79 episodes

در اینجا، قصه‌های هزارویکشب را با هم می‌شنویم.

کتابی که من برایِ تهیه‌یِ این مجموعه در اختیار دارم ترجمه‌ایِ است از زمانِ فتحعلیشاهِ قاجار (به دستورِ نوه‌یِ وی، بهمن میرزا) به قلمِ ملا عبداللطیف طسوجی که انتخابِ اشعارِ فارسیِ آن بر عهده‌یِ میرزا سروش بوده. در این ترجمه، بعضی جملات و ابیات ترجمه نشده و همان عباراتِ عربی به کار رفته که گاه از روان بودنِ متن می‌کاهد. از این روی، من گاه بخش‌هایِ عربیِ متن را خودم به فارسی ترجمه می‌کنم، و در صورتِ لزوم متن را -با کمترین تغییرات- ویرایش می‌کنم. تمامِ این تغییرات و معانیِ بعضی کلمات را (از شبِ بیست و نهم) می‌توانید در توضیحاتِ هر قسمت بیابید.

قصه های هزار و یک شب | hezaroiekshab | Hezaro Yek Sha‪b‬ Soheil Solhjoo

  • Books

در اینجا، قصه‌های هزارویکشب را با هم می‌شنویم.

کتابی که من برایِ تهیه‌یِ این مجموعه در اختیار دارم ترجمه‌ایِ است از زمانِ فتحعلیشاهِ قاجار (به دستورِ نوه‌یِ وی، بهمن میرزا) به قلمِ ملا عبداللطیف طسوجی که انتخابِ اشعارِ فارسیِ آن بر عهده‌یِ میرزا سروش بوده. در این ترجمه، بعضی جملات و ابیات ترجمه نشده و همان عباراتِ عربی به کار رفته که گاه از روان بودنِ متن می‌کاهد. از این روی، من گاه بخش‌هایِ عربیِ متن را خودم به فارسی ترجمه می‌کنم، و در صورتِ لزوم متن را -با کمترین تغییرات- ویرایش می‌کنم. تمامِ این تغییرات و معانیِ بعضی کلمات را (از شبِ بیست و نهم) می‌توانید در توضیحاتِ هر قسمت بیابید.

  شبِ هفتاد و هفتم

  شبِ هفتاد و هفتم

  حکایات روایت شده در این قسمت:

  باقیِ حکایتِ ملک نعمان و فرزندانِ او، شرکان و ضوء المکان


  ---

  Send in a voice message: https://anchor.fm/hezaroiekshab/message

  • 6 min
  شبِ هفتاد و ششم

  شبِ هفتاد و ششم

  حکایات روایت شده در این قسمت:

  باقیِ حکایتِ ملک نعمان و فرزندانِ او، شرکان و ضوء المکان


  ---

  Send in a voice message: https://anchor.fm/hezaroiekshab/message

  • 8 min
  شبِ هفتاد و پنجم

  شبِ هفتاد و پنجم

  حکایات روایت شده در این قسمت:

  باقیِ حکایتِ ملک نعمان و فرزندانِ او، شرکان و ضوء المکان

  ----

  خیل: گله اسب


  ---

  Send in a voice message: https://anchor.fm/hezaroiekshab/message

  • 10 min
  شبِ هفتاد و چهارم

  شبِ هفتاد و چهارم

  حکایات روایت شده در این قسمت:

  باقیِ حکایتِ ملک نعمان و فرزندانِ او، شرکان و ضوء المکان


  ---

  Send in a voice message: https://anchor.fm/hezaroiekshab/message

  • 4 min
  شبِ هفتاد و سوم

  شبِ هفتاد و سوم

  حکایات روایت شده در این قسمت:

  باقیِ حکایتِ ملک نعمان و فرزندانِ او، شرکان و ضوء المکان


  ---

  Send in a voice message: https://anchor.fm/hezaroiekshab/message

  • 6 min
  شبِ هفتاد و دوم

  شبِ هفتاد و دوم

  حکایات روایت شده در این قسمت:

  باقیِ حکایتِ ملک نعمان و فرزندانِ او، شرکان و ضوء المکان

  ----

  رَبع: خانه و سرای

  اطلال: جمعِ طلل، نشانه‌هایِ سرای کهنه و ویران


  ---

  Send in a voice message: https://anchor.fm/hezaroiekshab/message

  • 7 min

Top Podcasts In Books

Listeners Also Subscribed To