23 episodios

רוחניות היא הביטוי של החלק ה"אלוקי" שלנו שיכול להשפיע על מישהו אחר בתנאי גומלין של הגדרה עצמית הדדית.וההתעלות של המידע הגנטי הרוחני הזה .הדנ"א הרוחני הינו המוביל של המידע הגנטי הרוחני של כל אדם. כמו כן, הדנ"א הרוחני אחראי על ההולכה

המערכת הרוחנית של כל אדם מופעלת על ידי הדנ"א הרוחני שלו. הדנ"א הרוחני הוא מה שמנחה את קיומו של האדם.

אם נבין ונכיר בדנ"א הרוחני שלנו, הוא יכוון אותנו לחיים של רוגע, הגשמה, עושר, שגשוג, שמחה ושלווה נפשית.¨

מאת הספר: » דנ"א רוחני – שיטה להארה רוחנית «

המודל הרוחני המוצג מבוסס על הקשר הרוחני בין שני אנשים או יותר, המכונה "יחסים בינאריים". לכל מערכת יחסים רוחנית בינארית יש משמעות מיוחדת.

אברהם איזנמן

מקובל, מחבר, סופר, מתמטיקאי, במאי

DNA Ruhani Abraham Aizenman

    • Judaísmo

רוחניות היא הביטוי של החלק ה"אלוקי" שלנו שיכול להשפיע על מישהו אחר בתנאי גומלין של הגדרה עצמית הדדית.וההתעלות של המידע הגנטי הרוחני הזה .הדנ"א הרוחני הינו המוביל של המידע הגנטי הרוחני של כל אדם. כמו כן, הדנ"א הרוחני אחראי על ההולכה

המערכת הרוחנית של כל אדם מופעלת על ידי הדנ"א הרוחני שלו. הדנ"א הרוחני הוא מה שמנחה את קיומו של האדם.

אם נבין ונכיר בדנ"א הרוחני שלנו, הוא יכוון אותנו לחיים של רוגע, הגשמה, עושר, שגשוג, שמחה ושלווה נפשית.¨

מאת הספר: » דנ"א רוחני – שיטה להארה רוחנית «

המודל הרוחני המוצג מבוסס על הקשר הרוחני בין שני אנשים או יותר, המכונה "יחסים בינאריים". לכל מערכת יחסים רוחנית בינארית יש משמעות מיוחדת.

אברהם איזנמן

מקובל, מחבר, סופר, מתמטיקאי, במאי