25 min

قسمت بیست و نهم - ماکیاولی و هاب‪ز‬ پادکست بوم

    • Arts

در این قسمت با دو تن از پایه‌گذاران فلسفه‌ی سیاسی آشنا می‌شویم.

در این قسمت با دو تن از پایه‌گذاران فلسفه‌ی سیاسی آشنا می‌شویم.

25 min

Top Podcasts In Arts