1 episode

ما تو طول زندگیمون با یه عالمه مسائل خوب و بد و زشت و زیبا مواجهیم که یه جورایی خوراک فکری و ذهنی و تصمیم‌گیری ان برای ذهن ما. حالا اتفاقی که می‌افته اینه که ذهن ما در مقابل این خوراک‌های بیرونی قراره چیکار بکنه؟ یا به ما مربوط نیست، که خوب نیست. یا به ما مربوطه، که میتونیم یا ازش بگذریم یا کلا بپذیریمش و یا درگیرش بشیم و سعی کنیم هضمش کنیم، تا بتونیم نسبت بهش بهتر تصمیم بگیریم و راحت‌تر باهاش کنار بیایم.
تحلیل بازی در واقع برای ما، همون قسمت آخر رو راحت تر می کنه و در واقع قدرت هضم ذهنمونو بالا می‌بره.

TahlilBazi tahlilbazi

    • Society & Culture

ما تو طول زندگیمون با یه عالمه مسائل خوب و بد و زشت و زیبا مواجهیم که یه جورایی خوراک فکری و ذهنی و تصمیم‌گیری ان برای ذهن ما. حالا اتفاقی که می‌افته اینه که ذهن ما در مقابل این خوراک‌های بیرونی قراره چیکار بکنه؟ یا به ما مربوط نیست، که خوب نیست. یا به ما مربوطه، که میتونیم یا ازش بگذریم یا کلا بپذیریمش و یا درگیرش بشیم و سعی کنیم هضمش کنیم، تا بتونیم نسبت بهش بهتر تصمیم بگیریم و راحت‌تر باهاش کنار بیایم.
تحلیل بازی در واقع برای ما، همون قسمت آخر رو راحت تر می کنه و در واقع قدرت هضم ذهنمونو بالا می‌بره.

Top Podcasts In Society & Culture