81 episodes

”Prædiken på vej” er præster, der taler med andre præster og teologer om den kommende prædiken-tekst: En fri og teologisk kvalificeret samtale for dem, der skal prædike på søndag. Og måske også som forberedelse for nogle af dem, der vil lytte til prædikenen på søndag.
Podcasten er et samarbejdsprojekt mellem FUV og Københavns Stift og produceres af præster udpeget af FUV eller ansat i Københavns Stift.

Prædiken på vej FUV

  • Religion & Spirituality
  • 3.8 • 4 Ratings

”Prædiken på vej” er præster, der taler med andre præster og teologer om den kommende prædiken-tekst: En fri og teologisk kvalificeret samtale for dem, der skal prædike på søndag. Og måske også som forberedelse for nogle af dem, der vil lytte til prædikenen på søndag.
Podcasten er et samarbejdsprojekt mellem FUV og Københavns Stift og produceres af præster udpeget af FUV eller ansat i Københavns Stift.

  4. s. e. trinitatis. Christian Overgaard Wegeberg i samtale med Inge Marie Kirketerp Hansen

  4. s. e. trinitatis. Christian Overgaard Wegeberg i samtale med Inge Marie Kirketerp Hansen

  I dette afsnit af podcasten Prædiken på vej handler det om dom. Sognepræst i Gjellerup, Inge Marie Kirketerp Hansen, taler med Christian Overgaard Wegeberg, sognepræst i Måbjerg - Ellebæk sogne ved Holstebro og sygehuspræst på Holstebro sygehus om teksten til 4. søndag efter trinitatis. Dommen har i vores ører så negativ en klang, men der kan også ligge en frisættelse i dommen. I hvert fald, når dommen ligger hos Gud, for her hører dommen sammen med nåden og barmhjertighed. Noget, vi måske kunne øve os i også blev kædet på den dom, vi så let lader falde over andre mennesker – og måske også over os selv

  • 17 min
  3. s. e. trinitatis. Mette Geil i samtale med Anna Jensen

  3. s. e. trinitatis. Mette Geil i samtale med Anna Jensen

  Glæden over det genfundne må være det bærende i prædikenen over evangeliet til 3. s. e. trinitatis. Glæden, som blev forkyndt for os julenat, skal være for hele folket. ”For en hyrde har sin glæde i at samle sine får, og når alle er tilstede, glæden op til himlen når”, som Holger Lissner skriver i børnebogen Det forsvundne får (2005). Sognepræst i Malt-Folding, Anna Jensen, i samtale med frimenighedspræst i Rødding Mette Geil om evangeliet til 3. s. efter trinitatis

  • 22 min
  2. s. e. trintitatis. Trine Kofoed i samtale med Hannah Lyngberg-Larsen

  2. s. e. trintitatis. Trine Kofoed i samtale med Hannah Lyngberg-Larsen

  Så er der fest! Men er vi nu de inviterede eller de inviterende? Det handler det bl.a. om, når Trine Kofoed, sogne- og sygehuspræst i Søndermarks Sogn, taler med Hannah Lyngberg-Larsen, sognepræst i Søndre Sogn - begge Viborg - om teksten til 2. søndag efter trinitatis. Den handler også om, hvad det overhovedet er for en fest; om det kun er skæg og ballade – eller om det også kræver noget?

  • 23 min
  1. s. e. trinitatis. Henning Kjær Thomsen i samtale med Kristoffer Garne

  1. s. e. trinitatis. Henning Kjær Thomsen i samtale med Kristoffer Garne

  1. søndag efter trinitatis sker der et brat skifte i kirkeåret. Indtil nu har vi hørt om Jesu fødsel, liv, død, opstandelse og himmelfart og siden om Helligåndens udgydelse pinsedag. Nu bliver det anderledes konkret og handler om vores liv med hinanden. Kristoffer Garne, sognepræst i Lemvig, taler med Henning Kjær Thomsen, teologisk konsulent i Viborg Stift, om, hvad kirkeårsperspektivet kan bidrage med til prædikenen, både generelt og netop denne søndag. En afgørende pointe er, at det med Gud nu afgøres i menneskers forhold til hinanden.

  • 23 min
  2. pinsedag. Ole Rasmussen i samtale med Birgitte Krøyer

  2. pinsedag. Ole Rasmussen i samtale med Birgitte Krøyer

  ”For således elskede Gud verden, at han gave sin søn….” Evangeliet til 2. pinsedag begynder med et af de bedst kendte og for mange også mest elskede vers fra Det Nye Testamente: Johannes 3,16 – også kaldet 'den lille Bibel'. For Ole Rasmussen er det ikke helt så enkelt. Ole Rasmussen er provst i Lemvig og sognepræst i Bøvling, Flynder, Møborg og Nees. Han taler med provst i Struer, Birgitte Krøyer

  • 18 min
  Trinitatis søndag. Mogens Thams i samtale med Jørgen Paakjær Moeslund

  Trinitatis søndag. Mogens Thams i samtale med Jørgen Paakjær Moeslund

  Sognepræsterne Mogens Thams, Rindum, og Jørgen Paakjær Moeslund, Ringkøbing, taler i denne episode om teksten til trinitatis søndag, hvor vi møder Nikodemus. Han er en særlig karakter i evangelierne. Han er sympatisk, afdæmpet og søgende. På en måde står Nikodemus som repræsentant for den åndelige søgen, som også kan genfindes i vores egen tid. Er vi som kirke gode nok til at tale ind i den? Eller kan vi, i bedste farisæerstil, komme til at blokere vejen med former og dogmer, så der ikke bliver rum for Ånden, for vinden, der blæser, hvorhen den vil?

  • 29 min

Customer Reviews

3.8 out of 5
4 Ratings

4 Ratings

Top Podcasts In Religion & Spirituality

Listeners Also Subscribed To