20 episodes

Dette er Radio Stjernen
Radio Stjernen gik i luften den 7. februar 2022. Vi sender hver uge nye podcasts, som fortæller historier om arbejderbevægelsens faglige, politiske, sociale og kulturelle historie. Fokus er overvejende på den danske arbejderbevægelse, men der kommer også afstikkere til Grønland og Norge og begivenheder med international dimension.

Radio Stjernen er støttet af Kulturministeriet.

Radio Stjernen Selskabet for Arbejderhistorie

  • Society & Culture
  • 4.0 • 3 Ratings

Dette er Radio Stjernen
Radio Stjernen gik i luften den 7. februar 2022. Vi sender hver uge nye podcasts, som fortæller historier om arbejderbevægelsens faglige, politiske, sociale og kulturelle historie. Fokus er overvejende på den danske arbejderbevægelse, men der kommer også afstikkere til Grønland og Norge og begivenheder med international dimension.

Radio Stjernen er støttet af Kulturministeriet.

  Kongen af klædefabrikken

  Kongen af klædefabrikken

  På klædefabrikken i Brede blev livet for arbejderne styret i en usædvanlig grad med en både hård og faderlig hånd af ’kongen på egnen’, Edmund Daverkosen. De fleste levede hele deres liv i det lille indesluttede samfund med fabrikken som det pulserende midtpunkt. Men med indgangen til det 20. århundrede skulle det lille samfund og den enevældige ledelsesform dog blive udfordret af den tiltagende arbejdermobilisering.

  • 44 min
  Arbejder­foreningen for Roskilde og Sct. Jørgensbjerg

  Arbejder­foreningen for Roskilde og Sct. Jørgensbjerg

  Konservative håndværksmestre, fabrikanter og andre velhavere stod i 1870’erne bag oprettelsen af ”arbejderforeninger” i en række byer – for at hjælpe fattige arbejdere, men også for at bremse socialismens fremmarch. Den Danske Arbejderforening for Roskilde og Sct. Jørgensbjerg er den eneste af disse, som stadig eksisterer.

  • 17 min
  Arbejder­kooperationen 2:2 - Fra kammerater til forretnings­partnere

  Arbejder­kooperationen 2:2 - Fra kammerater til forretnings­partnere

  Afsnit 2. Afsnittet fortsætter hvor forrige slap. For hvordan skulle kooperationens identitet være, og hvorfra skulle arbejderkooperationen sikre sin plads i det frembrusende forbrugersamfund? Det ser vi nærmere på i dette afsnit, hvor vi med udgangspunkt i Hovedstadens Brugsforeninger og Fællesbagerierne ser på agitationen, ideologien sat overfor virksomhedsdrift samt moderniseringsmotivet.

  • 31 min
  Arbejder­kooperationen 1:2 - Den tredje gren

  Arbejder­kooperationen 1:2 - Den tredje gren

  Afsnit 1. Arbejderbevægelsens tredje, og til tider oversete, gren, var arbejderkooperationen. Dennes plads, relevans og rolle blev heftigt debatteret internt i arbejderbevægelsen, og arbejderkooperationens forskellige brancher oplevede en meget blandet grad af succes. Én af årsagerne hertil var den konstante balancegang mellem opretholdelse af ideologisk forankring og en forretningsførelse der fulgte tidens ånd.

  • 22 min
  Faglig kamp på Aller Tryk

  Faglig kamp på Aller Tryk

  1. Kvinder i faglig kamp.
  Benedicte Toftegård var i en årrække tillidsmand og fællestillidsmand på Aller Tryk, en af landets største grafiske virksomheder. Her fortæller hun om, hvordan man organiserede det faglige arbejde, og hvordan faglige kampe foregik på virksomheden.

  • 35 min
  Snart dages det brødre – sangenes historie og betydning for arbejder­bevægelsen

  Snart dages det brødre – sangenes historie og betydning for arbejder­bevægelsen

  Den tidlige arbejderbevægelse var begunstiget af især én sang, som samlede arbejderne, markerede deres tilstedeværelse i gadebilledet og var en mobiliserende kraft i deres kamp for bedre forhold. Men arbejderne sang også både før og siden. Flere af sangene synges lystigt den dag i dag, mens det måske kniber lidt mere med fornyelsen. Kom med historiker Bertel Nygaard på en rundrejse i arbejderbevægelsens sangskat og hør også historien om et aarhusiansk orkester, der spillede en væsentlig rolle i en af 1980’ernes store arbejdskampe.

  • 48 min

Customer Reviews

4.0 out of 5
3 Ratings

3 Ratings

Top Podcasts In Society & Culture

DR
Ekstra Bladet
24syv
Radio4
ALLY
DR