6 episodes

Operation Kvindekamp er en auditiv insisteren
på, at vi bliver ved med at tale om den manglende ligestilling på universiteterne.

Operation Kvindekamp Operation Kvindekamp

  • Science
  • 4.7 • 7 Ratings

Operation Kvindekamp er en auditiv insisteren
på, at vi bliver ved med at tale om den manglende ligestilling på universiteterne.

  05 - Bibliometri - med Jens Peter Andersen

  05 - Bibliometri - med Jens Peter Andersen

  Jens Peter er uddannet inden for biblioteks- og informationsvidenskab. Han er seniorforsker ved Dansk Center for Forskningsanalyse ved Aarhus Universitet, hvor han forsker i kvantitativ evaluering af forskningspublikationer. Han har lavet en række studier, der tydeliggør, hvordan kvinder og mænd publicerer og bliver citeret forskellige. Da netop publikationer og citationer er en væsentlig faktor, når en forskers karriere skal måles ved f.eks. rekruttering eller tildeling af fondsbevillinger, er dette emne højaktuelt for Operation Kvindekamp. Så med inspiration fra en af Jens Peters seneste publikationer ”Global citation inequality is on the rise” har vi emnet for dette afsnit af Operation Kvindekamp: Bibliometri.

  • 16 min
  04 - Bevillinger - med Maria-Theresa Norn

  04 - Bevillinger - med Maria-Theresa Norn

  Maria-Theresa er uddannet Cand. Merc og har ph.d. i forsknings- og innovationspolitik. Hun er analysechef ved Tænketanken DEA, som er en non-profit og politisk uafhængig tænketank. Derudover er Maria-Theresa seniorforsker ved Dansk Center for Forskningsanalyse ved Aarhus Universitet. I foråret 2021 stod hun i spidsen for et samarbejde mellem Tænketanken DEA og Danmarks Frie Forskningsfond. Arbejdet mundede ud i en rapport baseret på en kortlægning af det seneste årtis fagfællebedømte videnskabelige studier om diversitetsemnet. Rapporten med titlen ”Diversitet i forskning og forskningsfinansiering” er inspiration til emnet for dette afsnit af Operation Kvindekamp: Bevillinger.

  • 16 min
  03 - Antifeminisme - med Mikkel Thorup

  03 - Antifeminisme - med Mikkel Thorup

  Mikkel er idéhistoriker, forfatter og professor ved Institut for Kultur og samfund på Aarhus Universitet. Mikkels primære forskningsfelt er politisk idéhistorie med fokus på nyere tid, og omdrejningspunktet for hans omfattende forfatterskab har især været politisk og økonomisk idéhistorie. Mikkel har blandt andet beskæftiget sig med emner som voldens, krigens og racismens idéhistorie, og han er næsten altid at finde i Folkeuniversitets program. Mikkel er en yderst populær herre i det danske medielandskab, hvor han ofte bidrager til den offentlige debat. I 2020 udgav Mikkel bogen ’Antifeminisme – Kvindehad i lighedens tidsalder’, som er inspiration til emnet for dette afsnit af Operation Kvindekamp: Antifeminisme.

  • 16 min
  02 - Postfeminisme - med Ea Høg Utoft

  02 - Postfeminisme - med Ea Høg Utoft

  Ea har en bachelor i ’Spanish and English International Business Communication’ og en kandidat i ‘Human Resource Management’. Hun har gennemført en PhD på Dansk Center for Forskningsanalyse ved Aarhus Universitet, hvor hun nu er ansat som Postdoc. Ea er med-koordinator i ’Gendering in Research’ Netværket på AU og medlem af bestyrelsen i Foreningen for Kønsforskning i Danmark. Ea er certificeret ’Gender Equality in Higher Education Trainer’ gennem ’ Gender Equality Academy’, og så har hun en Twitterkonto, der er værd at følge. Ea har forsket i køn og mangfoldighed i universitetsverdenen og har i den forbindelse forfattet artiklen 'Maneuvering within postfeminism: A study of gender equality practitioners in Danish Academia', som er inspiration til emnet for dette afsnit af Operation Kvindekamp: Postfeminisme.

  • 16 min
  01 - Feministisk aktivisme - med Lea Skewes

  01 - Feministisk aktivisme - med Lea Skewes

  Lea har en bachelor og en kandidat i psykologi og en bachelor og en kandidat i filosofi. Hun har gennemført en PhD ved ’Interacting Mind Center’ på Aarhus Universitet og har siden været ansat om postdoc både i Danmark og i Sverige. For tiden kan du finde Lea ved Statskundskab på Aarhus Universitet. Lea er grundlægger af ’Gendering in Research’ Netværket på Aarhus Universitet og redaktionsmedlem på tidsskriftet Kvinder, Køn & Forskning. Lea har blandt andet forsket i emner som kønsstereotyper, bias og sexisme, og så er hun en af frontfigurerne i den kamp for forskningsfrihed, der udspiller sig for tiden. Lea er en af temaredaktørerne på Kvinder, Køn & Forsknings temanummer ’#Me Too, Discrimination and Backlash’, hvor hun også er blandt forfatterne til indledningen ’Making Ripples and Waves through Feminist Knowledge Production and Activism’, som er inspiration til emnet for dette afsnit af Operation Kvindekamp: Feministisk aktivisme.

  • 16 min
  Prolog

  Prolog

  Prolog by Operation Kvindekamp

  • 12 min

Customer Reviews

4.7 out of 5
7 Ratings

7 Ratings

UniKvinde ,

Det bliver godt

Meget relevant emne

Top Podcasts In Science

Weekendavisen
RAKKERPAK
24syv
Christian Fuhlendorff
Niels Bohr Institutet · Københavns Universitet
Radio4