5 episodios

L'assignatura Tècniques de Gestió i Comunicació proporciona a l'estudiant les habilitats, recursos i tècniques necessaries per exercicir la gestió dels actius d'informació i comunicació ja existents, així com dels que cal asssolir per optimitzar la producció i les relacions humanes de l'organització empresarial.

Tècniques de gestió i comunicació Universitat Oberta de Catalunya

    • Arte

L'assignatura Tècniques de Gestió i Comunicació proporciona a l'estudiant les habilitats, recursos i tècniques necessaries per exercicir la gestió dels actius d'informació i comunicació ja existents, així com dels que cal asssolir per optimitzar la producció i les relacions humanes de l'organització empresarial.

Top podcasts de Arte

Más de Universitat Oberta de Catalunya