100 episodes

Perspektiv på den verden, vi lever i - set med advokatens briller. Det er opskriften, når redaktør hos advokatbranchens nyhedsmedie K-News Rasmus Hylleberg hver uge inviterer til debat i studiet og sammen med to af advokatbranchens og erhvervslivets fremmeste eksperter sættes udviklinger og perspektiver i samfundet ind i en juridisk kontekst.

Magtens Tredeling K-News

  • Business News
  • 4.5 • 38 Ratings

Perspektiv på den verden, vi lever i - set med advokatens briller. Det er opskriften, når redaktør hos advokatbranchens nyhedsmedie K-News Rasmus Hylleberg hver uge inviterer til debat i studiet og sammen med to af advokatbranchens og erhvervslivets fremmeste eksperter sættes udviklinger og perspektiver i samfundet ind i en juridisk kontekst.

  7.5 Nye domstole kan være vejen ud af forvaltningsmørket

  7.5 Nye domstole kan være vejen ud af forvaltningsmørket

  Medvirkende: Frederik Waage, professor ved SDU og med fokus på primært forvaltningsret og Sten Bønsing, professor og forsker ved Aalborg Universitet også med primært fokus på forvaltningsret
  Da Grundlovsændringen kom tilbage i 1953, fik vi i Danmark tilføjet en paragraf, der betyder, at vi har mulighed for at oprette såkaldte forvaltningsdomstole. Det er dog ikke en mulighed, vi endnu har benyttet os af.


  Til gengæld er det et ord, man oftest hører, når det handler om særligt borgernes retssikkerhed i forbindelse med socialretlige sager i kommunerne. Som vi også tidligere har diskuteret i Magtens Tredeling, så er myndighederne næsten immune ved domstolene, som sjældent går ind og ændrer på kommunernes skønsudførelse. Det er derfor næsten umuligt for en borger at få ændret en afgørelse truffet hos en myndighed, også selvom der er fejl i afgørelsen.
  Derfor er forvaltningsdomstole af flere blevet nævnt som en mulighed for at øge borgernes retssikkerhed, hvis de vil føre en sag mod en myndighed.
  Men hvad er en forvaltningsdomstol egentlig? Og hvorfor har vi endnu ikke haft nogle herhjemme, når flere af de europæiske lande, vi normalt sammenligner os med, har?

  • 38 min
  7.4 Sex under samtykke

  7.4 Sex under samtykke

  Medvirkende: Henriette Laursen, jurist og direktør i Kvinfo, og Zen Donen, jurist og bestyrelsesmedlem i foreningen Everyday Sexism Project Danmark

  For seks år siden underskrev Danmark Istanbulkonventionen, der har til formål at forebygge og bekæmpe vold mod kvinder. Da vi underskrev konventionen, forpligtede vi os samtidig på, at vi ville indføre en samtykkebaseret voldtægtsdefinition.

  I februar måned kom Straffelovsrådet med en mere end 300 siders lang betænkning, der lagde op til to nye forslag til voldtægtslovgivningen. Dengang lød det fra justitsminister Nick Hækkerup, at: ”Jeg er meget glad. Det er et retspolitisk stort og efter min mening et vigtigt skridt, vi har taget i dag.” og at ”Ambitionen er, at før Folketinget lukker for denne sæson, vil vi have en ny regulering for voldtægt i Danmark.”

  Folketinget lukkede sæsonen af og gik på sommerferie – uden en ny regulering for voldtægt. Justitsministeren meldte ud, at de ville bruge det som en tænkepause. Men nu pludselig, før Folketinget egentlig officielt er åbnet, er der pludselig sket nyt. Et flertal er blevet enige om, at Danmark nu skal have en samtykkebaseret voldtægtslovgivning. Selvom et flertal i straffelovsrådet faktisk anbefalede en frivilligbaseret version.

  Men hvorfor har det været så svært, at nå frem til den ændring? Hvorfor er juridiske eksperter på området ret uenige om, hvad det kommer til at betyde for retspraksis? Og hvad betyder det overhovedet, at den er baseret på samtykke?

  • 39 min
  7.3 Domstolene vs. myndighederne

  7.3 Domstolene vs. myndighederne

  Medvirkende: Advokat Mads Krøger Pramming og jurist Monica Lylloff
  Danmark bliver tit fremhævet som et af de lande i verden med den stærkeste retsstat. Så sent som i dette års Rule of Law. Men der er dog især et område, hvor borgernes retssikkerhed kommer på tynd is. Og det er, når det drejer sig om myndigheders afgørelser – og især i socialretlige sager.
  I en analyse fra foreningen Embedsværket viste det sig, at 42 procent af alle afgørelser truffet i kommunerne er truffet på et ulovligt grundlag. Og at antallet af hjemviste sager, altså sager, der sendes tilbage til kommunerne fra Ankestyrelsen er steget fra 16 procent til 32 procent mellem 2013 og 2019.
  Men selvom en borger er blevet offer for en forkert beslutning ude hos en myndighed, der måske endda er truffet på et ulovligt grundlag, så er det noget nær umuligt at vinde en sag mod myndigheden. For domstolene har nemlig en flere hundrede år gammel tradition om, at de ikke blander sig i myndighedernes afgørelser. Særligt hvis det drejer sig om skønsudøvelsen.

  Også selvom de laver fejl, er forkerte, eller direkte ulovlige. Hvorfor? Hvad betyder det for retssikkerheden? Og kan det ændres?

  • 46 min
  7.2 Schrems II-sagens betydning for datasamarbejdet mellem EU og USA

  7.2 Schrems II-sagens betydning for datasamarbejdet mellem EU og USA

  Medvirkende: Søren Sandfeld Jacobsen, advokat hos Gorrissen Federspiel og lektor på CBS, og Tim Krarup Nielsen, partner hos Dahl Advokater
  D. 16 juli kom EU-Domstolen med en afgørelse, ”Schrems II), som eksperter for datasikkerhed udråbte som ”en sejr” for de europæiske borgere (https://www.altinget.dk/artikel/eksperter-eu-dom-mod-facebook-er-en-sejr-for-de-europaeiske-borgere (https://www.altinget.dk/artikel/eksperter-eu-dom-mod-facebook-er-en-sejr-for-de-europaeiske-borgere)).
  Med afgørelsen sagde EU-domstolen, at de ikke mente, at EU-borgernes data var sikret godt nok mod, at eksempelvis amerikanske myndigheder kunne få adgang til dem, når data blev delt på tværs af Atlanten mellem EU og USA. Indtil da havde EU og USA ellers haft en aftale, kaldet Privacy Shield, der skulle sikre netop det – at borgernes data var beskyttet. Men aftalen fungerede ikke godt nok, lød dommen.  
  Nu står datadeling mellem EU og USA altså igen på bar bund. 
  Så hvad kommer det til at betyde, både for virksomheder, men også for borgernes persondatasikkerhed

  • 38 min
  7.1 M&A og insolvens i en coronatid

  7.1 M&A og insolvens i en coronatid

  Medvirkende: Pernille Bigaard, insolvensadvokat og partner hos Sundgaard Advokater og Karsten Pedersen, M&A-advokat og partner hos DLA Piper

  Siden Mette Frederiksen lukkede Danmark ned og satte stort set alt på pause, har der været meget snak om, hvordan virksomhederne nu skulle klare sig, nu hvor deres forretninger blev sat på en noget brat og uventet pause. Der er blevet givet historiske hjælpepakker på flere milliarder for at forhindre, at bunden ville blive slået ud af de danske virksomheder og økonomien. Og indtil nu ser det ud til at have virket. I hvert fald har der ikke været den bunke af konkurser, som man kunne have frygtet. Tværtimod, er der flere der peger på, at virksomheder, der måske ville være gået konkurs ellers, faktisk har klaret sig gennem det seneste næsten halve år med corona.
  Snakker man om M&A, et andet stort forretningsområde og indtægtskilde ude hos advokatvirksomhederne, så har man – i hvert fald i udlandet – oplevet et stort dyk i køb og salg af virksomheder.

  I en krisetid, som den vi har oplevet under corona, ville man tro, at salg og køb af virksomheder ville gå ned, mens konkurserne ville gå drastisk op. Men er det nu også sådan, det er sket?

  • 31 min
  Den smuldrende polske retsstat

  Den smuldrende polske retsstat

  Medvirkende: Mikael Sjöberg, landsretsdommer og formand for Dommerforeningen og Marlene Wind, professor på iCourts på Københavns Universitet.
  Polens gennemgribende reformer af det nationale retssystem bliver fulgt tæt af resten af de europæiske lande, da reformerne ikke flugter med demokratiske retsprincipper. Og mens den polske regering reformerer under påskud af, at det er for at modernisere retssystemet, så er der fortsat utrolig lav tillid til domstolene blandt befolkningen.
  Men hvad kan de europæiske lande gøre for at få Polen til at indordne sig de europæiske demokratiske spilleregler? Og hvad er konsekvensen, når Østeuropas største land så tydeligt indskrænker domstolenes uafhængighed?

  • 37 min

Customer Reviews

4.5 out of 5
38 Ratings

38 Ratings

LotteGunhild ,

Jurastuderende

Vildt interessant podcast, der tager spændende juridiske emer op til debat!

Frankie8756 ,

Advokat

Vildt interessant med en podcast, der tager juridiske spørgsmål op til debat!

Top Podcasts In Business News

Listeners Also Subscribed To