5 episodios

Per a una millor comprensió, el curs està dividit en tres mòduls. El primer dota l'estudiant del marc teòric bàsic. En el segon i tercer mòduls s'aprofundeix en el vessant pràctic i més innovador de l'assignatura.

Les nacions i els organismes internacionals Universitat Oberta de Catalunya

    • Noticias

Per a una millor comprensió, el curs està dividit en tres mòduls. El primer dota l'estudiant del marc teòric bàsic. En el segon i tercer mòduls s'aprofundeix en el vessant pràctic i més innovador de l'assignatura.

Más de Universitat Oberta de Catalunya