12 episodes

Luonnonvarakeskuksen Kestävyyspaneeli-podcast selvittää lupaavimmat toimenpiteet kestävyysmurroksen edistämiseen Suomessa. Paneeli määrittelee, mikä on murroksen kannalta oleellista ja toisaalta, mikä puuttuu tai voi estää sen edistymistä.

Kestävyyspaneeli Luonnonvarakeskus (Luke)

  • Natural Sciences
  • 4.5 • 2 Ratings

Luonnonvarakeskuksen Kestävyyspaneeli-podcast selvittää lupaavimmat toimenpiteet kestävyysmurroksen edistämiseen Suomessa. Paneeli määrittelee, mikä on murroksen kannalta oleellista ja toisaalta, mikä puuttuu tai voi estää sen edistymistä.

  Millaista olisi kulutus fossiilivapaassa taloudessa?

  Millaista olisi kulutus fossiilivapaassa taloudessa?

  Fossiilisen energian polttamisen ja maankäytön muutosten takia ilmakehään päätyy joka vuosi tuhansia miljardeja tonneja hiilidioksidia.   Millaisia järjestelmämuutoksia tarvitaan juuri nyt, että oltaisiin ympäristön kannalta riittävässä vauhdissa?  Kestävyyspaneeli-podcastin neljännessä jaksossa keskustelevat metsäekologian professori Anne Tolvanen Luonnonvarakeskuksesta sekä Lappeenrannan – Lahden teknillisen yliopiston ympäristöjohtamisen ja -talouden professori Lassi Linnanen.  Onko hiilen irtikytkentä mahdollista suorittaa sosiaalisesti oikeudenmukaisella tavalla?

  • 21 min
  Onko taloudellinen kasvu aina edellytys kehitykselle?

  Onko taloudellinen kasvu aina edellytys kehitykselle?

  Nopea talouskasvu on perustunut pitkälti ekologisesti kestämättömään luonnonvarojen kulutukseen. Voiko talous kasvaa samalla kun ympäristövaikutukset vähenevät?  Kestävyyspaneeli-podcastin kolmannessa jaksossa keskustelevat vastuullisen liiketoiminnan professori Minna Halme Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulusta sekä kansanterveystieteen professori Jouni Jaakkola Oulun yliopistosta.  Onko BKT enää toimiva väline talouskasvun mittaamiseen? Täytyisikö meidän ajatella uusiksi koko talouskasvun ideaali?

  • 20 min
  Voidaanko metsäsuhteella muuttaa maailmaa kestävämmäksi?

  Voidaanko metsäsuhteella muuttaa maailmaa kestävämmäksi?

  Maapallon luonnonjärjestelmät kuohuvat. Onko globaaliin ongelmaan olemassa paikallisia ratkaisuja?  Kestävyyspaneeli-podcastin toisessa jaksossa keskustelevat soveltavan ekologian professori Mikko Mönkkönen Jyväskylän yliopistosta sekä tulevaisuudentutkimuksen yliopistonlehtori Katriina Siivonen Turun yliopistosta.  Onko pohjoisten havumetsien hakkuita mahdollista lisätä ekologisesti kestävällä tavalla? Entä miten viime vuosien maastopalot Australiassa, Amazonilla ja muualla tulevat vaikuttamaan globaaleihin luonnonjärjestelmiin pitkällä aikavälillä?

  • 21 min
  Ollaanko Suomessa tarpeeksi läpinäkyviä ruoantuotannossa?

  Ollaanko Suomessa tarpeeksi läpinäkyviä ruoantuotannossa?

  Aikamme kolme suurta ekologista kestävyysvajetta – ilmastonmuutos, lajikato ja ravinteiden kierto – liittyvät kaikki ruokaan. Me tarvitsemme kestäviä ruokajärjestelmiä. Lisäksi terveellisiä ruokatottumuksia on tuettava. Mutta mikä kehitystä hidastaa?  Kestävyyspaneeli selvittää lupaavimmat toimenpiteet kestävyysmurroksen edistämiseen Suomessa. Paneeli määrittelee, mikä on murroksen kannalta oleellista ja toisaalta, mikä puuttuu tai voi estää sen edistymistä.  Kestävyyspaneeli-podcastin ensimmäisessä jaksossa ääneen pääsevät paneelin puheenjohtaja Eeva Furman Suomen ympäristökeskuksesta sekä paneelin jäsen, professori Arto O. Salonen Itä-Suomen yliopistosta.

  • 27 min
  Ruoka, sen tuotanto ja ilmastonmuutos – miten riskejä taklataan?

  Ruoka, sen tuotanto ja ilmastonmuutos – miten riskejä taklataan?

  Mitä ruokailija voi tehdä ympäristön eteen, ja miten suomalainen viljelijä voi vaikuttaa? Luken podcastissa aihetta pohtivat toimittaja Noora Mattilan johdolla Luonnonvarakeskuksen tutkija Merja Saarinen ja erikoistutkija Marjo Keskitalo.

  Saarisen erikoisalaa ovat ruoan ympäristövaikutusten tutkiminen elinkaariarviolla sekä ravitsemuksen kytkeminen tarkasteluun. Keskitalo tutkii vaihtoehtoisia viljelykasveja ja viime aikoina erityisesti uusia proteiinilähteitä.

  Miten ilmastonmuutoksen mukanaan tuomia riskejä taklataan pelloilla? Entäpä lautasilla, ravitsemusta unohtamatta? Kaikesta ruoantuotannosta syntyy ilmastovaikutuksia, mutta niihin voidaan myös vaikuttaa. Kuuntele, millaisia ratkaisuja tutkimus tarjoaa!

  • 31 min
  Luonto köyhtyy, me maksamme laskun

  Luonto köyhtyy, me maksamme laskun

  Monimuotoisuuden väheneminen on yhtä suuri riski kuin ilmastonmuutos. Mitä ratkaisuja Luken tutkimus tarjoaa? Voisivatko maanviljelijät erikoistua lajirikkauden vaalimiseen, ja mitä kesämökkiläinen voi tehdä?

  • 29 min

Customer Reviews

4.5 out of 5
2 Ratings

2 Ratings

Top Podcasts In Natural Sciences

Listeners Also Subscribed To