26 min

Eldsvådan Hype Ted & Kaj

    • Comedy

Ted och Kaj talar om den jublierande musikalen Hype. Kaj har läst årets mest omtalade bok och Ted presenterar fakta om djur.

Ted och Kaj talar om den jublierande musikalen Hype. Kaj har läst årets mest omtalade bok och Ted presenterar fakta om djur.

26 min

Top Podcasts In Comedy

More by YLE