27 min

دومین قسمت از دوره‌ی جدید پادکست «مولاناخوانی»: قصه‌ی درمان‌شدن پادشاه و کنیزک؛ بخش دو‪م‬ Molanakhani [New Session]

    • Books

سومین قسمت از دوره‌ی جدید پادکست «مولاناخوانی» در گوش‌رس شماست

-----

*قصه‌ی پادشاه و کنیزک؛ بخش دوم: ادامه‌ی داستان تا مرگ زرگر

- پرسش‌برانگیزترین قسمت این قصه چیست؟

و...

-----

- میزبانی و گزارش ابیات: فرشید سادات‌شریفی؛

- خوانش ابیات این شماره: فریبا صادق‌زاده و اشکان یزدانی؛

- مشاور هنری و گوینده‌ی شناسنامه‌ی شنیداری پادکست: بنفشه طاهریان

-----صوت‌هایی که می‌شنوید:

- شمس‌الضحی از محسن نفر و حسام‌الدین سراج؛

- موسیقی تاجیک؛

- غزل‌خوانی دکتر سروش که پیوند این قسمت با بخش بعدی را نشان می‌دهد

-----

پادکست «مولاناخوانی» محصولی از مجموعه‌ی علمی‌آموزشی سَماک (به نشانی: Samaak.ca) است که در دوره‌ی جدید خود، پنجم و بیست‌وپنجم هر ماهِ میلادی در گوش‌رس شما خواهد بود

-----

تلگرام پادکست: t.me/molanakhani

راه ارتباط با گردانندگان: samaakapplit@gmail.com@Molanakhani

سومین قسمت از دوره‌ی جدید پادکست «مولاناخوانی» در گوش‌رس شماست

-----

*قصه‌ی پادشاه و کنیزک؛ بخش دوم: ادامه‌ی داستان تا مرگ زرگر

- پرسش‌برانگیزترین قسمت این قصه چیست؟

و...

-----

- میزبانی و گزارش ابیات: فرشید سادات‌شریفی؛

- خوانش ابیات این شماره: فریبا صادق‌زاده و اشکان یزدانی؛

- مشاور هنری و گوینده‌ی شناسنامه‌ی شنیداری پادکست: بنفشه طاهریان

-----صوت‌هایی که می‌شنوید:

- شمس‌الضحی از محسن نفر و حسام‌الدین سراج؛

- موسیقی تاجیک؛

- غزل‌خوانی دکتر سروش که پیوند این قسمت با بخش بعدی را نشان می‌دهد

-----

پادکست «مولاناخوانی» محصولی از مجموعه‌ی علمی‌آموزشی سَماک (به نشانی: Samaak.ca) است که در دوره‌ی جدید خود، پنجم و بیست‌وپنجم هر ماهِ میلادی در گوش‌رس شما خواهد بود

-----

تلگرام پادکست: t.me/molanakhani

راه ارتباط با گردانندگان: samaakapplit@gmail.com@Molanakhani

27 min