41 min

מקום של בשר מה שכרוך Under Cover

    • Society & Culture

הסופרים הגותיים במאה ה-19 כתבו ספרים שבהם הכריזו על התיעוב שלהם מהפרויקט הגדול של הנאורות: האני. עודד וולקשטיין מסביר שהם מתאימים לעידן הנרקסיסטי שלנו; בישראל עתידנית אסור לאכול בשר, אבל זה לא מקום מוסרי: אוריה שביט על ספרו "בשר" שבו השאיפה האנושית ל"מושלם" מתרסקת על סלע המציאות; וגם: מי הסופר שכתב במשך רבע מאה ספר שלקח לאמריקנים עוד רבע מאה כדי להבין, שבו חזה את אמריקה של טראמפ?

הסופרים הגותיים במאה ה-19 כתבו ספרים שבהם הכריזו על התיעוב שלהם מהפרויקט הגדול של הנאורות: האני. עודד וולקשטיין מסביר שהם מתאימים לעידן הנרקסיסטי שלנו; בישראל עתידנית אסור לאכול בשר, אבל זה לא מקום מוסרי: אוריה שביט על ספרו "בשר" שבו השאיפה האנושית ל"מושלם" מתרסקת על סלע המציאות; וגם: מי הסופר שכתב במשך רבע מאה ספר שלקח לאמריקנים עוד רבע מאה כדי להבין, שבו חזה את אמריקה של טראמפ?

41 min

Top Podcasts In Society & Culture