53 min

TÜHI eeter. Kes või mis on inimene‪?‬ Levila

    • News Commentary

Mil moel on arusaam inimesest, inimese positsioonist, vastutusest ajas teisenenud? Kas tehnoloogilised arengud, kliimakriis, ökoloogiline kirjaoskus, geopoliitilised protsessid teisendavad inimese mõistmist inimesest? „TÜHI eetri“ kuues osa võtab muu hulgas vaatluse alla viimastel aegadel populaarsed mõisted, nagu antropotseen, post- ja transhumanism ning singulaarsus. 

Külas on TÜHI kultuuriajaloo professor, akadeemik Marek Tamm ja TÜHI filosoofia nooremlektor Oliver Laas. Saadet veavad Mari Uusküla ja Joosep Susi.

Mil moel on arusaam inimesest, inimese positsioonist, vastutusest ajas teisenenud? Kas tehnoloogilised arengud, kliimakriis, ökoloogiline kirjaoskus, geopoliitilised protsessid teisendavad inimese mõistmist inimesest? „TÜHI eetri“ kuues osa võtab muu hulgas vaatluse alla viimastel aegadel populaarsed mõisted, nagu antropotseen, post- ja transhumanism ning singulaarsus. 

Külas on TÜHI kultuuriajaloo professor, akadeemik Marek Tamm ja TÜHI filosoofia nooremlektor Oliver Laas. Saadet veavad Mari Uusküla ja Joosep Susi.

53 min