13 episodes

Veje til inklusion er en podcast-serie fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.
Podcasten er produceret af Kontekst & Lyd for Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Vært er journalist og podcastproducent, Simon Brix.
Hør alle podcasts i serien her

Veje til inklusion - Grundskolen emu.dk - Børne og Undervisningsministeriet - Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

  • Education
  • 3.9 • 9 Ratings

Veje til inklusion er en podcast-serie fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.
Podcasten er produceret af Kontekst & Lyd for Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Vært er journalist og podcastproducent, Simon Brix.
Hør alle podcasts i serien her

  10 del 2. Styrket tværprofessionelt samarbejde skaber sammenhæng for anbragte elever

  10 del 2. Styrket tværprofessionelt samarbejde skaber sammenhæng for anbragte elever

  Rigtig mange børn og unge, der vokser op uden for hjemmet, er fagligt udfordret – set over en bred kam klarer de sig langt dårligere end børn og unge på deres egen alder. Hør, hvordan de i Kolding Kommune arbejder på at vende denne udvikling med en systematisk tilgang til det tværprofessionelle samarbejde, der tydeliggør ansvarsfordeling, arbejdsgange og sikrer, at lærere og andre professionelle omkring eleverne bliver klædt på til at understøtte børn og unges læring og trivsel.

  Læs mere om anbragte børn og unge på emu.dk her:
  https://emu.dk/grundskole/saerlige-elevgrupper/anbragte-boern-og-unge?b=t5-t136

  Medvirkende
  Inge M. Bryderup, adjungeret professor på Institut for Sociologi og Socialt Arbejde på Aalborg Universitet.
  Thomas Bertelsen, PPR-konsulent i Kolding kommune

  Vært
  Simon Brix, podcastproducent i Kontekst & Lyd

  • 12 min
  10 del 1. Læringssamtaler inddrager anbragte elever og øger deres trivsel

  10 del 1. Læringssamtaler inddrager anbragte elever og øger deres trivsel

  47 % af anbragte børn og unge gennemfører ikke folkeskolens 9. klasses-afgangseksamen, og de, der gør, får i gennemsnit to karakterer lavere end deres jævnaldrende. Hør, hvordan de på Bogø Kostskole arbejder på at vende denne udvikling med bl.a. læringssamtaler, hvor eleverne inddrages i egen faglige udvikling.

  Læs mere om anbragte børn og unge på emu.dk her:
  https://emu.dk/grundskole/saerlige-elevgrupper/anbragte-boern-og-unge?b=t5-t136

  Medvirkende
  Inge M. Bryderup, adjungeret professor på Institut for Sociologi og Socialt Arbejde på Aalborg Universitet. Thine Toft, lærer og vejleder på Bogø Kostskole

  Vært
  Simon Brix, podcastproducent i Kontekst & Lyd

  • 16 min
  9. Når en almenlærer og en speciallærer deles om undervisningen

  9. Når en almenlærer og en speciallærer deles om undervisningen

  Hvordan foregår det i praksis, når en almenlærer og en underviser med specialpædagogisk viden både forbereder, gennemfører og evaluerer undervisningen sammen i en klasse med både almenelever og elever, der er visiterede til skolens specialklasserækker på grund af generelle indlæringsvanskeligheder?

  Det kan du høre i denne episode af Veje til Inklusion, hvor vi bliver klogere på begrebet Co-teaching og hører to læreres oplevelser og erfaringer med nye organiseringer af undervisningen.

  Medvirkende
  Helle Lüth, dansk-, tysk- og madkundskabslærer, Søndermarksskolen
  Pernille Madsen, matematik- og engelsklærer, Søndermarksskolen

  Vært
  Simon Brix, podcastproducent i Kontekst & Lyd

  • 10 min
  8. Med barnet for bordenden

  8. Med barnet for bordenden

  Hvordan foregår det i praksis, når man inddrager og gør barnet til en aktiv part i dialogen om de udfordringer, eleven måtte opleve i skolen?

  Denne episode handler om indsatsen Barnets Stemme, som handler om at inddrage barnet forud for en visitationsproces og give dem en stemme.

  Medvirkende
  Kirsten Hansen, pædagogisk leder på Øster Farimagsgade Skole

  Vært
  Simon Brix, podcastproducent i Kontekst & Lyd

  • 10 min
  7. Konflikthåndtering og stærke relationer

  7. Konflikthåndtering og stærke relationer

  Hvordan kan man som ressourceperson hjælpe lærere og pædagoger med at forebygge konflikter i undervisningsmiljøer præget af uro.

  Det får du svar på i denne episode af Veje til inklusion, hvor vi sætter fokus på udvikling af trygge fællesskaber og styrkede relationer gennem video-baseret analyse af samspillet mellem elever og deres lærere og pædagoger.

  Styrelsen for Undervisning og kvalitet har – med afsæt i den videobaserede analysemetode Marte Meo og Low Arousal-tilgangen – tilbudt et intensivt rådgivningsforløb til skoler, der har været udfordret af et højt konfliktniveau.

  Fokus har været på fællesskabet samt lærere og pædagogers relationer til eleverne.

  Metoden er brugt på Lindebjergskolen, og vi skal høre om deres erfaringer.

  Medvirkende
  Anja Kristine Hvidberg Olsen, Marte Meo supervisior og læringskonsulent i Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

  Lasse Bjørk Petersen, ressourceperson på Lindebjergskolen i Roskilde

  Tina Nielherdth Rasmussen, lærer på Lindebjergskolen i Roskilde

  Vært
  Simon Brix, podcastproducent i Kontekst & Lyd

  Læs mere om at forebygge konflikter her
  https://emu.dk/grundskole/undervisningsmiljoe/konflikter/et-aendret-syn-paa-elever-kan-forebygge-konflikter?b=t5-t24-t2150

  • 19 min
  6 del 2. Samarbejde om skolevægring

  6 del 2. Samarbejde om skolevægring

  Hvordan kan fremskudt psykiatri og en tidlig indsats være med til at understøtte psykisk sårbare børn og unge i at undgå et højt skolefravær?

  Det dykker vi ned i i denne episode af Veje til Inklusion, som er delt op i to dele – denne anden del handler om, hvordan et styrket samarbejde mellem fraværsteamet i Viborg Kommune og Børne- og Ungepsykiatrien i Region Midtjylland er med til at bremse for højt fravær for psykisk sårbare elever. Viborg kommunes indsats er en del af Sundhedsstyrelsens satspuljeprojekt om "Afprøvning af en fremskudt regional funktion i børne- og ungdomspsykiatrien".

  Medvirkende
  Tina Kristiansen, souschef og pædagogisk leder på Vestre Skole i Viborg
  Lene Toft Vester, fraværskonsulent i Viborg Kommune

  Vært
  Simon Brix, podcastproducent i Kontekst & Lyd

  Læs mere om skolevægring her: https://emu.dk/grundskole/undervisningsmiljoe/tvaerprofessionelt-samarbejde/skolevaegring-er-et-tegn-der-skal?b=t5-t24-t3553

  • 11 min

Customer Reviews

3.9 out of 5
9 Ratings

9 Ratings

Top Podcasts In Education

Listeners Also Subscribed To