8 episodes

Tämän podcastin missiona on auttaa PK-yrityksiä hyödyntämään tehokkaasti moderneja työkaluja yrityksen toiminnanohjaukseen.

Olemme sitä mieltä, että hiotut prosessit, tiimityö ja hyvä johtaminen ovat kannattavasti kasvavan yrityksen perusta. Näiden lisäksi kasvuun tarvitaan modernit työkalut. Hyvillä työvälineillä henkilöstö työskentelee tehokkaasti.

SprintIT auttaa yrityksiä kasvamaan Odoon avulla.  Odoossa on kaikki yhdessä ohjelmistossa, kaikkien saatavilla. Globaalisti. Paikallisesti tuettuna.

Kasvun työkalut Sprintit Oy

  • Business

Tämän podcastin missiona on auttaa PK-yrityksiä hyödyntämään tehokkaasti moderneja työkaluja yrityksen toiminnanohjaukseen.

Olemme sitä mieltä, että hiotut prosessit, tiimityö ja hyvä johtaminen ovat kannattavasti kasvavan yrityksen perusta. Näiden lisäksi kasvuun tarvitaan modernit työkalut. Hyvillä työvälineillä henkilöstö työskentelee tehokkaasti.

SprintIT auttaa yrityksiä kasvamaan Odoon avulla.  Odoossa on kaikki yhdessä ohjelmistossa, kaikkien saatavilla. Globaalisti. Paikallisesti tuettuna.

  #7 Asiantuntijaorganisaation tiedolla johtaminen. Parhaat vinkit raportointiin.

  #7 Asiantuntijaorganisaation tiedolla johtaminen. Parhaat vinkit raportointiin.

  Tiedolla johtaminen asiantuntijaorganisaatiossa on yksinkertaistettuna ihmisten työajan ja työn tuottaman katteen mittaamista. Käytännössä asia asia kuitenkin monimutkaisempi, sillä nykyisin projektit ovat usein isoja ja kompleksisia ja vaativat usein monenlaista ja -tasoista osaamista.

  Peräpeiliin katsovat, eli historian tapahtumista kertovat raportit auttavat toiminnan kehittämisessä, vikojen löytämisessä ja parhaiden käytänteiden oppimisessa.

  Suurimman hyödyn yritys kuitenkin saa reaaliaikaisesta raportoinnista, jolloin on mahdollista oppia ennustamaan tulevaa luotettavasti ja tarkasti jopa useiden kuukausien päähän. Tällöin yrityksen on mahdollista reagoida muun muassa rekrytointitarpeisiin hyvissä ajoin.

  Kasvun työkalut -podcastin vieraana Roy Nurmi, jolla on yli 20 vuoden kokemus asiantuntijaorganisaatioiden vetämisestä sekä isojen organisaatioiden tiedolla johtamisesta.

  02:05 Mitkä ovat asiantuntijaoraganisaatioiden tiedolla johtamisen haasteet?

  10:21 Mitä asioita asiantuntijaorgansaatio pitää ehdottomasti seurata?

  14:49 Mitä tarkoittaa asiantuntijaorganisaaation huoltosuhde ja tulisiko sitä seurata?

  16:23 Miten tuntityön ja projektityön tiedolla johtamisen ja raportoinnin vaatimukset eroavat?

  19:11 Peräpeili vai tuulilasi? Kumpaan tulisi keskittyä?

  24:41 Miten alkuun tiedolla johtamisessa? Miten raportoinnin saa järkeväksi tehokkaaksi?

  27:42 Mitkä ovat yritysten yleisimmät raportointitarpeet?

  28:12 Mihin suuntaan asiantuntijaorganisaatioiden datalla johtaminen on menossa?

  30:00 Miten SprintIT:n asiakas myynti hyödynsi rekrytointijärjestelmän tietoja?

  31:23 Royn visio asiantuntijaorganisaation johtamisjärjestelmistä  #tiedollajohtaminen #data #asiantuntijaorganisaatio #raportointi 

  • 34 min
  #6 Miten varmistat ERP-käyttöönotossa sujuvan yhteistyön tilitoimiston ja ohjelmistotoimittajan kanssa?

  #6 Miten varmistat ERP-käyttöönotossa sujuvan yhteistyön tilitoimiston ja ohjelmistotoimittajan kanssa?

  Kun yritys ottaa käyttöön uuden toiminnanohjausjärjestelmän, se vaikuttaa myös tilitoimiston arkeen. Käyttöönotto on yritykselle hyvä piste arvioida oman tilitoimiston kykyä palvella kokonaisvaltaisena taloushallinnon konsulttina pelkkien transaktioiden kirjaamisen sijaan. 

  Miten ERP-järjestelmän vaihdoksessa varmistetaan käyttöönoton sujuvuus kaikkien toimijoiden näkövinkkelistä? Tätä pohditaan Kasvun työkalut -podcastissä tilitoimisto Faktacountin Sari Malkin kanssa.

  Sari näkee työssään konkreettisesti, kuinka riemuissaan asiakkaat ovat  päästessään eroon excelien pyörittämisestä ja saadessaan käyttöönsä reaaliaikaisen kirjanpidon. Hän on vuosien varrella ollut mukana useissa integraatioprojekteissa, joissa yhdessä asiakkaan, ohjelmistotalon ja tilitoimiston kanssa mietitään, miten asiakkaan taloushallinto ja raportointi saadaan parhaalle mahdolliselle tasolle.

  Onnistunut käyttöönotto on kolmen koplan: asiakasyrityksen, ohjelmistotalon ja tilitoimiston yhteisponnistus. Jokaisella on oma erityisosaamisalueensa ja tiiviin yhteistyön tuloksena 1+1+1 ei ole 3 vaan jotain paljon suurempaa.

  Kiitos vierailusta Sari!

  www.faktacount.fi

  #taloushallinto #erp #tilitoimisto #kasvu #kirjanpito

  • 36 min
  #5 Onko tilitoimistollasi valmiudet tuottaa aitoa lisäarvoa?

  #5 Onko tilitoimistollasi valmiudet tuottaa aitoa lisäarvoa?

  Vieraana tilitoimistokonserni Faktacountin toimitusjohtaja Tomi Lerto. Tässä jaksossa keskustellaan siitä, miksi tilitoimistojen tulisi olla kiinnostuneita asiakasyritystensä  toiminnanohjausjärjestelmäprojekteista ja olla tiiviisti mukana myös käyttöönotossa. Näin varmistetaan, että tilitoimisto kykenee tuottamaan aitoa lisäarvoa asiakasyritykselle.

  Kiitos vierailusta Tomi! 

  www.faktacount.fi

  #taloushallinto #erp #tilitoimisto #kasvu #kirjanpito

  • 24 min
  #4 Miten vertailla taloushallinnon järjestelmiä yrityksen käyttöön?

  #4 Miten vertailla taloushallinnon järjestelmiä yrityksen käyttöön?

  Yrityksen taloushallinnonjärjestelmän valintaan ei ole yhtä oikeaa tietä. Tarpeet vaihtelevat elinkaaren eri vaiheissa. Tuoreelle start-up:lle riittää, että järjestelmästä saa ulos investoijia kiinnostavat luvut ja kirjanpito täyttää lainsäädännön vaatimukset.

  Kun yrityksen toiminta kasvaa, on mietittävä miten taloushallinnon työkalut tukevat liiketoiminnan johtamista tehokkaasti. Nopeasti kasvavalle tai Suomen rajojen ulkopuolelle laajentavalle yritykselle tulee nopeasti eteen paljon uusia tarpeita erityisesti raportoinnin ja analytiikan suhteen. Puhumattakaan siitä, jos yritystä aletaan kasvattamaan yritysostojen kautta.

  Taloushallinnon järjestelmien vertailua ja valintaa tehdessä on hyvä katsoa asiaa helikopetriperspektiviistä ja ottaa huomioon yrityksen kaikkien osastojen tarpeet.  Tärkeintä on pitää mielessä yrityksen tulevaisuus ja tehdä ratkaisuja, jotka joustavat yrityksen tilanteen mukaan.

  Tässä jaksossa Konsta ja Matti pohtivat, miten eri järjestelmiä voikaan laittaa paremmuusjärjestykseen, kun useimmiten pelkkä hinnoittelun tai talouden toiminnallisuuslistojen vertailu ei riitä.

  Lataa täältä ilmiainen opas taloushallinnon järjestelmien vertailuun.  

  #taloushallinto #erp #kasvu #toiminnanohjaus #odoo

  • 43 min
  #3 Säästä 80% työaikaa. Miten liikkeelle talouden automatisaatiossa?

  #3 Säästä 80% työaikaa. Miten liikkeelle talouden automatisaatiossa?

  Modernin talousjohtajan rooli on paljon muutakin kuin talouden vetämistä. Se on prosessien parantamista ja tehostamista. Taloushallinnon automatisaatiolla vapautat organisaatiosi aikaa merkityksellisten asioiden kehittämiseen, sisäisten asiakkaiden palvelemiseen ja oman business partner - asemasi vakiinnuttamiseen.

  Automatisaatio on hyvä renki, mutta huono isäntä. Kaikkea ei ole järkevää automatisoida. Konsta ja Stefan jakavat omat parhaat kokemuksensa siitä, mitä on hyvä ottaa huomioon, kun yrityksessä aloitetaan rutiinitehtävien automatisointi.  

  Miesten omakohtainen kokemus taloushallinnon automatisoinnnista on, että tämän jälkeen huikeat 80% ajasta on vapautunut tuottavaan kehitystyöhön. Sellaisille asioille, jotka vievät yritystä eteenpäin ja edesauttavat yrityksen kasvua. Vau, melkoinen tuottavuusloikka!

  Tässä jaksossa keskitytään erityisesti taloushallinnon tehtävien automatisoimiseen ja  keskustellaan muun muassa näistä kysymyksistä: 


  Milloin taloushallinnon toimintojen automatisaatio kannattaa?
  Mitä kannattaa automatisoida?
  Taloushallinnon automatisaatio on hyvä renki, mutta huono isäntä. Mitä ei ole järkevää automatisoida?
  Missä järjestyksessä automatisointi prosessissa on hyvä edetä? 
  Mitä tapahtuu työpaikoille automatisaation myötä? Häviääkö ne?

  Lue SprintIT:n taloushallinnon konsultti Laura Salon blogikirjoituksesta miten taloushallinnon automatisointia onnistuu Odoon avulla

  • 34 min
  #2 Mitä talousjohtaja hyötyy yhden järjestelmän taktiikasta?

  #2 Mitä talousjohtaja hyötyy yhden järjestelmän taktiikasta?

  Yrityksillä voi helposti olla toistakymmentä eri järjestelmää käytössä. Kaikki käsittelevät dataa omalla logiikallaan ja tiedon täsmäyttäminen järjestelmien välillä on aikaa vievää. Lisäksi eri järjestelmiin kirjautuminen ja niiden välillä surffaaminen on hukkaan heitettyä aikaa. Puhumattakaan teknisestä jumpasta, jota monen järjestelmän ylläpito ja päivitykset aiheuttavat. 

  Yhdellä  järjestelmällä operoitaessa kaikilla on ajantasainen tieto projektien tai tuotannon edistymisestä sekä kannattavuudesta. Tällöin yrityksen on mahdollista hyödyntää työntekijöiden joukkovoimaa toimintojen kehittämiseen. 

  SprintIT:n CFO Konsta Aavaranta ja seniorikonsultti Stefan Östman keskustelevat  tässä jaksossa: 

  - miksi yrityksen kannattaa keskittää tärkeiden toimintojen ohjaaminen muutamaan tarkkaan valittuun järjestelmään tai ohjelmistoon?

  - millaisia etuja yhden järjestelmän taktiikka tuo talousihmisille?

  - miten ja missä järjestyksessä yhteen järjestelmään siirtyminen kannattaa toteuttaa?

  - mitä on järkevää integroida ja onko viisasta jättää jotain erilleen?

   

  Tässä keskustelussa on vankka taloushallinnon näkökulma. Iso osa talousihmisistä on konservatiivisia. Osa jopa tunnustaa pelkäävänsä jollakin tasolla järjestelmäpäivitysprojektia. Huoli on usein turhaa eikä välttämättä perustu oikeisiin faktoihin. 

  Tämän podcast-keskustelun tarkoitus on hälventää pelkoja ja auttaa näkemään ja ymmärtämään hyödyt, joita yhteen järjestelmään siirtyminen tuo niin taloushallinnon organisaatiolle kuin koko yrityksellekin.

  Jos aihe kiinnostaa, lue myös SprintIT:n perustajajäsen Roy Nurmen blogi Kuinka monta IT-järjestelmää yritys tarvitsee  ja Konsta Aavarannan blogikirjoitus Yhden ohjelmiston taktiikalla nopeampaa  päätöksentekoa

  • 32 min

Top Podcasts In Business

Trainers' House
Norges Bank Investment Management
Nordnet
Leevi Leivo & Rami Kurimo
Tim Ferriss: Bestselling Author, Human Guinea Pig
Helsingin Sanomat