1h 3 min

O edukacji, wysiłku i wychowaniu dzieci - Gość: Miłosz Brzeziński Gosia i Jerzy

    • Diarios personales

Jak odnaleźć się w obecnym systemie edukacji? Jak wspierać dzieci w kształceniu i motywować je do nauki? O sensie wkładanego wysiłku, rozwijaniu talentów małych odkrywców, kształtowaniu życzliwych i odpowiedzialnych obywateli - rozmawiamy z Miłoszem Brzezińskim, autorem i doradcą w zakresie efektywności i społecznego rozumienia zjawisk psychologicznych.
Tematy z odcinka GIJ#68:
Czy warto posyłać dzieci do najlepszych szkół?
Czy istnieje korelacja pomiędzy wynikami w szkole a sukcesem w życiu?
Jak dobrze się uczyć?
Jakie są style przyswajania wiedzy przez dzieci?
Jak wspierać dziecko w trakcie nauki w szkole publicznej?
O sensie wkładanego wysiłku
O celach edukacji
Jak wykształcić życzliwego i odpowiedzialnego człowieka?
Myślenie kreatywne, intuicja i waga wiedzy merytorycznej
Po co nam umiejętność rozwiązywania testów?
Czy są zalety uczenia się na pamięć?
Sposoby nauczenia dzieci powtarzalnego wysiłku
O roli rodzica w edukacji dziecka
O nauce samodzielności
Dlaczego człowiek tęskni za pączkiem a nie tęskni za siłownią?
Z czego płynie satysfakcja w życiu?
https://miloszbrzezinski.pl/

Jak odnaleźć się w obecnym systemie edukacji? Jak wspierać dzieci w kształceniu i motywować je do nauki? O sensie wkładanego wysiłku, rozwijaniu talentów małych odkrywców, kształtowaniu życzliwych i odpowiedzialnych obywateli - rozmawiamy z Miłoszem Brzezińskim, autorem i doradcą w zakresie efektywności i społecznego rozumienia zjawisk psychologicznych.
Tematy z odcinka GIJ#68:
Czy warto posyłać dzieci do najlepszych szkół?
Czy istnieje korelacja pomiędzy wynikami w szkole a sukcesem w życiu?
Jak dobrze się uczyć?
Jakie są style przyswajania wiedzy przez dzieci?
Jak wspierać dziecko w trakcie nauki w szkole publicznej?
O sensie wkładanego wysiłku
O celach edukacji
Jak wykształcić życzliwego i odpowiedzialnego człowieka?
Myślenie kreatywne, intuicja i waga wiedzy merytorycznej
Po co nam umiejętność rozwiązywania testów?
Czy są zalety uczenia się na pamięć?
Sposoby nauczenia dzieci powtarzalnego wysiłku
O roli rodzica w edukacji dziecka
O nauce samodzielności
Dlaczego człowiek tęskni za pączkiem a nie tęskni za siłownią?
Z czego płynie satysfakcja w życiu?
https://miloszbrzezinski.pl/

1h 3 min