17 episodios

At Bergen Global we strive to create a meeting place for researchers, students and others who share an interest for global challenges and development-related issues.

Bergen Global is a joint project between the University of Bergen and Chr. Michelsen Institute.

Events at Bergen Global Bergen Global

  • Noticias

At Bergen Global we strive to create a meeting place for researchers, students and others who share an interest for global challenges and development-related issues.

Bergen Global is a joint project between the University of Bergen and Chr. Michelsen Institute.

  Gunnar Skirbekk: Komplekse problem og spesialiserte kunnskaper

  Gunnar Skirbekk: Komplekse problem og spesialiserte kunnskaper

  Filosofen Gunnar Skirbekk holdt foredrag om bærekraftskrisen i Forum for vitenskap og demokrati. Etter foredraget gikk han og professor Anders Johansen i studio for å snakke om krisen både ute i verden men også på kunnskaps-planet.

  Denne podkasten inngår i en serie samtaler av relevans for UiBs engasjement med FNs bærekraftsmål, og blir produsert av Forum for vitenskap og demokrati og Bergen Global.

  • 23 min
  Marianne Hafnor Bøe: Fiminisme i islam

  Marianne Hafnor Bøe: Fiminisme i islam

  Etter lanseringen av boken "Feminisme i islam" (Universitetsforlaget 2019) tok forfatter Marianne Hafnor Bøe (UiS)seg tid til en prat med Marte Samuelsen Skogen om feministiske tolkninger av islam og hvordan disse blir mottatt i ulike muslimske land.

  Marianne Hafnor Bøe er førsteamanuensis ved Institutt for kultur- og språkvitenskap ved Universitetet i Stavanger. Hun har blant annet forsket på iranske kvinneaktivisters diskusjoner av islamsk familielov, samt muslimske ekteskapspraksiser i Norge.

  Marte Samuelsen Skogen er student i sammenliknende politikk og praksisstudent ved Bergen Global høsten 2019.

  • 9 min
  Silvio Funtowicz: On the rhetoric of sustainability

  Silvio Funtowicz: On the rhetoric of sustainability

  When discussing sustainability, terms such as science advice and the science-policy interface have become all the rage. What is this all about? In this talk, professor Silvio Funtowicz takes a critical look at the sustainability concept, sharing his experiences on how researchers can provide advice to policy-makers in the context of scientific uncertainty and value conflicts.

  Silvio Funtowicz is Professor II at the Centre for Study of the Sciences and the Humanities at the University of Bergen. He is a philosopher and a mathematician, with a particular interest in the sciences and technology. He is among other things known as a creator of the term and research field of post-normal science.

  This lecture took place at Café Christie (University Aula) on 1 November 2019.

  Chair: Thor Olav Iversen

  This is a lecture in a series of meetings with relevance to UiB’s engagement with the UN’s Sustainable Development Goals. It is a collaboration between Forum for Science and Democracy, SDG Bergen and Bergen Global.

  • 40 min
  Klimasøksmålet - en ny runde

  Klimasøksmålet - en ny runde

  Marius Gulbranson Nordby, Eirik Holmøyvik (UiB), Sigrid Eskeland Schütz (UiB) og møteleder Henriette Sinding Aasen (UiB)om ankesaken mot staten.

  Det er anlagt sak mot den norske stat. Besteforeldrenes klimaaksjon, Greenpeace og Natur og ungdom hevder at regjeringens oljepolitikk bryter med Grunnlovens miljøparagraf (§ 112). De fikk ikke medhold i første omgang, men anket saken. Ankebehandlingen er berammet til å gå i Borgarting lagmannsrett fra 5. til 15. november.

  Vi inviterte tre jurister til debatt om det pågående søksmålet.

  Marius Gulbranson Nordby, miljørettsjurist og ansvarlig redaktør i Fagbokforlaget for ny bok om Grunnlovens miljøparagraf (§ 112)

  Eirik Holmøyvik, professor ved Det juridiske fakultet, UiB, med statsrett som spesialfelt

  Sigrid Eskeland Schütz, professor ved Det juridiske fakultet, UiB, med miljørett som spesialfelt.

  Denne debatten inngår i en serie møter av relevans for UiBs engasjement med FNs bærekraftmål, og blir arrangert i samarbeid med Forum for vitenskap og demokrati og SDG Bergen.

  • 1h 22 min
  Silvio Funtowicz: On Post Normal Science

  Silvio Funtowicz: On Post Normal Science

  Silvio Funtowicz (UiB) and Thor Olav Iversen (UiB)go deep and talk about the 'crisis of science' and the origins of Post Normal Science.

  Silvio Funtowicz is Professor II at the Centre for Study of the Sciences and the Humanities at the University of Bergen. He is a philosopher and a mathematician, with a particular interest in the sciences and technology. He is among other things known as a creator of the term and research field of post-normal science.

  This is a lecture in a series of meetings with relevance to UiB’s engagement with the UN’s Sustainable Development Goals. It is a collaboration between Forum for Science and Democracy, SDG Bergen and Bergen Global.

  • 35 min
  Jørgen Randers: Er det mulig å nå FNs bærekraftmål innenfor planetens grenser?

  Jørgen Randers: Er det mulig å nå FNs bærekraftmål innenfor planetens grenser?

  Møteleder: Ingjald Pilskog

  Vi skal utrydde fattigdom og sult, vi skal ha ren energi for alle - og vi skal stoppe klimaendringene. Et av målene er at vi skal ha anstendig arbeid og økonomisk vekst, et annet er fred og rettferdighet. Kan vi stoppe klimaendringene og samtidig nå de andre målene?

  Jørgen Randers er professor emeritus i klimastrategi ved Handelshøyskolen BI. Han har arbeidet i 40 år med globale framtidsspørsmål - i akademia, næringslivet og politikken - og driver nå utstrakt foredrags- og rådgivningsaktivitet over hele verden, spesielt i Kina. Randers har skrevet mange bøker etter at han var medforfatter av The Limits to Growth i 1972.

  Foredraget er basert på rapporten Transformation is feasible! som Randers skrev sammen med Johan Rockstrøm og andre i 2018 (www.2052.info/earth3).

  Foredraget inngår i en serie møter av relevans for UiBs engasjement med FNs bærekraftmål, og blir arrangert i samarbeid med Forum for vitenskap og demokrati og SDG Bergen.

  • 1h 35 min

Top podcasts de Noticias