5 episodes

’Styrket samarbejde’ er en podcastserie, der sætter spot på, hvordan uddannelsesinstitutioner kan opbygge et stærkt samarbejde. Både i de formelle fora med ledelse og medarbejderrepræsentanter og i det direkte samarbejde mellem ledere og medarbejdere. Med fem episoder dækker vi temaerne ’Fælles fokus på opgaven’, ’Medarbejderinddragelse’, ’Synlighed og gennemsigtighed’, ’Retningssætning og prioritering’ samt ’Professionelt råderum’. I hver episode besøger journalist Michael Christophersen en uddannelsesinstitution; i en af episoderne også en forvaltning. Desuden optræder faglige eksperter i de fem episoder: Chefkonsulent Line Arnmark, ledelsesforsker Klaus Majgaard og arbejdsmiljørådgiverne Karen Albertsen og Hans-Jørgen Limborg fra TeamArbejdsliv. Du kan finde podcast-serien på www.godtpsykiskarbejdsmiljo.dk/samarbejd-podcast. Podcast-serien ledsages af et skriftligt materiale på www.godtpsykiskarbejdsmiljo.dk/styrketsamarbejde. Udgivelse ved BFA Velfærd & Offentlig administration.

Styrket samarbejde - Nye veje til bedre arbejdsmilj‪ø‬ BrancheFællesskabet for Arbejdsmiljø for Velfærd og Offentlig administra

  • Government

’Styrket samarbejde’ er en podcastserie, der sætter spot på, hvordan uddannelsesinstitutioner kan opbygge et stærkt samarbejde. Både i de formelle fora med ledelse og medarbejderrepræsentanter og i det direkte samarbejde mellem ledere og medarbejdere. Med fem episoder dækker vi temaerne ’Fælles fokus på opgaven’, ’Medarbejderinddragelse’, ’Synlighed og gennemsigtighed’, ’Retningssætning og prioritering’ samt ’Professionelt råderum’. I hver episode besøger journalist Michael Christophersen en uddannelsesinstitution; i en af episoderne også en forvaltning. Desuden optræder faglige eksperter i de fem episoder: Chefkonsulent Line Arnmark, ledelsesforsker Klaus Majgaard og arbejdsmiljørådgiverne Karen Albertsen og Hans-Jørgen Limborg fra TeamArbejdsliv. Du kan finde podcast-serien på www.godtpsykiskarbejdsmiljo.dk/samarbejd-podcast. Podcast-serien ledsages af et skriftligt materiale på www.godtpsykiskarbejdsmiljo.dk/styrketsamarbejde. Udgivelse ved BFA Velfærd & Offentlig administration.

  Professionelt råderum

  Professionelt råderum

  Centralt i et stærkt samarbejde står oplevelsen af at have et professionelt råderum til at træffe beslutninger og udøve sin faglighed. Det gælder både for ansatte og for ledere. I begge tilfælde skal ledelsen på én gang udvise nysgerrighed og tillid og finde en passende balance mellem ledelse og autonomi.
  I episode fem hører vi erfaringerne fra Erritsø Fællesskole og fra Favrskov Kommunes skoleforvaltning. Ledelsesforsker Klaus Majgaard giver sine anbefalinger til at skabe professionelle råderum for både medarbejdere og ledere. Journalist Michael Christophsen interviewer.

  • 7 min
  Retningssætning og prioritering

  Retningssætning og prioritering

  Den stigende kompleksitet i arbejdet og oplevelsen af et øget arbejdspres stiller krav til ledelsens evne til at prioritere og sætte retning. Når det lykkes, styrker det samarbejdet mellem ledere og medarbejdere.
  I episode fire interviewer journalist Michael Christophersen Nørresundby Gymnasium om, hvad de har gjort for at styrke samarbejdet, retningssætningen og prioriteringen – og vi får chefkonsulent Line Arnmarks anbefalinger til, hvordan tydelighed og medarbejderinddragelse kan hænge sammen.

  • 7 min
  Synlighed og gennemsigtighed

  Synlighed og gennemsigtighed

  Når uddannelsesinstitutioner ønsker at styrke samarbejdet, retter de ofte fokus på retfærdigheden i fordelingen af fag og opgaver. Det tredje tema i podcastserien handler derfor om synlighed og gennemsigtighed i opgavefordelingen.
  Vrå Skole har netop fokus på dette, når leder, arbejdsmiljørepræsentant og tillidsrepræsentant tager fat på drøftelsen af deres professionelle kapital.
  Journalist Michael Christophersen interviewer dem og arbejdsmiljørådgiverne Karen Albertsen og Hans Jørgen Limborg fra TeamArbejdsliv, som giver anbefalinger på baggrund af forskningsprojektet ’Folkeskolen i forandring’.

  • 6 min
  Medarbejderinddragelse

  Medarbejderinddragelse

  Når der skal træffes beslutninger om arbejdsmiljøet, er det helt centralt, at medarbejderne bliver inddraget og deltager. Inddragelse skaber ejerskab til beslutningerne og har betydning for oplevelsen af at blive taget alvorligt som ansat og fagprofessionel.
  I denne episode hører vi journalist Michael Christophersen, der er taget på konference for at interviewe skoleleder Astrid Birkbak om medarbejderinddragelse på Stokkebækskolen i Svendborg.
  Chefkonsulent Line Arnmark forklarer, hvorfor det er vigtigt.

  • 6 min
  Fælles fokus på opgaven

  Fælles fokus på opgaven

  Hvordan vender man konfliktkultur og manglende arbejdstidsaftale til stærkt samarbejde om skolens kerneopgave, 45% flere elever, øget trivsel og sammenlægning af arbejdsmiljøudvalg og SU til MIO? På EUC Nordvestsjælland gik vejen gennem at styrke den professionelle kapital.
  Hør journalist Michael Christophersen interviewe dem om, hvad de gjorde, og få chefkonsulent Line Arnmarks anbefalinger.

  • 7 min

Top Podcasts In Government

Radio4
Radio4
Væksthus For Ledelse
Radio4
CSIS | Center for Strategic and International Studies
BBC Radio