18 min

Zsumujcie wasze myśli – Nie ma teraz nic ważniejszego Live-Planet.info

    • Documental

https://cloudmediax.live-planet.info/2020/05/Z_sumujcie_wasze_mysli-Nie_ma_teraz_nic_wazniejszego.mp3

Zsumujcie wasze myśli - Nie ma teraz nic ważniejszego

Jesteśmy w stanie wojny. To nie jest wojna konwencjonalna. Wrogiem są teraz ludzie. Jest to ludność cywilna przeciwko rządom globalistycznym. Walczy się informacją, kontrolą umysłu, biotechnologią. Ponieważ wszystko zostało uzbrojone poprzez kontrolę umysłów  i kontrolę mediów. Jest to wojna, nie „tyle” agresji fizycznej co świadomości . Tradycyjna broń taka jak karabiny, czołgi i samoloty zeszły na drugi plan.Co widzę ... To że każdy widzi to, co chce zobaczyć, i że dla każdego prawdą jest to w co wierzy w swojej specyficznej pozycji. Linia czasu składa się z szeregu umów dotyczących percepcji, zawartych między dwiema lub większą liczbą osób lub punktów koncentracji świadomości. Nigdy w historii ludzkości nie było więcej punktów koncentracji niż teraz ...To powoduje: że linia czasu jest poważnie załamana. Jesteście w pętli czasowej. Nic nie jest pewne. Istnieje to w co każdy jeden wierzy i widzi.To są bardzo niebezpieczne czasy.Ale widzę trzy główne rozwiązania:** 1- Wszystko powraca do normy, tyle że wraz z nałożeniem zwiększonych środków kontroli populacji, usprawiedliwiając to wirusem, ograniczając wspólne działania, takie jak prawo do gromadzenia się i możliwość swobodnego przemieszczania się po planecie bez dodatkowych dokumentów  jak wizy, ale dla zdrowia i higieny. To jest lub będzie usprawiedliwieniem dla większej kontroli. Będą dwie wizy aby móc podróżować do innych krajów, jedna będzie musiała spełnić wymogi badań i szczepień, a wymogi te będą specyficzne w zależności od kraju.** 2- Wszystko zapada się w kierunku Nowego Porządku Świata wraz z drakońskim resetem gospodarczym, w którym normalni ludzie skończą zadłużeni co najmniej dwa razy więcej niż przedtem. Innymi słowy, jeśli są winni 10 zł, teraz będą winni 20 zł. Totalna Drakońska Kontrola, w której ludzie tracą prawo do przemieszczania się prawie całkowicie lub całkowicie. Eksploatacja będzie maksymalna.** 3- Negatywny agresor Cabal zostanie usunięty, nie w 100%, ale na tyle, aby wejść w erę dobrobytu,  wzrostu naukowego i gospodarczego oraz dobrobytu całej populacji. Nie obejdzie się bez ciężkiej pracy, aby wprowadzić niezbędne zmiany i aby mogły one wejść w życie w krótkim okresie.I  4: (opcja extra) Interwencja militarna ze strony pozaziemskich pozytywnych ras, gdzie społeczeństwo holograficzne zostanie narzucone żelazną ręką w taki sam sposób jak , miało to miejsce w latach 1561-62 w Alpha Centauri-A (Phaethon / Alfrata ). Oznacza to wiele tysięcy ofiar śmiertelnych z powodu bezpośredniej wojny. Oznacza to inwazję obcych w stylu Hollywood.Gosia: Zeszłej nocy Aneeka powiedziała, że Federacja zajmuje strategiczne punkty na całej planecie i że to, co teraz zrobią, zależeć będzie od kolektywnego pragnienia ludzi. Na czym będą się opierać? Jak określą to zbiorowe pragnienie? Ponieważ powiedział, że jest ich teraz tak wiele.Swaruu: To proste. Jeśli będą mieć zamiar unicestwienia siebie nawzajem, to Federacja zainterweniuje. Nie wcześniej. Na przykład, jeśli pojawi się prawdziwa pandemia wyjątkowo śmiertelnego agenta. Nie tak jak dzisiaj. Lub jeśli wypuszczą pociski nuklearne. Druga opcja jest najmniej prawdopodobna, ponieważ obie strony są kontrolowane z wyższego poziomu. To się nie wydarzy. Nie dzieje się to w innych liniach czasowych.Ale jest tutaj dodatkowy element, który polega na tym, że ogromna liczba, jeśli nie wszyscy, którzy są na ziemi, egzystują również „tutaj” lub na innych poziomach. Stąd, z tego szerszego punktu widzenia, też może zostać podjęta decyzja o interwencji.

https://cloudmediax.live-planet.info/2020/05/Z_sumujcie_wasze_mysli-Nie_ma_teraz_nic_wazniejszego.mp3

Zsumujcie wasze myśli - Nie ma teraz nic ważniejszego

Jesteśmy w stanie wojny. To nie jest wojna konwencjonalna. Wrogiem są teraz ludzie. Jest to ludność cywilna przeciwko rządom globalistycznym. Walczy się informacją, kontrolą umysłu, biotechnologią. Ponieważ wszystko zostało uzbrojone poprzez kontrolę umysłów  i kontrolę mediów. Jest to wojna, nie „tyle” agresji fizycznej co świadomości . Tradycyjna broń taka jak karabiny, czołgi i samoloty zeszły na drugi plan.Co widzę ... To że każdy widzi to, co chce zobaczyć, i że dla każdego prawdą jest to w co wierzy w swojej specyficznej pozycji. Linia czasu składa się z szeregu umów dotyczących percepcji, zawartych między dwiema lub większą liczbą osób lub punktów koncentracji świadomości. Nigdy w historii ludzkości nie było więcej punktów koncentracji niż teraz ...To powoduje: że linia czasu jest poważnie załamana. Jesteście w pętli czasowej. Nic nie jest pewne. Istnieje to w co każdy jeden wierzy i widzi.To są bardzo niebezpieczne czasy.Ale widzę trzy główne rozwiązania:** 1- Wszystko powraca do normy, tyle że wraz z nałożeniem zwiększonych środków kontroli populacji, usprawiedliwiając to wirusem, ograniczając wspólne działania, takie jak prawo do gromadzenia się i możliwość swobodnego przemieszczania się po planecie bez dodatkowych dokumentów  jak wizy, ale dla zdrowia i higieny. To jest lub będzie usprawiedliwieniem dla większej kontroli. Będą dwie wizy aby móc podróżować do innych krajów, jedna będzie musiała spełnić wymogi badań i szczepień, a wymogi te będą specyficzne w zależności od kraju.** 2- Wszystko zapada się w kierunku Nowego Porządku Świata wraz z drakońskim resetem gospodarczym, w którym normalni ludzie skończą zadłużeni co najmniej dwa razy więcej niż przedtem. Innymi słowy, jeśli są winni 10 zł, teraz będą winni 20 zł. Totalna Drakońska Kontrola, w której ludzie tracą prawo do przemieszczania się prawie całkowicie lub całkowicie. Eksploatacja będzie maksymalna.** 3- Negatywny agresor Cabal zostanie usunięty, nie w 100%, ale na tyle, aby wejść w erę dobrobytu,  wzrostu naukowego i gospodarczego oraz dobrobytu całej populacji. Nie obejdzie się bez ciężkiej pracy, aby wprowadzić niezbędne zmiany i aby mogły one wejść w życie w krótkim okresie.I  4: (opcja extra) Interwencja militarna ze strony pozaziemskich pozytywnych ras, gdzie społeczeństwo holograficzne zostanie narzucone żelazną ręką w taki sam sposób jak , miało to miejsce w latach 1561-62 w Alpha Centauri-A (Phaethon / Alfrata ). Oznacza to wiele tysięcy ofiar śmiertelnych z powodu bezpośredniej wojny. Oznacza to inwazję obcych w stylu Hollywood.Gosia: Zeszłej nocy Aneeka powiedziała, że Federacja zajmuje strategiczne punkty na całej planecie i że to, co teraz zrobią, zależeć będzie od kolektywnego pragnienia ludzi. Na czym będą się opierać? Jak określą to zbiorowe pragnienie? Ponieważ powiedział, że jest ich teraz tak wiele.Swaruu: To proste. Jeśli będą mieć zamiar unicestwienia siebie nawzajem, to Federacja zainterweniuje. Nie wcześniej. Na przykład, jeśli pojawi się prawdziwa pandemia wyjątkowo śmiertelnego agenta. Nie tak jak dzisiaj. Lub jeśli wypuszczą pociski nuklearne. Druga opcja jest najmniej prawdopodobna, ponieważ obie strony są kontrolowane z wyższego poziomu. To się nie wydarzy. Nie dzieje się to w innych liniach czasowych.Ale jest tutaj dodatkowy element, który polega na tym, że ogromna liczba, jeśli nie wszyscy, którzy są na ziemi, egzystują również „tutaj” lub na innych poziomach. Stąd, z tego szerszego punktu widzenia, też może zostać podjęta decyzja o interwencji.

18 min