22 episodes

Metsästä kerää mikin ääreen kiinnostavia suomalaisia hahmoja, joista suurin osa on hyvin epätodennäköisiä kumppaneita metsästyskeskustelulle. Keskusteluissa etsitään eri lähtökohdista maailmaa tarkastelevien ihmisten ajattelun vahvuuksia ja sitä, kuinka lopulta kaikki liittyy luontoon

Podcast metsästä Aleksi Lumme

  • Education

Metsästä kerää mikin ääreen kiinnostavia suomalaisia hahmoja, joista suurin osa on hyvin epätodennäköisiä kumppaneita metsästyskeskustelulle. Keskusteluissa etsitään eri lähtökohdista maailmaa tarkastelevien ihmisten ajattelun vahvuuksia ja sitä, kuinka lopulta kaikki liittyy luontoon

  Voimankäytön asiantuntija, metsästäjä Majuri EVP - Petteri Kantola

  Voimankäytön asiantuntija, metsästäjä Majuri EVP - Petteri Kantola

  Miten sotilas valmistautuu kohtaamaan stressaavia tilanteita ja kuinka nämä taidot ovat hyödyllisiä niin metsästyksessä kuin koronaeristyksestä selviämisessäkin

  Jaksossa mainittu psykologisen ensiavun kurssi löytyy täältä: https://www.coursera.org/learn/psychological-first-aid/home/welcome
  Petteriä kannattaa seurata facebookissa. https://www.facebook.com/mjolnirhunting/ ja instagramissa @mjolnirhunting sekä @defendogreendirector

  • 58 min
  Data scientist ja tuore metsästäjä - Sakari Vaelma

  Data scientist ja tuore metsästäjä - Sakari Vaelma

  Sakari Vaelma edustaa voimakkaasti kasvavaa kaupunkilaismetsästäjien joukkoa. Tässä podcastissa Sakke kertoo aloittamisensa motivaatiosta, kohtaamistaan haasteista, asevalinnoista ja metsästyskokemuksistaan. Tärkeitä vinkkejä kaikille metsästyksen aloittamisesta haaveileville ja myös meille metsästäjille. Meidän toimintamme vaikuttaa elämäntavan julkisuuskuvaan mm. sitä kautta, minkälaisen kokemuksen aloittavat metsästäjät elämäntavasta saavat. 

  • 58 min
  Työpsykologi ja metsästäjä Simo Levanto

  Työpsykologi ja metsästäjä Simo Levanto

  Mielenterveyden ammattilainen Simo Levanto istui kertomaan minkälaisia mielenterveysvaikutuksia metsästyksellä on, miten pitää huolta omasta olosta vaikeina aikoina ja miten puhua metsästyksestä lapsille. 

  • 53 min
  Piepetosarja 4 - Petopyytäjä Joija Tikkanen

  Piepetosarja 4 - Petopyytäjä Joija Tikkanen

  Onko pienpetopyynti huvittelua? Mikä metsästäjän siihen motivoi? Miksi metsähallitus on rekrytoinut metsästäjiä poistamaan pienpetoja suojelualueilta? Miltä Häijään herättämä keskustelu tapahtumaan osallistujasta mestästäjästä tuntui?

  Ajatuksenlukuharha on ihmismielen vinouma, jossa näihin kysymyksiin vastatessa ei haluta selvittää todellisuutta metsästäjiltä itseltään, vaan vastaukset niihin päätellään. Itse. Harhalta voi suojautua esimerkiksi kuuntelemalla tämän podcastin.  

  • 43 min
  Pienpetosarja 3 - Ihmisen ajattelu ja moraali - Aivotutkija Katri Saarikivi

  Pienpetosarja 3 - Ihmisen ajattelu ja moraali - Aivotutkija Katri Saarikivi

  Olen tuijottanut keskustelukulttuurin polarisoitumista erityisesti metsästyksen näkökulmasta nyt reilusti yli vuoden. Löysin selityksiä keskusteluiden vaikeudesta niin aivotutkimuksesta kuin moraalifilosofiastakin. Niitä kanssani käy tässä podcastissa Helsingin yliopiston aivotutkija ja empatiatutkimuksestaan tunnettu Katri Saarikivi. Miten ihmisen ajattelu toimii? Kuinka hyviä olemme arvioimaan totuutta tunnepitoisissa aiheissa? Voiko empatiaa olla liikaa? Miten on mahdollista, että hyvät ihmiset ovat moraalikysymyksistä niin eri mieltä, kuitenkin varmoina oman ajattelunsa oikeellisuudesta? 

  Käsittelen Haidtin moraaliperustateoriaa myös Metsästä-kirjassa. Kuuntele näyte podcastina. https://anchor.fm/metsasta/episodes/Metsst-kirjan-nyte-Hyvksyn-kunhan-se-ei-ole-huvittelua-eart71

  Jaksossa mainitusta tieteellisestä uteliaisuudesta voit lukea lisää täältä https://www.vox.com/science-and-health/2017/2/1/14392290/partisan-bias-dan-kahan-curiosity

   ja tukimusta aiheesta täältä. https://www.researchgate.net/profile/Asheley_Landrum/publication/301293576_Measuring_Interest_in_Science_The_Science_Curiosity_Scale/links/5714dc0808ae4e2fdba1673d.pdf

  Tässä tutkimuksessa puolestaan osoitetaan, että tieteellinen uteliaisuus vähentää poliittisesti vinoutunutta päättelyä. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/pops.12396

  • 1 hr 11 min
  Pienpetosarja 2 - Mitä pienpedoista tiedetään tutkimuksen valossa? Vieraana Heidi Krüger

  Pienpetosarja 2 - Mitä pienpedoista tiedetään tutkimuksen valossa? Vieraana Heidi Krüger

  Tämä podcast on pienpetosarjan toinen osa. Löydät ensimmäisen, kohun taustoja käsittelevän osan täältä ja yhteenvedon tässä jaksossa käsitellystä tutkimuksesta täältä

  Heidi Krüger on MMM:n riistatalousasiantuntija ja petotutkija. Käymme Heidin kanssa läpi kohun tutkimuksellisen näkökulman. Näkökulma on tärkeä, sillä kilpailua sekä puolustettiin että vastustettiin tutkimukseen vedoten. Missä nykytietämys pienpetojen vaikutuksesta menee? Käsittelemme erikseen supikoiratutkimusta ja kotoperäisten petojen vaikutusta.

  Sarjan kolmannessa osassa tullaan käsittelemään tappamisen moraalista kysymystä. 

  • 56 min

Top Podcasts In Education