54 min

Ei pelkkiä käsipareja - Sote-henkilöstön osaaminen on arvokas asia Sotemuotoilu

    • Health & Fitness

Oikea osaaminen, oikeassa paikassa, oikeaan aikaan. Kuinka varmistamme osaavan sote-henkilöstön saatavuuden nyt ja tulevaisuudessa? Monitahoinen kysymys, josta pääsimme keskustelemaan yhdessä Siun Soten henkilöstöjohtaja Johanna Bjerregård Madsenin kanssa.

Yhtenä konkreettisena kehittämiskohteena Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymässä Siun Sotessa on lähdetty systemaattisesti kehittämään toimintalähtöisen/asiakaslähtöisen työvuorosuunnittelun mallia, jonka tavoitteena on optimoida henkilöstöresurssien saatavuutta vastaamaan paremmin asiakkaiden tarpeisiin. Vanhasta toimintamallista uuteen siirtyminen on edellyttänyt paljon muutakin kuin uuden tietojärjestelmän käyttöönottoa - kyseessä on ennen kaikkea merkittävä toimintakulttuurin muutos, jonka aikaansaaminen on vaatinut vahvaa sitoutumista ja yhteistyötä.  

Lisäksi keskustelimme myös yleisimmin sote-alan vetovoimaisuudesta, johtamisen kehittämisestä ja siitä, kuinka esimerkiksi alan palkkausta ja palkitsemista voitaisiin kehittää toimivammaksi olemassa olevat realiteetit huomioiden.

Oikea osaaminen, oikeassa paikassa, oikeaan aikaan. Kuinka varmistamme osaavan sote-henkilöstön saatavuuden nyt ja tulevaisuudessa? Monitahoinen kysymys, josta pääsimme keskustelemaan yhdessä Siun Soten henkilöstöjohtaja Johanna Bjerregård Madsenin kanssa.

Yhtenä konkreettisena kehittämiskohteena Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymässä Siun Sotessa on lähdetty systemaattisesti kehittämään toimintalähtöisen/asiakaslähtöisen työvuorosuunnittelun mallia, jonka tavoitteena on optimoida henkilöstöresurssien saatavuutta vastaamaan paremmin asiakkaiden tarpeisiin. Vanhasta toimintamallista uuteen siirtyminen on edellyttänyt paljon muutakin kuin uuden tietojärjestelmän käyttöönottoa - kyseessä on ennen kaikkea merkittävä toimintakulttuurin muutos, jonka aikaansaaminen on vaatinut vahvaa sitoutumista ja yhteistyötä.  

Lisäksi keskustelimme myös yleisimmin sote-alan vetovoimaisuudesta, johtamisen kehittämisestä ja siitä, kuinka esimerkiksi alan palkkausta ja palkitsemista voitaisiin kehittää toimivammaksi olemassa olevat realiteetit huomioiden.

54 min

Top Podcasts In Health & Fitness