32 min

Nestor & Koppel 1.13 Nestor & Koppel

    • Education

Esimese hooaja viimane osa!

💰 Miks Venemaa ei suuda enda võlga maksta?
📈 Miks aktsiaturud eelmisel nädalal tõusid?
🔮 Nestor ja Koppel prognoosivad ette augustikuu tulemusi

Finantsteenuse pakkuja on AS SEB Pank. Eeltoodud teavet ja viidatud lindistuses avadatud seisukohti ei tohi ühelgi juhul tõlgendada investeerimisalase nõustamise, investeerimissoovituse ega toote või teenuse pakkumisena. Investeerimine on seotud riskidega, investeeringu väärtus võib tõusta või langeda, väärtpaberi varasem positiivne tootlus ei garanteeri sarnaseid tulemusi tulevikus, võite kaotada algselt investeeritud rahasumma.

Esimese hooaja viimane osa!

💰 Miks Venemaa ei suuda enda võlga maksta?
📈 Miks aktsiaturud eelmisel nädalal tõusid?
🔮 Nestor ja Koppel prognoosivad ette augustikuu tulemusi

Finantsteenuse pakkuja on AS SEB Pank. Eeltoodud teavet ja viidatud lindistuses avadatud seisukohti ei tohi ühelgi juhul tõlgendada investeerimisalase nõustamise, investeerimissoovituse ega toote või teenuse pakkumisena. Investeerimine on seotud riskidega, investeeringu väärtus võib tõusta või langeda, väärtpaberi varasem positiivne tootlus ei garanteeri sarnaseid tulemusi tulevikus, võite kaotada algselt investeeritud rahasumma.

32 min

Top Podcasts In Education

SEB Eesti
SwedbankEestis
Katri Teller
Täitsa Pekkis
Koik ja Jääger
TED