, lød dommen.  
  Nu står datadeling mellem EU og USA altså igen på bar bund. 
  Så hvad kommer det til at betyde, både for virksomheder, men også for borgernes persondatasikkerhed

  • 38 min
  7.1 M&A og insolvens i en coronatid

  7.1 M&A og insolvens i en coronatid

  Medvirkende: Pernille Bigaard, insolvensadvokat og partner hos Sundgaard Advokater og Karsten Pedersen, M&A-advokat og partner hos DLA Piper

  Siden Mette Frederiksen lukkede Danmark ned og satte stort set alt på pause, har der været meget snak om, hvordan virksomhederne nu skulle klare sig, nu hvor deres forretninger blev sat på en noget brat og uventet pause. Der er blevet givet historiske hjælpepakker på flere milliarder for at forhindre, at bunden ville blive slået ud af de danske virksomheder og økonomien. Og indtil nu ser det ud til at have virket. I hvert fald har der ikke været den bunke af konkurser, som man kunne have frygtet. Tværtimod, er der flere der peger på, at virksomheder, der måske ville være gået konkurs ellers, faktisk har klaret sig gennem det seneste næsten halve år med corona.
  Snakker man om M&A, et andet stort forretningsområde og indtægtskilde ude hos advokatvirksomhederne, så har man – i hvert fald i udlandet – oplevet et stort dyk i køb og salg af virksomheder.

  I en krisetid, som den vi har oplevet under corona, ville man tro, at salg og køb af virksomheder ville gå ned, mens konkurserne ville gå drastisk op. Men er det nu også sådan, det er sket?

  • 31 min
  Den smuldrende polske retsstat

  Den smuldrende polske retsstat

  Medvirkende: Mikael Sjöberg, landsretsdommer og formand for Dommerforeningen og Marlene Wind, professor på iCourts på Københavns Universitet.
  Polens gennemgribende reformer af det nationale retssystem bliver fulgt tæt af resten af de europæiske lande, da reformerne ikke flugter med demokratiske retsprincipper. Og mens den polske regering reformerer under påskud af, at det er for at modernisere retssystemet, så er der fortsat utrolig lav tillid til domstolene blandt befolkningen.
  Men hvad kan de europæiske lande gøre for at få Polen til at indordne sig de europæiske demokratiske spilleregler? Og hvad er konsekvensen, når Østeuropas største land så tydeligt indskrænker domstolenes uafhængighed?

  • 37 min
  6.2 En temperaturmåling fra GDPR-land

  6.2 En temperaturmåling fra GDPR-land

  Medvirkende: Marlene Winther Plas, partner hos DLA PIPER og advokat med speciale i bl.a. IT og datasikkerhed.
  Der for alvor kommet fart på udstedelsen af bøder i relation til GDPR – det viser en ny rapport fra DLA Piper, der har kigget nærmere på mængden af sager, størrelsen på sagerne og ikke mindst hvor sagerne finder sted rundt omkring i EU.
  I denne uges udgave af Magtens Tredeling dykker vi ned i rapporten og spørger en forfatterne bag, hvad tallene kan fortælle os om GDPR og om praksis på området. Virker GDPR efter hensigten og hvad er det typisk, som virksomhederne kommer i klemme for at overtræde?

  • 20 min
  6.1 Legaltech er fremtiden, men må advokathusene overhovedet være med?

  6.1 Legaltech er fremtiden, men må advokathusene overhovedet være med?

  Medvirkende: Martin Lavesen, managing partner hos DLA Piper og formand for Advokatrådets regel og tilsynsudvalg og Niels Christian Ellegaard, partner hos Plesner og forfatter til bogen Robets entering the legal profession.

  Advokatfirmaer må alene have til formål at drive advokatvirksomhed. Sådan står der i retsplejelovens paragraf 124. Og derfor må advokathusene altså ikke investere i og udvikle digitale produkter og services, som lægger uden for den reelle advokatgerning.
  Og det er et problem – flere og flere advokathuse søger nemlig i disse år at komme på forkant af den digitale udvikling ved at satse på digitale løsninger, og ofte med produkter og services, som potentielt ligger uden for den reelle advokatgerning. Men hvis advokaterne ikke må omdanne og udvikle deres forretningsstrategier og produktporteføljer til en digital virkelighed, hvad gør skal de så gøre? Den diskussion tager vi i denne uge.

  • 32 min

Avis d’utilisateurs

4.5 sur 5
39 notes

39 notes

LotteGunhild ,

Jurastuderende

Vildt interessant podcast, der tager spændende juridiske emer op til debat!

Frankie8756 ,

Advokat

Vildt interessant med en podcast, der tager juridiske spørgsmål op til debat!

Classement des podcasts dans Actualité économique

D’autres se sont aussi abonnés à