35 episodes

Tervetuloa Menneisyyden Jäljille! Podcastissa syvennytään menneisyyden tarinoihin ja siihen, miten eri tavoilla historia meitä ympäröi.

Lisätietoa jaksoista osoitteessa lottavuorio.com!

Menneisyyden Jäljill‪ä‬ Lotta Vuorio

  • History
  • 3.6 • 12 Ratings

Tervetuloa Menneisyyden Jäljille! Podcastissa syvennytään menneisyyden tarinoihin ja siihen, miten eri tavoilla historia meitä ympäröi.

Lisätietoa jaksoista osoitteessa lottavuorio.com!

  #35 Tieteen, tiedon ja terveyden historiaa

  #35 Tieteen, tiedon ja terveyden historiaa

  Luvassa on tutkitun tiedon teemajakso, sillä Menneisyyden Jäljillä -podcast on mukana Tutkitun tiedon teemavuodessa ja tämä jakso on omistettu tälle teemavuodelle. On äärimmäisen tärkeää kysyä ja kyseenalaistaa, kuka tietoa tuottaa ja kenellä on tiedon myötä valtaa. Millä eri tavoin ympäröivää maailmaa ja elämää ylipäätään on eri vuosisatoina tutkittu ja voiko eri tieteenaloja arvottaa keskenään? Mitä tiedolla on tehty ja miten se on muuttanut ihmisten käsityksiä itsestään ja muista? Pohdimme myös, mikä ero on tieteen ja tiedon historialla sekä onko raja terveyden ja sairauden välillä puhtaasti lääketieteellinen vai perimmiltään kulttuurinen. Jakson lopuksi otamme käsittelyyn pandemiat, kulkutaudit ja myös koronan ja mietimme, pitäisikö näistä puhua muutenkin kuin tilastojen, esiintyvyyslukujen ja diagnostiikan näkökulmasta. Tulisiko koronaa ymmärtää myös kulttuurisena ilmiönä?Jakson vieraana on siis Helsingin yliopiston yleisen historian professori Heikki Mikkeli.

  Lue lisää lisää jaksosta osoitteessa lottavuorio.com !Read more #35 Tieteen, tiedon ja terveyden historiaa →

  #34 Sukututkimuksen salat

  #34 Sukututkimuksen salat

  Jaksossa selvitämme kaiken olennaisen sukututkimuksen tekemisestä ja sen tavoitteista! Sukututkimuksen suosio on ollut jo monen vuosikymmenen ajan nousussa eikä laantumisen merkkejä näy. Tässä jaksossa siis käymme läpi, miten sukututkimusta tehdään ja ketkä sitä voivat tehdä. Millä eri motiivein omaa tai toisen sukua voi pohtia? Miten historiantutkimus ja sukututkimus eroavat toisistaan – vai eroavatko? Pohdimme myös, mitkä ovat sukututkimuksen käytännön rajoittavat ja mahdollistavat tekijät, jotta voimme päästä sukumme ja siten myös menneisyytemme jäljille. Vieraanani on syksyllä 2020 maisteriksi valmistunut Mikko Kuitula, joka teki Pro gradu -työnsä kuolansuomalaisista, joihin Mikon isoisän äidin suku kuuluu. Mikko toimii myös Sukututkimusseuran verkkopalveluasiantuntijana ja Karjalan Liiton sukututkijana.

  Lue lisää lisää jaksosta osoitteessa lottavuorio.com !Read more #34 Sukututkimuksen salat →

  #33 Mielenterveyden rajoja ja psykiatrisen diagnostiikan historiaa

  #33 Mielenterveyden rajoja ja psykiatrisen diagnostiikan historiaa

  Jakson teemana on psykiatrian sekä mielenterveyden ja mielen sairauksien diagnosoinnin historia. Selvitämme, miten hulluuden leimasta ja henkiopeista on siirrytty kohti toisaalta pirstaloitunutta ja toisaalta äärimmäisen säänneltyä modernia psykiatriaa. Kuinka kauan mielenterveydestä on puhuttu? Mitkä ovat mielenterveyden ja mielen sairauksien historialliset rajat? Jakson tärkeimpänä oppina on, että mielenterveyden häiriöt eivät ole luonteeltaan vain biologisia tai vain sosiaalisia, vaan monimuotoisia kokonaisuuksia, joiden määritelmät muuttuvat ajasta ja paikasta riippuen. Lähestymme aihetta Yhdysvalloissa alkujaan kehitettyjen DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) -oppaiden näkökulmasta. Ovatko oppaat ratkaisseet mielenterveyden häiriöiden määrittelyn ongelman? Vieraaksi sain Helsingin yliopiston väitöskirjatutkija Mia Pohtolan, joka on kiinnostunut psykiatrian ja mielenterveyteen liitettyjen sairauksien diagnostiikasta Yhdysvaltain kontekstissa 1970-luvulla.

  Lue lisää lisää jaksosta osoitteessa lottavuorio.com !Read more #33 Mielenterveyden rajoja ja psykiatrisen diagnostiikan historiaa →

  #32 Taloja ja rakennuksia Helsingissä eilen ja tänään

  #32 Taloja ja rakennuksia Helsingissä eilen ja tänään

  Jaksossa tutustutaan Instagramissa oikeutettua suosiota nauttivan Helsinki eilen ja tänään -tiliin (@helsinkieilenjatanaan) ja tilillä esiteltäviin vanhoihin kuviin helsinkiläisistä taloista ja rakennuksista. Tilillä esitellään joka postauksessa kuvapareja, joissa on ensin historiallinen kuva valitusta rakennuksesta ja sitten nykyaikana otettu kuva samasta paikasta. Miksi vanhoja rakennuksia on päätetty purkaa Helsingissä erityisesti 1960- ja 70-luvuilla? Millä perusteilla asuinalueita pitäisi arvottaa ja mitä rakentamisessa tulisi ottaa huomioon kulttuuriperinnön näkökulmasta? Kuinka vanha Helsinki ja sen kaupunginosat ovat? Mitä arkkitehtuurisia tyylejä Helsingistä voi bongata. Sain jakson vieraaksi henkilön, joka rakastaa tutkia Helsinkiä eilen ja tänään rakennusten historian näkökulmasta. Vieraanani on historioitsija Laura Boxberg, joka työskentelee viestintäpäällikkönä nykytaiteen tiedotuskeskuksessa, Frame Contemporary Art Finlandissa ja pitää Helsinki eilen ja tänään -tiliä. Luvassa on siis aimo jakso valokuvausta, vanhoja rakennuksia, historiallisia kortteleita ja tarinoita niiden eri vaiheista menneisyydestä tähän päivään.

  Lue lisää jaksosta osoitteessa lottavuorio.com!Read more #32 Taloja ja rakennuksia Helsingissä eilen ja tänään →

  #31 Kolonialismi ja Suomi

  #31 Kolonialismi ja Suomi

  Tässä jaksossa tarkoituksenamme on jatkaa kolonialismin teemasta Suomen kontekstissa ja pohtia, onko kolonialismi koskettanut Suomea ja miten keskustelu Suomesta ja kolonialismista on noussut esiin. Jakso on toteutettu tämän #24 jakson tapaan yhteistyössä Historiallisen Aikakauskirjan kanssa, jonka neljäs teemanumero vuodelta 2020 käsittelee kolonialismia ja Suomea eri näkökulmista. Millainen asema Suomella ja suomalaisilla on ollut koloniaalisessa maailmassa eri aikoina? Miten keskustelu aiheesta on muuttunut? Mikä oli Hesperian puistossa vuonna 1886 pidetyn "kannibaalien" ihmisnäyttelyn tarkoitus? Millainen jälki kolonialismista on jäänyt eri paikkoihin? Tarkastelemme myös, millaisia esineitä suomalaiset ovat maailmalta keränneet tutkimuksen tai harrastuksen nimissä ja paljonko Euroopan ulkopuolista esineistöä Suomeen on tuotu. Jakson vieraana Turun yliopiston yleisen historian professori Leila Koivunen. Leila ja yhteiskuntatutkimuksen yliopistonlehtori Anna Rastas kirjoittivat teemanumeroon yhdessä artikkelin, jossa pohditaan suomalaista kolonialismikeskustelua ja vaikutusta historiantutkimukseen.

  Lue lisää jaksosta osoitteessa lottavuorio.com!Read more #31 Kolonialismi ja Suomi →

  #30 Pelataan Arvaa kuka -peliä!

  #30 Pelataan Arvaa kuka -peliä!

  Tervetuloa Menneisyyden Jäljille kolmannenkymmenennen kerran ja perinteisen pelijakson pariin! Tämän jakson peliksi valikoitui Arvaa kuka, jonka ideana on siis yksinkertaisuudessaan arvata vihjeiden perusteella, kenestä pelilaudalla olevasta henkilöstä on kyse. Historiaversion pelistä saa luonnollisesti siten, että arvuutellaan eri historian henkilöitä heidän persoonansa, ulkoisen olemuksensa, ammattinsa tai asemansa, elinpaikkansa ja tietysti elinaikansa perusteella! Kanssani historiallisia henkilöitä arvuuttelevat historian opettajina toimivat Lea Hannu ja Ilmari Lähteenmäki.

  Lue lisää jaksosta osoitteessa lottavuorio.com!Read more #30 Pelataan Arvaa kuka -peliä! →

Customer Reviews

3.6 out of 5
12 Ratings

12 Ratings

Uusi versio on huono ,

Erittäin mielenkiintoinen! (Historian tutkija 53v)

Hyviä aiheita ja erittäin mielenkiintoisia vieraita. Aiheita käsitellään laajasti ja mielenkiintoisesti. Vaikka itse olenkin kokenut historian tuntija, niin nämä aiheet ja kokonaisuudet sopivat varmasti myös sellaiselle joka ei vielä tunne historiaa niin hyvin. Vahva suositus esimerkiksi lukion historian tunneille kuunneltavaksi. Jatka samaan malliin ja tsemppiä tulevaan!

👼👸👨😺😺👸🙀 ,

Suosittelen

Mukavaa juttua monipuolisista historian osa-alueista!

historiaakaikille ,

Mielenkiintoista historiaa!

Mielenkiintoinen ja asiasisältöinen podcast eri historian aiheista, iso suositus! Podcastin #2 jakson haaste äänentoistosta poistuu, ja kaikissa muissa jaksoissa äänenlaatu erinomainen.

Top Podcasts In History

Listeners Also Subscribed To