3 episodes

'Socialt arbejde i praksis' er en podcast produceret af Professionshøjskolen Absalon.

Her kan du få ny viden og inspiration til dit arbejde med socialt arbejde.

Socialt arbejde i praksis Absalon Podcast

  • Education
  • 1.5 • 2 Ratings

'Socialt arbejde i praksis' er en podcast produceret af Professionshøjskolen Absalon.

Her kan du få ny viden og inspiration til dit arbejde med socialt arbejde.

  Traumatiserede flygtninge

  Traumatiserede flygtninge

  Traumatiserede flygtninge kan være vanskelige at arbejde med for socialrådgivere, for ingen traumer er ens, og de kan udmønte sig i både psykiske, sociale og fysiske vanskeligheder.

  Konsekvensen er ofte, at de traumatiserede flygtninge ikke får den hjælp, de har brug for, og det har stor betydning for deres relation til arbejdsmarkedet og deres generelle integration i Danmark.

  I denne udgave af Absalons podcast ’Socialt arbejde i praksis’ handler det om det sociale arbejde med flygtninge med traumer og PTSD (posttraumatisk belastningsreaktion) – og specielt om hvordan man som fagperson kan støtte dem til at komme i beskæftigelse.

  Projektmedarbejder Johanne Gahrn fra Absalons Center for Socialt Arbejde og Forvaltning, taler med Sara Toftgård Vinsteen fra Dignity – Dansk Institut Mod Tortur – og med Anne Christensen, adjunkt på socialrådgiveruddannelsen på Absalon.

  • 35 min
  Anbragte børns skolegang

  Anbragte børns skolegang

  Anbragte børn og unges skolegang har længe været et politisk fokus, som vi hører om jævnligt i medierne. Og det er det jo fordi vi fra forskning ved, at uddannelse og skole har stor betydning både for børnenes trivsel, men også for, hvordan de klarer sig senere i livet.

  Flere nationale og internationale undersøgelser dokumenterer, at skole og uddannelse kan være ”vejen ud af udsathed”, idet succes med skole og uddannelse kan styrke barnets selvværd og skærme det mod yderligere stigmatisering.

  Men som det er med det meste sociale arbejde, så findes der ikke en enkelt hurtig løsning til, hvordan man kan forbedre de anbragte børns skolegang. Målgruppen af børn i familiepleje er meget bred og børnene kan have meget forskellige læringsforudsætninger.

  Der er altså alt mulig grund til at have fokus på dette tema og det er også det vi skal have i denne podcast.

  Lyt med når Anne Bølling Frederiksen, underviser på socialrådgiveruddannelsen på Professionshøjskolen Absalon, interviewer Niels Graarup, læringsvejleder for plejeforældre i Mariagerfjord Kommune, om hans erfaringer fra praksis.

  • 26 min
  Coronas betydning for vold i nære relationer

  Coronas betydning for vold i nære relationer

  Da statsministeren den 11. marts 2020 annoncerede en nedlukning af det danske samfund som følge af COVID-19 pandemien, gjorde flere organisationer i Danmark, der arbejder med partnervold, opmærksom på og advarede om, at den nye situation kunne få vold i hjemmet til at eskalere og gøre det vanskeligere at række ud efter hjælp.

  I den forbindelse har organisationen Lev Uden Vold udformet et notat, der ser på, hvordan den omfattende nedlukning af Danmark under COVID-19 har påvirket karakteren af partnervold og mulighederne for at søge og få hjælp for voldsudsatte, voldsudøvere og deres børn. Lev Uden Vold er Danmarks nationale enhed, der arbejder mod vold i nære relationer.

  I denne podcast kan du høre Nathalie Weih, der er videnskonsulent i Lev Uden Vold, fortælle om, hvad de fandt frem til i notatet, og hvad du som fagperson kan gøre i arbejdet for at mindske vold i nære relationer. Læs notatet fra Lev Uden Vold her: https://levudenvold.dk/wp-content/uploads/2020/07/indsigt-partnervold-under-covid19-1.pdf

  Derudover har Professionshøjskolen Absalon udviklet modulet Rådgiver i forhold til vold i nære relationer, til dig, der arbejder med voldsudsatte eller voldsudøvere. Læs mere og tilmeld dig modulet her: https://phabsalon.dk/videreuddannelse/socialt-arbejde-og-beskaeftigelse/raadgiver-i-forhold-til-vold-i-naere-relationer/

  • 15 min

Customer Reviews

1.5 out of 5
2 Ratings

2 Ratings

Top Podcasts In Education

PodAmok
Sofie Gawinski Lindholm
Kisser Paludan
Anders K. Németh
Dr. Jordan B. Peterson
Christian Grau

You Might Also Like