8 episodes

’RESTITUHVAFORNOGET’ er en podcastserie, der sætter spot på restitution, hvile og pausekultur på arbejdspladsen.
Det er nemlig afgørende for kvaliteten af både arbejdstid og fritid, at vi formår at restituere, og at vi kender de mekanismer, som både kan forhindre og fremme en god pausekultur.
I løbet af serien besøger Morten Bichel både arbejdspladser og eksperter, som giver inspiration til at sætte restitution og pausekultur til debat på din arbejdsplads.
Podcastserien er produceret af BFA Velfærd og Offentlig administration.

Restituhvafornoget – En podcast om restitution og pausekultur BFA Velfærd og Offentlig administration

  • Government

’RESTITUHVAFORNOGET’ er en podcastserie, der sætter spot på restitution, hvile og pausekultur på arbejdspladsen.
Det er nemlig afgørende for kvaliteten af både arbejdstid og fritid, at vi formår at restituere, og at vi kender de mekanismer, som både kan forhindre og fremme en god pausekultur.
I løbet af serien besøger Morten Bichel både arbejdspladser og eksperter, som giver inspiration til at sætte restitution og pausekultur til debat på din arbejdsplads.
Podcastserien er produceret af BFA Velfærd og Offentlig administration.

  #8 En pausekultur under udvikling

  #8 En pausekultur under udvikling

  Hvis man selv er ansvarlig for at tilrettelægge sin arbejdstid, er man naturligvis også selv ansvarlig for at indlægge pauser og frirum til restitution. Men det kan også være udfordrende, hvis man konstant har opgaver, som presser sig på, og hvis man i øvrigt er omgivet af mennesker, der arbejder på nøjagtigt samme måde.
  I denne episode besøger vi fysioterapeut Ditte Juul-Nielsen. Hun arbejder som fysioterapeut i en klinikpå Amager sammen med små 20 kolleger. Men arbejdsdagens indretning gør det nogle gange svært at sikre, at man får afholdt pause, når der er behov, og samtidig kan det være svært at få fælles tid med kollegerne, når de arbejder på nøjagtig samme måde. Heldigvis er der forskellige løsninger, som kan bruges til at klare udfordringerne, og det er dem, som Morten Bichel taler med Ditte om.

  • 8 min
  #7 Arbejdstid, restitution og helbred

  #7 Arbejdstid, restitution og helbred

  Arbejdstidens længde og vagternes placering kan have betydning for kvaliteten af vores restitution. I denne episode besøger vi Anne Helene Garde. Hun er professor ved Det Nationale Forskningscenter forArbejdsmiljø, NFA. Hun har gennem egen forskning samt nationale og internationale undersøgelser skaffet sig et væld af viden om sammenhængen mellem arbejdstid, restitution og helbred.
  Morten Bichel taler med hende om de forskellige påvirkninger, som vi udsættes for i forbindelse med vores arbejde og deres betydning for kvaliteten af vores restitution.

  • 7 min
  #6 Pauser og fællestid på skemaet

  #6 Pauser og fællestid på skemaet

  Systematik og prioritering. Det kan være løsningen på at få pausekulturen til at fungere på en travl arbejdsplads. I denne episode besøger Morten Bichel Hjemmevejlederne i Københavns Nordvest-kvarter. De har sammen med ledelsen valgt at skemalægge pauserne på en måde, så de prioriteres. Det betyder, at der udsendes kalenderinvitationer til de fælles pauser, og at der aktivt skabes indhold og anledninger til at samles med kollegerne i en hverdag, hvor det ellers kan være svært at mødes.

  • 7 min
  #5 Digital forurening

  #5 Digital forurening

  Vores brug af teknologi i forbindelse med både arbejdsliv og privat giver os nogle helt enorme fordele. Til gengæld skaber den også en umådelig stor digital forurening, som kan forhindre os i at være professionelle.
  Samtidig kan den ødelægge vores muligheder for at restituere og måske gribe ind i vores pauser, så den truer med at tage kontrollen helt fra os. Læge Imran Rashid beskæftiger sig som forfatter og foredragsholder indgående med det moderne menneskes omgang med den digitale teknologi og mobile devices. I denne episode taler Morten Bichel med ham om digital forurening, og dens indflydelse på vores pausekultur og livet på arbejdspladsen.

  • 8 min
  #4 De individuelle pausebehov

  #4 De individuelle pausebehov

  Vi er meget forskellige, når vi skal beskrive vores individuelle behov for pauser og restitution. Det finder vi ud af i forbindelse med vores besøg hos aftenvagterne i hjemmeplejen i Svendborg Kommune.
  Selvom der er meget alenetid, når man arbejder i hjemmeplejen, så er der også store forskelle på, hvordan behovet for at udnytte den sociale kontakt med kollegerne ser ud, når man så endelig er sammen.
  Nogle vil gerne snakke fagligt, og andre har brug for at snakke privat. Nogle elsker den store gruppe – og andre vil gerne have en snak med kollegaen på tomandshånd.
  I denne episode ser Morten Bichel nærmere på betydningen af den fælles pause og de individuelle behov.

  • 8 min
  #3 Hjernen på overarbejde

  #3 Hjernen på overarbejde

  Vores hjerne udsættes for et væld af informationer, og vi bliver tvunget til at udføre det, som hedder ’shift-tasking’, når der hele tiden er noget, der trækker i vores opmærksomhed. Og det sker ikke, uden at det har konsekvenser.
  Psykolog Henrik Tingleff har sammen med Vibeke Lunding-Gregersen skrevet bogen ”Hjernen på overarbejde”, som ser på, hvordan menneskehjernen påvirkes af udviklingen i det moderne samfund.
  I denne episode besøger Morten Bichel psykologen Henrik Tingleff og hører meget mere om, hvordan vores hjerne arbejder under et stort informationspres – og om, hvordan vi sikrer, at den får den nødvendige ro, så vi kan bruge de mange informationer til at skabe sammenhænge og erfaringer. Noget, der sker gennem restitution og pauser.

  • 8 min

Top Podcasts In Government

Listeners Also Subscribed To