75 episodes

Podcast for Oslo Militære Samfund. En av Norges viktigste talerstoler. Foredrag avholdt i våre historiske lokaler i Myntgaten 3, Oslo. Oslo Militære Samfund ble etablert i 1825 - i 2025 feirer vi 200 års jubileum.

Oslo Militære Samfund (OMS) OMS - anno 1825

  • Politics

Podcast for Oslo Militære Samfund. En av Norges viktigste talerstoler. Foredrag avholdt i våre historiske lokaler i Myntgaten 3, Oslo. Oslo Militære Samfund ble etablert i 1825 - i 2025 feirer vi 200 års jubileum.

  OMS: Spesialoperasjoner og etterretning i Norge 1940-1945

  OMS: Spesialoperasjoner og etterretning i Norge 1940-1945

  Spesialoperasjoner og etterretning i Norge 1940-1945 med Dr. Tony Insall (Kings College London) og Professor Kjell Inge Bjerga (Institutt for Forsvarsstudier).
  Liker du våre podcaster, setter vi pris på din rangering/stemme og eventuelle anbefaling i iTunes.
  Christiania Militære Samfund ble stiftet 1. mars 1825 av en gruppe subalterne offiserer. I 1925 ble navnet endret fra Christiania Militære Samfund til Oslo Militære Samfund (OMS). Samfundet har i dag over 1400 medlemmer. Du kan lese mer om medlemskap og hvordan du søker om dette her .
  På vår hjemmeside finner du oversikt over kommende arrangementer samt tidligere gjennomførte foredrag og podcaster. Du finner også relevant informasjon knyttet til Oslo Militære Samfund og medlemskap, samt vår stolte historie.
  Formann i Oslo Militære Samfund er oberstløytnant Bjørn Aksel Sund.
   
   

  • 44 min
  OMS: "General Fleischer og 6. Divisjon - kampene i 1940" med forfatter Knut Werner-Hagen

  OMS: "General Fleischer og 6. Divisjon - kampene i 1940" med forfatter Knut Werner-Hagen

  Mandag 27. januar 2020 gjestet forfatter Knut Werner-Hagen og ga oss foredraget "General Fleischer og 6. Divisjon - kampene i 1940". Du kan lytte til foredraget her eller der du normalt lytter til podcaster.

  Gjennom general Fleischers siste tragiske måneder i Canada høsten 1942, gjør historiker Knut Werner-Hagen et tilbakeblikk på et rikt og spennende liv.

  Kampene ved Narvik våren 1940 settes i fokus, feiltolkninger av 6. Divisjons innsats ved Narvik imøtegås og linjene trekkes fra Narvik i 1940 til generalens selvmord i Ottawa to og et halvt år senere.

   

  • 56 min
  OMS: "Haakon VII - en offiser på Norges trone" av forfatter Tor Bomann-Larsen

  OMS: "Haakon VII - en offiser på Norges trone" av forfatter Tor Bomann-Larsen

  Mandag 13. januar foreleste forfatter Tor Bomann-Larsen med foredraget " Haakon VII - en offiser på Norges trone". Du kan lytte til podcast fra foredraget her.
  Liker du våre podcaster, setter vi pris på din rangering/stemme og eventuelle anbefaling i iTunes eller hvor du lytter til podcast.
  Christiania Militære Samfund ble stiftet 1. mars 1825 av en gruppe subalterne offiserer. I 1925 ble navnet endret fra Christiania Militære Samfund til Oslo Militære Samfund (OMS). Samfundet har i dag over 1400 medlemmer. Du kan lese mer om medlemskap og hvordan du søker om dette her .
  På vår hjemmeside finner du oversikt over kommende arrangementer samt tidligere gjennomførte foredrag og podcaster. Du finner også relevant informasjon knyttet til Oslo Militære Samfund og medlemskap, samt vår stolte historie.
  Formann i Oslo Militære Samfund er oberstløytnant Bjørn Aksel Sund.

  • 45 min
  OMS: Forsvarssjefen: Status og utfordringer i Forsvaret

  OMS: Forsvarssjefen: Status og utfordringer i Forsvaret

  Forsvarssjefen talte i Oslo Militære Samfund 20. januar 2020. Les og lytt til talen her.
  Admiral Haakon Bruun-Hanssen
  Kjære alle sammen. Godt nytt år!  
  Forsvarssjefens tale i Oslo militære samfunn er en tradisjon, likeså er tema «Status og utfordringer i Forsvaret». Ved inngangen til et nytt tiår er det naturlig å rette blikket fremover og vurdere hvordan Forsvaret skal møte de utfordringene som ligger foran oss.
  Det er nettopp dette som er gjort i mitt fagmilitære råd (FMR) til regjeringen 8.okt 2019. Rådet er tydelig på behovet for å øke volumet i Forsvaret for at vi skal kunne løse våre oppgaver på en troverdig måte i fremtiden. Behovet er et resultat av en forverret sikkerhetspolitisk situasjon og økte krav og forventninger fra våre NATO-allierte til hva Norge bør bidra med til fellesskapet.
  Rådet bygger videre på gjeldende LTP – Kampkraft og Bærekraft. Rådet bygger på den forutsetning at vi når målsettingene for den fire-års perioden vi avslutter i år. 
  Gjeldende langtidsplan legger opp til en omfattende modernisering og omstilling av Forsvaret fra 2017 og 20 år frem i tid. En rekke enkelttiltak skal bidra til å styrke Forsvarets operative evne, kampkraft og bærekraft.
  Regjeringen har økt bevilgningene til Forsvaret med 9,4 milliarder i nominelle kroner disse fire årene. Forsvaret vil i tillegg ha effektivisert driften for mer enn 1 mrd kroner i samme periode. Betydelige ressurser er dermed gjort tilgjengelig for omstilling og modernisering. Pengene er benyttet til å styrke grunnmuren i Forsvaret og investere i nye kapabiliteter. 
  Innholdet i FMR er vel kjent for denne forsamlingen. Hovedvekten av mitt foredrag er derfor viet hvor vi står i dag med hensyn til de styrkingene gjeldende LTP vektlegger. Den sikkerhetspolitiske situasjonen påvirker oss i vår daglige oppgaveløsning, og har vært en viktig faktor i utformingen av FMR. Jeg vil derfor starte med sikkerhetsutfordringene og deretter gå over til hvordan vi har løst våre oppgaver i 2019.
  Den globale stormaktrivaliseringen mellom USA, Kina og Russland tiltar. Militære virkemidler brukes i økende omfang for å sende signaler og markere interesser. Dette skjer også i våre nærområder, noe den russiske øvelsen «Ocean Shield» i august 2019 og gjentatte amerikanske bombeflytokt inn i Barentshavet siste året er eksempler på. 
  Under øvelse «Ocean Shield» sendte Russland flertallet av fartøyene fra Østersjøflåten og Nordflåten inn i Nordsjøen og Norskehavet. Først øvde de på å stenge tilgangen til Østersjøen og Norskehavet, deretter øvde de bastionsforsvaret i Norskehavet. Dette er den største og mest fremskutte øvelse vi har sett siden den kalde krigen. Norges utfordring er at vi ligger bak den fremskutte russiske forsvarslinjen ved GIUK gapet som ble demonstrert under øvelsen. Blir denne etablert vil det være meget krevende å få allierte forsterkninger inn til landet vårt. 
  Nordområdene og Arktis har fått økt oppmerksomhet, og vi ser at interessemotsetningene blir mer fremtredende. Russland vil beskytte og regulere sine rettigheter i nord og søker samarbeid med Kina i denne sammenheng. Land som USA og Storbritannia ønsker ikke regulering, men vektlegger alle former for navigasjonsfrihet. Det siste året har vi også sett stormaktene teste hverandre over bevegelsesfriheten i den nordlige sjørute. USA kritiserer Russland for å ta seg til rette i Arktis og er mot et kinesisk nærvær i regionen. Kina er opptatt av tilgangen til naturressursene og søker fotfeste i regionen. Deres invitasjon til debatt om hjemmelsgrunnlaget i Svalbard traktaten er i denne sammenheng bekymringsfullt sett med norske øyne. Et russisk-kinesisk samarbeid i nord vil kunne utfordre våre interesser i området. 
  Kina har utfordret FNs havrettskonvensjon over flere år i Sør-Kina havet. Russland har gjort

  • 52 min
  OMS: Forsvarsministerens årlige statusoppdatering - Frank Bakke-Jensen

  OMS: Forsvarsministerens årlige statusoppdatering - Frank Bakke-Jensen

  Mandag 6. januar 2020 gjester forsvarsminister Frank Bakke-Jensen Oslo Militære Samfund med Forsvarsministerens årlige statusoppdatering.

  Du kan lytte til podcast fra foredraget her.

  Liker du våre podcaster, setter vi pris på din rangering/stemme og eventuelle anbefaling i iTunes eller hvor du lytter til podcast.

  Christiania Militære Samfund ble stiftet 1. mars 1825 av en gruppe subalterne offiserer. I 1925 ble navnet endret fra Christiania Militære Samfund til Oslo Militære Samfund (OMS). Samfundet har i dag over 1400 medlemmer. Du kan lese mer om medlemskap og hvordan du søker om dette her .

  På vår hjemmeside finner du oversikt over kommende arrangementer samt tidligere gjennomførte foredrag og podcaster. Du finner også relevant informasjon knyttet til Oslo Militære Samfund og medlemskap, samt vår stolte historie.

  Formann i Oslo Militære Samfund er oberstløytnant Bjørn Aksel Sund.

  • 43 min
  OMS: Asias stormakter posisjonerer seg. Strid og samarbeide mellom India, Pakistan og Kina – blant andre

  OMS: Asias stormakter posisjonerer seg. Strid og samarbeide mellom India, Pakistan og Kina – blant andre

  Mandag 11. november 2019 gjestet visedekan ved Forsvarets høgskole/førsteamanuensis ved Institutt for Forsvarsstudier, Saira Basit Ph. D. med foredraget Asias stormakter posisjonerer seg. Strid og samarbeide mellom India, Pakistan og Kina – blant andre.
  Mer informasjon om Saira Basit finner du her. Tidligere avholdte foredrag i Oslo Militære Samfund av Saira Basit finner du her.
  Liker du våre podcaster, setter vi pris på din rangering/stemme og eventuelle anbefaling i iTunes.
  Christiania Militære Samfund ble stiftet 1. mars 1825 av en gruppe subalterne offiserer. I 1925 ble navnet endret fra Christiania Militære Samfund til Oslo Militære Samfund (OMS). Samfundet har i dag over 1400 medlemmer. Du kan lese mer om medlemskap og hvordan du søker om dette her .
  På vår hjemmeside finner du oversikt over kommende arrangementer samt tidligere gjennomførte foredrag og podcaster. Du finner også relevant informasjon knyttet til Oslo Militære Samfund og medlemskap, samt vår stolte historie.
  Formann i Oslo Militære Samfund er oberstløytnant Bjørn Aksel Sund.
   

  • 50 min

Top Podcasts In Politics

Listeners Also Subscribed To