8 episodes

Wywiady z twórcami polskich gier. Poznaj ludzi, którzy stali za największymi produkcjami lat 90 na polskim rynku

Interviews with the creators of Polish games. Meet people who stood behind the largest productions of the 90s on the Polish market

Retro Stories Łukasz Unterschuetz

    • Video Games

Wywiady z twórcami polskich gier. Poznaj ludzi, którzy stali za największymi produkcjami lat 90 na polskim rynku

Interviews with the creators of Polish games. Meet people who stood behind the largest productions of the 90s on the Polish market

Top Podcasts In Video Games