57 min

Det goda samtalet - är det möjligt? Kyrka nu podden

    • Religion & Spirituality

Samtalsklimatet i samhället verkar bli sämre och mer polariserat. Har vi tappat förmågan att kunna vara oense med varandra utan att för den skull börja strida med varandra? Hur kan vi skapa förutsättningar för goda, konstruktiva samtal? Hela vårt liv bygger på kommunkation - att vi samverkar med andra människor. Då blir kunskapen i föra samtal med varandra oerhört viktigt. Vi behöver kunna kommunicera på mikronivå, i hemmet, i familjen, med vänner. Men samtalet behöver även fungera på makronivå, då vi i kommunikationen ger byggstenar till det som blir vårt samhälle.

I den här podden samtalar Fredrik Kass med familjerådgivaren Anna Korkman Lopez och skriftskolteologen Jonathan Silfverberg. Korkman-Lopez möter i sin vardag par som har kört fast i kommunikationen med varandra. Silfverberg arbetar med ungdomar och har i sitt arbete pratat med ungdomar som tycker att empatin försvinner då man diskuterar på nätet. Men samtidigt har han också sett att ungdomarna har resurser och förmågor som gör att han tror att de unga kommer att klara av att föra konstruktiva samtal med varandra i framtiden, också i sociala medier. Fredrik Kass är präst och arbetar som sakkunnig i ungdomsfrågor vid Kyrkostyrelsen.

Samtalsklimatet i samhället verkar bli sämre och mer polariserat. Har vi tappat förmågan att kunna vara oense med varandra utan att för den skull börja strida med varandra? Hur kan vi skapa förutsättningar för goda, konstruktiva samtal? Hela vårt liv bygger på kommunkation - att vi samverkar med andra människor. Då blir kunskapen i föra samtal med varandra oerhört viktigt. Vi behöver kunna kommunicera på mikronivå, i hemmet, i familjen, med vänner. Men samtalet behöver även fungera på makronivå, då vi i kommunikationen ger byggstenar till det som blir vårt samhälle.

I den här podden samtalar Fredrik Kass med familjerådgivaren Anna Korkman Lopez och skriftskolteologen Jonathan Silfverberg. Korkman-Lopez möter i sin vardag par som har kört fast i kommunikationen med varandra. Silfverberg arbetar med ungdomar och har i sitt arbete pratat med ungdomar som tycker att empatin försvinner då man diskuterar på nätet. Men samtidigt har han också sett att ungdomarna har resurser och förmågor som gör att han tror att de unga kommer att klara av att föra konstruktiva samtal med varandra i framtiden, också i sociala medier. Fredrik Kass är präst och arbetar som sakkunnig i ungdomsfrågor vid Kyrkostyrelsen.

57 min

Top Podcasts In Religion & Spirituality