14 min

قسمت سی و یکم - بارکل‪ی‬ پادکست بوم

    • Philosophy

در این قسمت با جرج بارکلی، فیلسوف تجربه‌گرا و کشیش متجدد، آشنا می‌شویم.

در این قسمت با جرج بارکلی، فیلسوف تجربه‌گرا و کشیش متجدد، آشنا می‌شویم.

14 min

Top Podcasts In Philosophy