71 episodes

Keskeneräiset äidit on podcast sinulle, joka haluat kasvaa lempeästi kohti omannäköistä äitiyttä, onnistuen ja epäonnistuen, omaa tietäsi etsien. Me olemme Petra ja Säde, kaksi äitiä, opettaja ja lääkäri. Pohdimme äitiyttä, arjen haasteita, parisuhdetta, hyvinvointia, lasten kasvatusta ja muita ajankohtaisia aiheita arjen realismin keskeltä huumorilla ja akateemisella ajattelulla maustettuna. Tervetuloa mukaan!

Keskeneräiset äidit Podplay | Keskeneräiset äidit

  • Kids & Family
  • 4.3 • 12 Ratings

Keskeneräiset äidit on podcast sinulle, joka haluat kasvaa lempeästi kohti omannäköistä äitiyttä, onnistuen ja epäonnistuen, omaa tietäsi etsien. Me olemme Petra ja Säde, kaksi äitiä, opettaja ja lääkäri. Pohdimme äitiyttä, arjen haasteita, parisuhdetta, hyvinvointia, lasten kasvatusta ja muita ajankohtaisia aiheita arjen realismin keskeltä huumorilla ja akateemisella ajattelulla maustettuna. Tervetuloa mukaan!

  67. Itsemyötätunto - vastalääke vaativuudelle

  67. Itsemyötätunto - vastalääke vaativuudelle

  Itsemyötätunto on noussut viime vuosina keskusteluun - eikä syyttä! Myötätuntoinen, armollinen ja lempeä asenne itseä kohtaan voi olla vastalääke sisäiselle vaativuudelle ja perfektionismille.

  Huono omatunto ja syyllisyys ovat usein puheissa ikään kuin erottamattomia osia äitiyttä. Näin tavallaan onkin: Niillä on tärkeä tehtävä ohjata meidän toimintaa lapsen edun mukaiseksi. Ongelmallista on, kun itsekriittisyys, häpeä, ankaruus tai perfektionismi alkavat haitata yhteyttä itseen ja lapseen. Silloin saatamme toimia tavoilla, jotka eivät ole meille tai muille hyväksi: suoritamme, käperrymme pois yhteydestä, koemme vaikeutta säädellä tunteitamme. Hyvän näkemisen sijaan löydämme virheet ja puutteet. Se on uuvuttavaa, lannistavaa ja vähentää koettua iloa ja tyytyväisyyttä.

  Tässä jaksossa juttelemme itsemyötätunnon merkityksestä ja mahdollisuuksista. Säde kertoo, miten terapia on ollut merkittävässä roolissa itsemyötunnon kehittämisessä. Petra kertoo, miten väsymys on hankaloittanut itsemyötätuntoa ja miksi itsemyötätunnon harjoittelussa on tärkeää kiinnittää mielen sisäisten ajatusten lisäksi huomiota myös kehon rauhoittamiseen.

  Ihanaa saada sinut seuraamme! Löydät jakson Podplaysta, Spotifysta ja Apple podcastista.

  • 45 min
  66. Intensiivinen vanhemmuus - äitien uuvuttava ideaali?

  66. Intensiivinen vanhemmuus - äitien uuvuttava ideaali?

  Onko nykyvanhemmuus monimutkaista, uuvuttavaa ja intensiivistä? Tutkijoiden mielestä kyllä, ainakin vanhemmuudesta käydyn julkisen keskustelun perusteella. Aikaa vievää, asiantuntijoihin tukeutuvaa ja lapsilähtöistä kasvatusta nimitetäänkin intensiiviseksi vanhemmuudeksi. Tässä jaksossa saamme vieraaksi Kelan erikoistutkijan Ella Sihvosen, joka vastaa kysymyksiimme intensiiviseen vanhemmuuteen liittyen. Mitä sillä oikeastaan tarkoitetaan? Miten se eroaa aiempien sukupolvien vanhemmuudesta? Onko se sukupuolittunut ilmiö? Ja miten vanhemmuuden intensiteettiä voisi madaltaa?

  Tervetuloa lämpimään seuraamme viihtymään mielenkiintoisen aiheen parissa. Löydät jakson Podplaysta, Spotifysta ja Apple podcastista.

  Lisälukemista:
  Sihvonen, E. Intensiivisyyden vaatimus tekee vanhemmuudesta hektisen projektin. 2016. Saatavilla: https://www.perheyhteiskunta.fi/tag/intensiivinen-vanhemmuus/

  • 1 hr 10 min
  65. Vanhemmuuden vaikutukset seksiin: kuuntelijat kertovat haasteista, iloista ja nautinnosta

  65. Vanhemmuuden vaikutukset seksiin: kuuntelijat kertovat haasteista, iloista ja nautinnosta

  Vanhemmuus voi mullistaa, haastaa, syventää ja parantaa elämää monella tavalla - myös seksuaalisuutta. Spontaaniudelle ei ehkä ole samanlaisia mahdollisuuksia kuin aiemmin ja vähäiset voimavarat haastavat halun kokemista ja yhteyden ylläpitämistä itseen ja kumppaniin. Toisaalta raskaus, synnytys ja oma kypsyminen voivat toimia myös reitteinä seksuaalisen voiman ja syvemmän nautinnon löytämiseen. Suhde omaan kehoon voi monella tapaa eheytyä ja vahvistua ja oma itsevarmuus, rentous ja seksuaalisen nautinnon syvyys kasvaa. Haastavia vaiheita voi tulla, joihin osaa auttaa aika, toisiin ammattiapu tai muut apukeinot. Tervetuloa kuuntelemaan tätä jaksoa, jossa tuomme jälleen esiin teidän kuuntelijoiden kokemuksia seksielämän muutoksiin liittyen ja pohdimme myös seksin ja seksuaalisen nautinnon olemusta syvemmin.

  Lähteet:
  Elise Mäki. 27.8.2019. Perhekeskeisten seksielämä on usein parempaa kuin monella muulla, sanoo seksuaaliterapeutti – Suomalaiset kertoivat HS:lle pienistä teoista, jotka paransivat seksielämää Helsingin sanomat.

  Matti O. Huttunen. 23/2010. Seksi ja rakkaus. Lääketieteellinen Aikakauskirja Duodecim, 2010;126(23):2705-14.

  • 46 min
  64. Miksi kukaan ei kertonut?

  64. Miksi kukaan ei kertonut?

  Äidiksi tulemisen pyörremyrskyssä elämä menee monella tavalla uusiksi ja eteen voi tulla yllättäviäkin asioita ja käänteitä - niin hyviä kuin haastavia. Joskus sisällä voi herätä kysymys, miksi ei kukaan kertonut? Tässä jaksossa pohdimme juurikin tätä kysymystä. Mitä asioita kuuntelijamme kokevat, että ei kerrottu etukäteen? Keskustelemme siitä, kehen tämä kysymys kohdistuu ja onko ylipäänsä mahdollista, että kaikista asioista voisi tietää etukäteen ja vaikka saisi tietoa, voisiko sitä kuitenkaan täysin ymmärtää? Jakson aikana Petra kertoo, miksi kokee Miksi kukaan ei kertonut? -kysymykseen liittyen ristiriitaisia tunteita ja Säteelle palautuu jakson tekemisen aikana mieleen tunteita äitiyden alkutaipaleelta. Mitä tunteita tämän kysymyksen alla voi olla? Keskustelemme myös siitä, voiko muun muassa somevaikuttajilta odottaa tietynlaista jakamista. Tervetuloa pohtimaan kanssamme tätä teemaa!

  • 44 min
  63. Olenko liian kontrolloiva?

  63. Olenko liian kontrolloiva?

  Voiko kaikkea kontrolloida? Ei tietenkään, mutta koetamme kuitenkin hallita ja kontrolloida asioita hyvin laajasti aina lasten käytöksestä kodin järjestykseen, puolison tavoista oman elämän suuntiin. Tässä jaksossa keskustelemme kontrollista ja siitä, millä tavoin se näyttäytyy äitiydessä. Miksi pyrimme kontrolloimaan ja milloin teemme sitä liikaa? Miten kontrolloinnin tarpeesta voi päästää irti? 🤷‍♀️

  Äitiys mullistaa kokemustamme hallinnasta. Jo raskausaikana moni kokee jonkin asteista hallinnan menettämistä suhteessa kehoonsa, ja synnytys vaatii antautumista ja irti päästämistä. Osaan asioista voimme vaikuttaa, mutta liika kontrollointi voi myös kuormittaa kaikkia osapuolia turhaankin. Tietynlaisesta kontrolloinnista irti päästäminen voi antaa rentoutta ja armollisuutta elämää kohtaan. Se voi myös auttaa hyväksymään sekä itsensä, puolisonsa että lapset omana itsenään sen sijaan, että koettaisi työntää perheenjäsenet oman ajatuksensa mukaiseen muottiin.

  Löydät jakson tuttuun tapaan Podplaysta, Spotifysta ja Apple podcastista.

  • 41 min
  62. Imetys – merkittävää, muttei määrittävää

  62. Imetys – merkittävää, muttei määrittävää

  Kun syntyy vauva, syntyy myös äiti. Täysin uudessa tilanteessa, synnytyksen jälkeisessä myllerryksessä ja mullistuksessa, nousee keskiöön vauvan ruokinta. Pienen, heiveröisen vastasyntyneen elämän ylläpitäminen on nyt vanhemman tärkein tehtävä. Osalla tämä tärkeä matka lähtee käyntiin haasteitta, mutta useilla siihen liittyy hankaluuksia, hapuilua, epätietoisuutta tai vaikeita päätöksiä. Jokainen alkuvaiheen tarina on omanlaisensa ja se muotoutuu päivä kerrallaan, yhdessä vauvaan tutustuen ja hänen kanssaan opetellen.

  Tässä jaksossa käsittelemme vauvan ruokintaa, joka on aiheena herkkä ja koskettaa monia syvältä. Tuomme esiin teidän kuuntelijoiden kertomia kielteisiä ja myönteisiä yllätyksiä liittyen imetykseen ja pohdimme myös korvikkeen ja imetyksen vastakkainasettelua. Olemme imetysmyönteisiä, mutta samalla haluamme kannustaa jokaista löytämään itselleen hyvän tavan ruokkia lastaan. Lapsen elämässä vaikuttaa moni tekijä, eivätkä päätökset vauvan ruokinnasta määritä meitä äiteinä. Tervetuloa kuuntelemaan jaksoa, joka oli meistä monella tapaa haastavakin äänittää!

  Lähde: Tuovi Hakulinen, Kirsi Otronen, Maria Kuronen. 2017.
  Kansallinen imetyksen edistämisen toimintaohjelma vuosille 2018–2022. THL, Helsinki.

  • 52 min

Customer Reviews

4.3 out of 5
12 Ratings

12 Ratings

Top Podcasts In Kids & Family

Listeners Also Subscribed To