29 min

قسمت سی‌ام - جان لا‪ک‬ پادکست بوم

    • Philosophy

در این قسمت با جان لاک، فیلسوف شهیر انگلیسی و پیشرو مکاتب تجربه‌گرایی و لیبرالیسم، آشنا می‌شویم.

در این قسمت با جان لاک، فیلسوف شهیر انگلیسی و پیشرو مکاتب تجربه‌گرایی و لیبرالیسم، آشنا می‌شویم.

29 min

Top Podcasts In Philosophy