6 episodios

The adventures of a Sickle Cell Warrior! #WarriorsRock

Warriors Rock Jessica L. Jean-Jeune

  • Salud y forma física

The adventures of a Sickle Cell Warrior! #WarriorsRock

  DR. CHALUMEAU

  DR. CHALUMEAU

  Dr. Elsie Metellus Chalumeau te pote pou nou anpil enfòmasyon sou maladi Anemi Falsifòm.

  • 14 min
  SISTÈM SANTE AYITI ak Jounalis Sante Cyndie Regis

  SISTÈM SANTE AYITI ak Jounalis Sante Cyndie Regis

  Nou fè yon ti chita pale ak Jounalis Sante Cyndie Regis sou Sistèm Sante Ayiti.

  • 35 min
  SISTÈM SIPÒ (Fanmi, Zanmi, etc) moun ki soufri Anemi Falsifòm

  SISTÈM SIPÒ (Fanmi, Zanmi, etc) moun ki soufri Anemi Falsifòm

  Nou te “SHINE A LIGHT ON A WARRIOR" Nick Conrad, yon Warrior ki ap evolye nan rap fransè. Nou te gen chans tande tou Shanaelle Mia Sommervil, Warrior ak CEO ShanaForTheKids, ki tap pale de SISTÈM SIPÒ pa li.

  • 19 min
  VI SEKSYÈL MOUN KI GEN ANEMI FALSIFÒM!

  VI SEKSYÈL MOUN KI GEN ANEMI FALSIFÒM!

  Nan podcast sa nou bay repons a plizyè kesyon ke ni moun ki soufri maladi a, ni moun ki pa soufri l te poze nou. Nou swete nou reponn tout kesyon nou ka genyen sou sijè a. Swiv @warriorsrock sou IG ak @scwarriorsrock sou Twitter ak Warriors Rock sou FB

  • 19 min
  SANTE MANTAL NAN MOUN KI SOUFRI ANEMI FALSIFÒM

  SANTE MANTAL NAN MOUN KI SOUFRI ANEMI FALSIFÒM

  Podcast sa pale de moun ki soufri Anemi Flasifòm ak Sante Mantal yo. Nou te gen chans tande Rénal Jean ki se yon counselor nan eta Florida.

  • 22 min
  #WarriorsRock INTRODUCTION

  #WarriorsRock INTRODUCTION

  Nap entwodwiw a premye epizód #WarriorsRock. Nou pale de WARRIORS ROCK ak Anemi Falsifóm, kisa li ye, kijan ou kontaktel, ki sentom yo, kriz, konplikasyon, tretman ak tès "génotype".

  • 18 min

Top podcasts de Salud y forma física