4 episodes

Tieto on jokapäiväisten päätöstemme keskiössä. Siksi on tärkeää, että käytettävissä on oikeaa tietoa silloin, kun sitä tarvitaan. Tätä voidaan kutsua tiedon huoltovarmuudeksi – yhteiskunnan kaikkien toimijoiden kyvyksi tuottaa, tukea ja hyödyntää oikeellista, oikea-aikaista ja saavutettavissa olevaa tietoa.

Suomen Akatemian rahoittaman IRWIN-tutkimushankkeen podcast-minisarjassa tutkaillaan tiedon huoltovarmuutta informaatioresilienssin, kansalaisten sekä kansallisen turvallisuuden näkökulmista.

https://www.irwinproject.fi/

Huoltovarmaa tietoa – IRWIN-hankkeen podcast IRWIN-hanke

  • Science

Tieto on jokapäiväisten päätöstemme keskiössä. Siksi on tärkeää, että käytettävissä on oikeaa tietoa silloin, kun sitä tarvitaan. Tätä voidaan kutsua tiedon huoltovarmuudeksi – yhteiskunnan kaikkien toimijoiden kyvyksi tuottaa, tukea ja hyödyntää oikeellista, oikea-aikaista ja saavutettavissa olevaa tietoa.

Suomen Akatemian rahoittaman IRWIN-tutkimushankkeen podcast-minisarjassa tutkaillaan tiedon huoltovarmuutta informaatioresilienssin, kansalaisten sekä kansallisen turvallisuuden näkökulmista.

https://www.irwinproject.fi/

  Minkälaista tietoa päätöksenteko ja kokonaisturvallisuus kaipaavat?

  Minkälaista tietoa päätöksenteko ja kokonaisturvallisuus kaipaavat?

  Minkälaista tietoa päätöksentekoon tarvitaan? Entä miten kokonaisturvallisuuteen liittyvää tiedontuotantoa ja päätöksentekoa voisi kehittää? Ville-Pekka Niskanen keskustelee Vaasan yliopiston tutkimusjohtaja Petri Uusikylän kanssa kokonaisturvallisuudesta tätä tukevasta tiedosta ja päätöksenteosta. He käsittelevät kokonaisturvallisuuden määritelmää, sen merkitystä suomalaisessa keskustelussa ja sen roolia eri sektoreilla. He pohtivat myös, miten tiedon tuotanto voi tukea kokonaisturvallisuutta ja miten eri sektorit näkevät kokonaisturvallisuuden. Lisäksi he keskustelevat tiedon roolista kokonaisturvallisuuden tukemisessa ja miten eri tiedontuotannon tyypit voivat tätä tukea. Jakso päättyy pohdintaan kokonaisturvallisuuden systeemisestä luonteesta.  Jakson linkit:

  Niskanen, Ville-Pekka & Laitinen, Kari (2024). Turvallisuuden käsitteistö kaipaa avointa mieltä ja jatkuvaa kehittämistä. Policy Brief 2024:6. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta. https://tietokayttoon.fi/documents/113169639/113170760/6-2024-Turvallisuuden+k%C3%A4sitteist%C3%B6+kaipaa+avointa+mielt%C3%A4+ja+jatkuvaa+kehitt%C3%A4mist%C3%A4.pdf/4bfd2029-cf97-9132-4692-03799191ba87/6-2024-Turvallisuuden+k%C3%A4sitteist%C3%B6+kaipaa+avointa+mielt%C3%A4+ja+jatkuvaa+kehitt%C3%A4mist%C3%A4.pdf?version=1.0&t=1712905752177

  Niskanen, Ville-Pekka; Uusikylä, Petri; Lonka, Harriet; Ahonen, Pertti; Laitinen, Kari; Tervo, Vesa-Pekka; Ruoslahti, Harri; Huttunen, Petri (2024). Onko siviilivalmiudelle tarvetta Suomessa? Siviilivalmiuden käsite, käyttö ja lisäarvo osana kansallista varautumista. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2024:1. Valtioneuvoston kanslia. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-383-015-8

  Rantamäki, Aino (2024). Hallintaa epävarmuudessa: Informaatioresilienssi kriiseissä ja niihin varautumisessa. Acta Wasaensia 530. Vaasan yliopisto. https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-395-133-4

  IRWIN-tutkimushanke on Suomen Akatemian rahoittama kolmivuotinen poikkitieteellinen hanke, jonka toteuttivat Vaasan yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Laurea-ammattikorkeakoulu ja Maanpuolustuskorkeakoulu.

  Jakson musiikki: DRONKOSMA47491 / Pond5.

  Jakson käsikirjoitus: Ville-Pekka Niskanen, Vaasan yliopisto; Petri Uusikylä, Vaasan yliopisto

  Jakson tuotanto ja editointi: Ville-Pekka Niskanen, Vaasan yliopisto

  • 35 min
  Kansallinen turvallisuus, tieto ja lainsäädäntö

  Kansallinen turvallisuus, tieto ja lainsäädäntö

  Tieto on olennaista myös kansallisen turvallisuuden takaamisessa. Vaikka kansallisen turvallisuuden määrittely ei ole yksiselitteisen yksinkertaista, sillä voidaan yleisesti tarkoittaa maan, sen kansalaisten sekä muiden yhteiskunnan toimijoiden yhteistä tavoitetta pitää huolta valtion turvallisuudesta. Tämä tehdään, jotta valtion takaama järjestys säilyy. Tieto liittyy kansalliseen turvallisuuteen esimerkiksi lainsäädäntö- ja päätöksentekoprosessien kautta. Näissä prosesseissa pyritään luomaan tietoon pohjaten sellaista sääntelyä, joka turvaa kansallisen turvallisuuden toteutumisen. 

  Kansallisen turvallisuuden käsite on Suomessa varsin uusi, vaikkakin se on ilmestynyt vahvasti poliittiseen keskusteluun viimeaikaisten tapahtumien myötä. Tässä jaksossa Harriet Lonka ja Kari Laitinen keskustelevat tiedosta ja kansallisesta turvallisuudesta. Mitä kansallinen turvallisuus pitää sisällään? Minkälaista tietoa kansallisen turvallisuuden kehittäminen vaatii? Mitä kansallisen turvallisuuden takaaminen tarkoittaa lainsäädännön kannalta?

  Jakson saavutettava tekstivastine on saatavilla tästä linkistä.

  Jakson linkit:

  Lonka, H. & Laitinen, K. (2023). Kansallisen varautumisen sääntelyn tietopohja. Tiedepolitiikka (48)1, 6-15. https://doi.org/10.58957/tp.122924

  Lonka, H., Laitinen, K., Keinänen, A., Wähä, S., Huhtinen, A-M., Paasonen, J. (2020). Kansallisen turvallisuuden vaikutusten arviointi. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2020:28. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-287-950-9

  IRWIN-tutkimushanke on Suomen Akatemian rahoittama kolmivuotinen poikkitieteellinen hanke, jonka toteuttivat Vaasan yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Laurea-ammattikorkeakoulu ja Maanpuolustuskorkeakoulu.

  Jakson musiikki: DRONKOSMA47491 / Pond5.

  Jakson käsikirjoitus: Harriet Lonka, Laurea-ammattikorkeakoulu; Kari Laitinen, Poliisiammattikorkeakoulu.

  Jakson tuotanto ja editointi: Ville-Pekka Niskanen, Vaasan yliopisto

  • 26 min
  Kriisien kansalaistoiminta ja tiedon huoltovarmuus

  Kriisien kansalaistoiminta ja tiedon huoltovarmuus

  Jos ruoan ja veden osalta on mahdollista varautua täyttämällä keittiön kaapit, niin minkälaista olisi kansalaisten tietoon liittyvä varautuminen, tiedon kotivara? Onko aika ryhtyä hamstraamaan tietosanakirjoja kirpputoreilta? Entä mikä on kansalaisen ja viranomaisen välinen suhde kriisitilanteissa, kun kansalaiset hyppäävät innolla mukaan avustustoimiin? Laurea-ammattikorkeakoulun tutkijat Teemu Santonen, Valdemar Kallunki ja Laura Erkkilä keskustelevat jaksossa kansalaisten ja kansalaisten tiedon merkityksestä kriisitilanteissa.

  Jakson lähteet ja linkit:

  Kallunki, Valdemar; Erkkilä, Laura; Kortesalmi, Marilla; Lamberg, Annu-Riina; Santonen, Teemu; Jalonen, Harri; Uusikylä, Petri (2023). Tiedon huoltovarmuutta vahvistettava kansalaistiedon tietomallilla.IRWIN Policy Brief Syyskuu 2023. https://www.irwinproject.fi/irwin-policy-brief-92023

  IRWIN-tutkimushanke on Suomen Akatemian rahoittama kolmivuotinen poikkitieteellinen hanke, jonka toteuttivat Vaasan yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Laurea-ammattikorkeakoulu ja Maanpuolustuskorkeakoulu.

  Jakson musiikki: DRONKOSMA47491 / Pond5.

  Jakson käsikirjoitus: Teemu Santonen, Valdemar Kallunki ja Laura Erkkilä.

  Jakson on toimittanut Laurea Journalin toimituskunta.

  Jakson nauhoitus: Laurea-ammattikorkeakoulu.

  Jakson tuotanto ja editointi: Ville-Pekka Niskanen, Vaasan yliopisto

  • 24 min
  Mitä on informaatioresilienssi?

  Mitä on informaatioresilienssi?

  Informaatioresilienssissä on kyse ihmisten ja organisaatioiden kyvystä toimia tiedollisen epävarmuuden tilanteissa. Vaasan yliopiston väitöskirjatutkija Aino Rantamäki kertoo jaksossa informaatioresilienssistä, sen esiintymisestä käytännössä sekä informaatioresilienssin tutkimisesta.

  Jakson saavutettava tekstivastine on saatavilla osoitteessa https://www.irwinproject.fi/irwin-podcast-jakso1

  Jakson lähteet ja linkit:

  Rantamäki, Aino (2024). Hallintaa epävarmuudessa : Informaatioresilienssi kriiseissä ja niihin varautumisessa. Acta Wasaensia 530. Vaasan yliopisto. https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-395-133-4

  Jokipii, Annukka; Niskanen, Ville-Pekka; Jalonen, Harri; Rantamäki, Aino; Kallunki, Valdemar; Keinänen, Anssi; Vartiainen, Niko; Sommarberg, Silvia; Ketola, Maro. (2024). Mitä on tiedon huoltovarmuus? Suomen Akatemian rahoittama IRWIN-hanke. Irwinproject.fi. Haettu osoitteesta https://irwinproject.fi/mita-on-tiedon-huoltovarmuus

  IRWIN-tutkimushanke on Suomen Akatemian rahoittama kolmivuotinen poikkitieteellinen hanke, jonka toteuttivat Vaasan yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Laurea-ammattikorkeakoulu ja Maanpuolustuskorkeakoulu.

  Jakson musiikki: DRONKOSMA47491 / Pond5.

  Jakson tuotanto ja editointi: Ville-Pekka Niskanen, Vaasan yliopisto

  • 15 min

Top Podcasts In Science

Tiedekulma podcast
Helsingin yliopisto
Utelias mieli
Helsingin yliopisto
Oceans: Life Under Water
Crowd Network | Greenpeace UK
Sean Carroll's Mindscape: Science, Society, Philosophy, Culture, Arts, and Ideas
Sean Carroll | Wondery
P3 Dystopia
Sveriges Radio
Ologies with Alie Ward
Alie Ward