60 episodes

En konsentrert behandling av et kristent tema eller et avsnitt i Bibelen. Ca. 15-18 minutter. Hensikten er å gi kristen innsikt og forståelse, å utvide horisonten i forhold til kristent læregrunnlag og daglig anvendelse. Mange av innslagene har et sjelesørgerisk sikte, det vil si at de skal hjelpe i vanskeligheter med å tro og leve rett i forhold til etikk, sorg, kriser og dilemmaer. Asbjørn Kvalbein er teolog og formidler en klassisk, felleskristen tro som verken tradisjonelle statskirkekristne, pinsevenner eller katolikker vil bli støtt av.

Opplæring - bibelundervisning Unknown

  • Christianity

En konsentrert behandling av et kristent tema eller et avsnitt i Bibelen. Ca. 15-18 minutter. Hensikten er å gi kristen innsikt og forståelse, å utvide horisonten i forhold til kristent læregrunnlag og daglig anvendelse. Mange av innslagene har et sjelesørgerisk sikte, det vil si at de skal hjelpe i vanskeligheter med å tro og leve rett i forhold til etikk, sorg, kriser og dilemmaer. Asbjørn Kvalbein er teolog og formidler en klassisk, felleskristen tro som verken tradisjonelle statskirkekristne, pinsevenner eller katolikker vil bli støtt av.

  Et hellig, hverdagslig kall

  Et hellig, hverdagslig kall

  – Legg merke til deres kall, brødre, skriver apostelen Paulus i 1. Kor 1,26. En slik oppfordring kan vi ikke ta lettvint. Kallet er hellig, fordi det er gitt av en hellig Gud, som et kall til et liv i hellighet. Kallet er hverdagslig, fordi det er gitt av en Gud som vil ha med hverdagen vår å gjøre, og fordi kallet skal leves ut nettopp i hverdagen.

  • 17 min
  Hvorfor Jesus dro til himmelen

  Hvorfor Jesus dro til himmelen

  Det fortelles om en av astronautene som ble sendt til månen, David Scott, at han så opp mot himmelen og fikk se den planeten han kom fra. Da han trådte ut av romkapselen og ut på månens overflate, sa han: «Jeg kan se rett opp og se jorden.»

  • 21 min
  Sorgen og gleden

  Sorgen og gleden

  Sorgen og gleden de vandrer til hope.
  Lytter du, hører du begge vil rope
  Til deg en lærerik, viktig parole:
  Begge er fag i din livslange skole, skrev Karl Sandsmark.

  • 17 min
  Guds rike er som et sennepsfrø

  Guds rike er som et sennepsfrø

  Vi leser sammen et ord fra Jesus, gjengitt i Lukas 13,18-19: «Så sa han: Hva er Guds rike likt, og hva skal jeg ligne det med? Det er likt et sennepsfrø som en mann tok og sådde i hagen sin. Det vokste og ble til et tre, og himmelens fugler bygde rede i greinene.»

  • 19 min
  Nådemidlene. Dåpen

  Nådemidlene. Dåpen

  Noen synes ikke dåpen er viktig for troslivet. De er redde for en mekanisk forståelse og det som kalles sakramentalisme. Men vi må være bevisste på hvilken plass dåpen har i Bibelen.

  • 17 min
  Nådemidlene: Ordet

  Nådemidlene: Ordet

  Hva innebærer det å være en kristen? Det kan svares på mange måter. Selv synes jeg et utsagn av Jesus gir den beste forklaringen. I en bønn til sin himmelske Far sier Jesus: «Og dette er det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du utsendte, Jesus Kristus.» (Joh 17,3) Det viktige stikkordet her er kjennskap. Overfor mennesker kan vi si at vi kjenner hverandre mer eller mindre godt.

  • 13 min

Top Podcasts In Christianity

Listeners Also Subscribed To