8 episodes

’Stemmer fra danmarkshistorien’ er en podcastserie, der udgives af Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg. Serien sætter fokus på centrale, historiske begivenheder og personer i Danmarkshistorien.

Afsnit 6-7 handler om Dannebrogordenen. Anledningen er særudstillingen ’Dannebrogordenen 350 år’, som Det Nationalhistoriske Museum har arrangeret i anledning af Ordenens jubilæum.

Stemmer fra danmarkshistorien Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg

  • History
  • 3.9 • 15 Ratings

’Stemmer fra danmarkshistorien’ er en podcastserie, der udgives af Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg. Serien sætter fokus på centrale, historiske begivenheder og personer i Danmarkshistorien.

Afsnit 6-7 handler om Dannebrogordenen. Anledningen er særudstillingen ’Dannebrogordenen 350 år’, som Det Nationalhistoriske Museum har arrangeret i anledning af Ordenens jubilæum.

  Afsnit 7 - Dannebrogordenen 350 år 2:2. Levnedsbeskrivelser fra dannebrogsriddere og dannebrogsmænd

  Afsnit 7 - Dannebrogordenen 350 år 2:2. Levnedsbeskrivelser fra dannebrogsriddere og dannebrogsmænd

  Bertel Thorvaldsen var ordblind og lærte fransk af englændere, der talte det næsten lige så dårligt som han selv. Georg Brandes syntes, at jurastudiet var aldeles uinspirerende, og at der i det hele taget trængte til at blive rusket op i åndslivet i København. Og den første, kvindelige dommer i Danmark havde svært ved overhovedet at blive ansat som vikar for en sekretær i Byretten, fordi hun var kvinde og ovenikøbet gift. Det kan man læse om i de levnedsbeskrivelser, de indleverede til Ordenskapitlet i anledning af, at de blev udnævnt til riddere af Dannebrog. Men riddere af Dannebrog er ikke de eneste, der har indleveret levnedsbeskrivelser. Det har Dannebrogsmænd også, og mange af dem fatter sig helt anderledes i korthed, når de skal beskrive deres liv. Vi har fundet nogle eksempler frem fra arkiverne.


  Medvirkende: Estrid Anker Olsen læser eksempler på levnedsbeskrivelser. Medvært: Estrid Anker Olsen.

  • 31 min
  Afsnit 6 - Dannebrogordenen 350 år 1:2. Våben, våbenbøger og Ridderkapellet i Frederiksborg Slotskirke

  Afsnit 6 - Dannebrogordenen 350 år 1:2. Våben, våbenbøger og Ridderkapellet i Frederiksborg Slotskirke

  ’Den allersidste rest af enevælden’ kan man kalde de danske ridderordner, Elefantordnen og Dannebrogsordnen, for det er dronningen der helt alene bestemmer, hvem der skal udnævnes. Men det er Ordenskapitlet, der blandt andet sørger for riddernes våbenskjolde, der bliver sat op i Frederiksborgs Slotskirke. Den kgl. våbenmaler og ridderkapelforvalteren fortæller, hvordan et våbenskjold bliver til, og hvad historien bag ordnerne er. Og så får vi den sande version af, hvordan Hermann Görings våbenskjold forsvandt fra Slotskirken.


  Medvirkende: Ronny Andersen, Kgl. våbenmaler, og Rolf Christensen, Ridderkapelforvalter. Vært: Estrid Anker Olsen.

  • 27 min
  Afsnit 5 - Leonora Christina 5:5

  Afsnit 5 - Leonora Christina 5:5

  I sin selvbiografi giver Leonora Christina en dramatisk skildring af sit og Corfitz Ulfeldts forsøg på at flygte fra fængslet på Hammershus på Bornholm, hvor de sad i 1660-1661. Bl.a. firede de sig 13 meter ned fra fangetårnet i lagner. Her kan du høre journalist, Estrid Anker Olsen læse op fra Leonora Christinas beretning i en moderne dansk udgave, der er udgivet af Det Danske Sprog- og Litteraturselskab. Vært: Estrid Anker Olsen. Musik: Allan Sørensen, organist i Frederiksborg Slotskirke.

  • 16 min
  Afsnit 4 - Leonora Christina 4:5

  Afsnit 4 - Leonora Christina 4:5

  Jammers Minde blev optaget i Kulturministeriets Kulturkanon for litteratur i 2006. Professor Erik A. Nielsen var medlem af det udvalg, der sammensatte listen over de litterære værker, der skulle med på listen over ”umistelig digtning” på dansk, der giver bud på at være menneske i mange tidsaldre og kulturformer. I dette afsnit fortæller han, hvorfor udvalget netop valgte Jammers Minde som et af de første værker på listen. Hvad har Jammers Minde at sige os i dag? Vært: Estrid Anker Olsen. Musik: Allan Sørensen, organist i Frederiksborg Slotskirke.

  • 22 min
  Afsnit 3 - Leonora Christian 3:5

  Afsnit 3 - Leonora Christian 3:5

  Det er noget af et detektivarbejde at datere de forskellige dele af Jammers Minde,” fortæller Marita Akhøj Nielsen. Hun beretter også den overraskende historie om overleveringen af både manuskripterne til Leonora Christinas franske selvbiografi og Jammers Minde. Begge værker var forsvundet i flere hundrede år, og det er lidt af et mirakel, at de nu findes på hhv. Det Kongelige Bibliotek og på Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg. Vært: Estrid Anker Olsen. Musik: Allan Sørensen, organist i Frederiksborg Slotskirke.

  • 29 min
  Afsnit 2 - Leonora Christina 2:5

  Afsnit 2 - Leonora Christina 2:5

  Marita Akhøj Nielsen fortæller om Leonora Christinas litterære værker. I Blåtårn skrev Leonora Christina både en selvbiografi om sit eventyrlige liv og et værk om dydige og modige kvinder, Hæltinners Pryd. Først derefter begyndte hun på Jammers Minde, som er det værk, der er mest kendt i dag. Vært: Estrid Anker Olsen. Musik: Allan Sørensen, organist i Frederiksborg Slotskirke.

  • 16 min

Customer Reviews

3.9 out of 5
15 Ratings

15 Ratings

Top Podcasts In History

You Might Also Like