24 episodes

Social- og Boligstyrelsen arbejder med udvikling, rådgivning, myndighedsopgaver og implementering på social-, bolig- og byggeriområdet.

Social- og Boligstyrelsen er en udviklings-, rådgivnings- og implementeringsvirksomhed for hele det sociale serviceområde og har et særligt ansvar for at bidrage væsentligt til løsning af opgaver inden for følgende socialpolitiske områder: Børn og unge, Handicap og Udsatte grupper.

Social- og Boligstyrelsen varetager endvidere en række opgaver på bolig- og byggeriområdet, hvormed der bidrages til et velfungerende boligmarked og et sikkert, effektivt og bæredygtigt byggeri.

Social- og Boligstyrelsen Social- og Boligstyrelsen

  • Government
  • 5.0 • 9 Ratings

Social- og Boligstyrelsen arbejder med udvikling, rådgivning, myndighedsopgaver og implementering på social-, bolig- og byggeriområdet.

Social- og Boligstyrelsen er en udviklings-, rådgivnings- og implementeringsvirksomhed for hele det sociale serviceområde og har et særligt ansvar for at bidrage væsentligt til løsning af opgaver inden for følgende socialpolitiske områder: Børn og unge, Handicap og Udsatte grupper.

Social- og Boligstyrelsen varetager endvidere en række opgaver på bolig- og byggeriområdet, hvormed der bidrages til et velfungerende boligmarked og et sikkert, effektivt og bæredygtigt byggeri.

  Familiehuse dyrker det gode samarbejde

  Familiehuse dyrker det gode samarbejde

  Det gode samarbejde mellem frivillige foreninger og det offentlige var et af emnerne på Social- og Boligstyrelsens nationale seminar i familiehusnetværket torsdag den 30. november 2023.

  I denne mini-podcast kan du høre fire af deltagerne fortælle om, hvad der betyder mest, når der skal skabes de bedst mulige rammer for kommende forældre og småbørnsfamilier.

  Line Friborg Sanggaard, der er projektleder for Småbørnsklubberne hos Red Barnet, fortæller fx, at nogle familier bliver mere trygge, når det er de frivillige, der har etableret kontakten. Som hun siger:
  ”Vi oplever, at familierne godt nogle gange kan have et lidt anstrengt forhold til kommunen, og den barriere vil vi rigtig gerne være med til at nedbryde. Vi kan nå nogle af de familier, som kommunen ikke nødvendigvis ville nå.”

  Og Dennis Rabæk Lønstrup fra Odder Kommuner lægger vægt på at stå til rådighed på skæve tidspunkter, når de frivillige holder planlægningsmøder, og det bliver der sat pris på.

  • 7 min
  Forældre er vigtige medspillere i inddragelsen - Inspiration til samarbejdet med forældrene

  Forældre er vigtige medspillere i inddragelsen - Inspiration til samarbejdet med forældrene

  Hvordan styrker man som børne- og ungerådgiver samarbejdet med forældrene om at understøtte inddragelsen af barnet eller den unge med handicap - så indsatserne i sidste ende bliver bedst mulige? Det får du viden og inspiration til i denne episode.

  Når du har lyttet til episoden, så er her to refleksionsspørgsmål der kan være afsæt til det videre arbejde med at styrke samarbejdet med forældrene:

  1: Reflektér over hvordan forældre og netværk omkring barnet kan blive aktive medspillere i inddragelsen af det enkelte barn

  2: Overvej hvilke bekymringer forældrene kan have ved inddragelsen af deres barn, og hvad de kan være et udtryk for – og hvordan kan disse bekymringer håndteres i mødet med forældrene?

  Emne: Børnesyn, Børneinddragelse

  • 10 min
  Når inddragelse er svært – Inspiration til arbejdet med inddragelse i mødet med barnet

  Når inddragelse er svært – Inspiration til arbejdet med inddragelse i mødet med barnet

  Hvad kan man som rådgiver gøre, når man vil styrke sit arbejde med inddragelse af børn og unge med handicap? Det får du viden og inspiration til i denne episode.

  Når du har lyttet til episoden, så er her to refleksionsspørgsmål, der være afsæt til det videre arbejde med at styrke inddragelsen af børn og unge med handicap:

  1: Reflektér over hvilke muligheder I har for allerede nu at styrke inddragelsen af børn og unge med handicap - herunder hvilke metoder til inddragelse der kan anvendes

  2: Overvej hvordan inddragelse også kan være en beskyttelse af barnet – og hvad det har af betydning i mødet med barnet

  Emne: Børnesyn, Børneinddragelse

  • 13 min
  Et fælles børnesyn er afgørende – Inspiration til arbejdet med inddragelse på kommunalt niveau

  Et fælles børnesyn er afgørende – Inspiration til arbejdet med inddragelse på kommunalt niveau

  Hvordan sikrer man på kommunalt niveau at skabe de rette rammer for arbejdet med inddragelse af børn og unge med handicap - og hvorfor er det vigtigt at arbejde med et fælles børnesyn? Det får du viden og inspiration til i denne episode.

  Når du har lyttet til episoden, så er her to refleksionsspørgsmål, der kan være afsæt til det videre arbejde med at skabe fælles rammer og et fælles børnesyn på kommunalt plan:

  1: Reflektér over hvilke børnesyn og handicapsyn der er fremherskende i jeres kommune

  2: Undersøg hvordan disse børnesyn afspejler sig i centrale styringsdokumenter og i de konkrete sagsskridt - giver det anledning til, at der skal udarbejdes et fælles og mere tidssvarende børnesyn?

  Emne: Børnesyn, Børneinddragelse

  • 10 min
  Sofia drømmer

  Sofia drømmer

  Sofia drømmer er historien om en pige, som drømmer om en anden barndom. Men det er svært for Sofias venner, Holger og Vera, at forstå Sofia, fordi de synes, at et liv med lyserøde motorcykler og kængurustylter med propeller på lyder som en drøm.

  Men ikke alting er lige nemt for Sofia. Lyt med og hør hvordan Sofia, Holger og Vera lærer hinanden meget bedre at kende og bliv klogere på, hvad hjerteforældre er.

  • 16 min
  Skadeligt rusmiddelforbrug hos gravide - 3: Unge og yngre voksne

  Skadeligt rusmiddelforbrug hos gravide - 3: Unge og yngre voksne

  Social- og Boligstyrelsen har lavet 3 podcasts, der beskriver de konsekvenser, som rusmidler og afhængighedsskabende medicin kan have og hvad man kan gøre, for at støtte barnet eller den unge.

  Det er vigtigt, at fagpersoner ikke slipper børn med komplekse funktionsnedsættelser, så snart de forlader folkeskolen. Men at de unge voksne derimod også får støtte senere i livet – bl.a. til at skabe sociale fællesskaber. Lyt med her.

  • 19 min

Customer Reviews

5.0 out of 5
9 Ratings

9 Ratings

Top Podcasts In Government

Radio4
Crooked Media
Radio4
Udenrigsministeriet
Væksthus For Ledelse
BBC World Service

You Might Also Like

DR
Third Ear
Anders Matthesen
tothemoonhoney
Camilla og Kristine
Socialpædagogerne