1 hr 6 min

اپیزود هفدهم: هتل اینترنشنا‪ل‬ رادیو نیست

    • Documentary

هتل اینترنشنال تهران یکی از هتل‌های پنج ستاره لوکس قبل از انقلاب بود که پس از انقلاب و در دوران جنگ با عراق محل اسکان جنگ‌زده‌ها شد. این هتل در ضلع جنوب شرقی پل سیدخندان قرار داشت و بخش مهمی از خاطرات مردم تهران در آن دوران بود.

این اپیزود رادیونیست به داستان پر فراز و نشیب این هتل اختصاص دارد.

هتل اینترنشنال تهران یکی از هتل‌های پنج ستاره لوکس قبل از انقلاب بود که پس از انقلاب و در دوران جنگ با عراق محل اسکان جنگ‌زده‌ها شد. این هتل در ضلع جنوب شرقی پل سیدخندان قرار داشت و بخش مهمی از خاطرات مردم تهران در آن دوران بود.

این اپیزود رادیونیست به داستان پر فراز و نشیب این هتل اختصاص دارد.

1 hr 6 min