26 episodes

Podcast politiikasta, taloudesta ja poliittisesta taloudesta. Vakiopuhujina Timo Harjuniemi ja Lauri Holappa.

A podcast on politics and the economy by Timo Harjuniemi & Lauri Holappa. Mostly in Finnish but some episodes in English too.

Poliittinen talous Poliittinen talous

  • News
  • 4.4, 22 Ratings

Podcast politiikasta, taloudesta ja poliittisesta taloudesta. Vakiopuhujina Timo Harjuniemi ja Lauri Holappa.

A podcast on politics and the economy by Timo Harjuniemi & Lauri Holappa. Mostly in Finnish but some episodes in English too.

  Jakso 26: Kertomus luottomarkkinoiden vallasta

  Jakso 26: Kertomus luottomarkkinoiden vallasta

  Poliittinen talous -podcastissa syvennytään tällä kertaa kysymykseen luottomarkkinoiden vallasta. Keskustelun pohjana toimii Lauri Holapan tuore väitöskirja "The Bond-Market-Power Fallacy". Siinä Holappa haastaa tutun kertomuksen, jonka mukaan kansainväliset luottomarkkinat pystyvät pakottamaan kansallisvaltioita julkisen sektorin sopeuttamiseen ja työmarkkinareformeihin. Holapan mukaan kansallisvaltioilla on enemmän liikkumatilaa kuin markkinakurikertomus antaa olettaa.

  Minkä vuoksi tulkinta luottomarkkinoiden kurinalaistavasta vallasta istuu syvässä myös poliittisen talouden tutkimuksessa ja muissa kriittisissä yhteiskuntatieteissä? Entä tarjoaako keskuspankkirahoitus reitin ohittaa luottomarkkinoiden valta-asema? Globaalitaloudessa on jo käytännössä eletty pitkään keskuspankkirahoituksen aikaa, mikä valuu myös talouspolitiikasta ja sen perusteista käytävään keskusteluun. Toisaalta julkisen velan kammo ja kertomus luottomarkkinoiden vallasta eivät väisty talouspoliittisen debatin keskiöstä kivuttomasti.

  Laurin väitöskirja on luettavissa täällä: https://helda.helsinki.fi/handle/10138/314691

  • 1 hr 8 min
  Jakso 25: Talouspoliittiset ideat koronakriisissä ja euroalueen tulevaisuus (feat. Anni Marttinen)

  Jakso 25: Talouspoliittiset ideat koronakriisissä ja euroalueen tulevaisuus (feat. Anni Marttinen)

  Eurooppalainen talouspolitiikan integraatio etenee koronakriisin aikana, mistä kertoo esimerkiksi EU-komission ehdotus uudeksi elpymisrahastostoksi. Poliitikot ovat kuitenkin haluttomia käymään avointa demokraattista debattia eurooppalaisen talouspolitiikan vaihtoehdoista. Poliittinen talous -podcastin vieraana on SAK:n ekonomisti Anni Marttinen, joka pohtii koronakriisin esiin nostamia talouspoliittisia ideoita, kuten euroalueen sääntökehikon muuttamista tai valtioiden suoran keskuspankkirahoituksen mahdollisuutta. Kun euroalueen säännöt törmäävät toistuvasti talouskriiseihin, tulisi sääntöjen mielekkyydestä käydä perustava poliittinen debatti. Lisäksi jaksossa keskustellaan muun muassa siitä, onko luottomarkkinoilla niin paljon valtaa kuin usein kuvittelemme ja miksi uudet talouspoliittiset ideat eivät tunnu valuvan Euroopan tasolta suomalaiseen keskusteluun. Entä voisiko Euroopan talousongelmat ratkaista miljardin euron jättikolikkoja painamalla?

  Anni Marttinen Twitterissä:

  https://twitter.com/annimarttinen

  • 59 min
  Jakso 24: Koronavirus, kapitalismi ja yhteiskunnalliset murrokset (feat. Marko Ampuja)

  Jakso 24: Koronavirus, kapitalismi ja yhteiskunnalliset murrokset (feat. Marko Ampuja)

  Polittinen talous -podcastin koronajakson vieraana on akatemiatutkija Marko Ampuja Tampereen yliopistosta. Ampuja keskustelee Zoomin välityksellä Timo Harjuniemen kanssa muun muassa siitä, miten koronavirus niveltyy liberaalin kapitalismin muihin kriiseihin ja mitä paluu viruksen jälkeiseen "normaaliin" voi oikein tarkoittaa.

  Jaksossa käsitellään muun muassa seuraavia kysymyksiä:

  Kansallisen ja EU-tason talouspoliittiset vastaukset

  Koronakriisin niveltyminen liberaalin kapitalismin muihin kriiseihin, kuten autoritaarisen populismin nousuun ja poliittisen keskustan murenemiseen

  Miten Financial Timesin kaltainen eliittimedia käsittelee kriisiä, ja mistä eliitin kriisireaktiot kertovat?

  Miten koronakriisia käsitellään mediassa, ja mitkä seikat jäävät varjoon?

  Koronavirus ja ilmastonmuutos - pannaanko koronakriisin torjunta vastakkain ilmastotavoitteiden kanssa?

  Koronaviruksen luokkaulottuvuus

  Koronavirus ja uusliberaali valtio

  Mitä on kriisin jälkeinen "normaali"?

  Marko Ampuja Tampereen yliopiston sivuilla: https://www.tuni.fi/fi/marko-ampuja

  • 1 hr 50 min
  Jakso 23: Biden, Sanders ja vasemmiston tulevaisuus

  Jakso 23: Biden, Sanders ja vasemmiston tulevaisuus

  Poliittinen talous -podcastissa pureudutaan Yhdysvaltain demokraattipuolueen presidenttiehdokaskisaan. Entinen varapresidentti Joe Biden jyräsi "supertiistaina" useissa osavaltioissa ja nousi näin demokraattien kärkiehdokkaaksi. Onko Vermontin senaattorilla Bernie Sandersilla enää mahdollisuuksia nousta puolueen presidenttiehdokkaaksi?

  Lauri Holappa ja Timo Harjuniemi pohtivat presidenttipelin kuvioita ja samalla laajempia kysymyksiä vasemmiston ja länsimaisen politiikan tulevaisuudesta. Kertovatko Sandersin kampanjan vaikeudet finanssikriisin jälkeen nousseen vasemmistopopulismin ahdingosta? Onko niin, että vasemmisto ei pääsekään hyötymään liberalismin pitkästä kriisistä. Ilmastonmuutos ja maahanmuutto ovat nousseet rytinällä poliittisen debatin keskiöön, ja kulttuuristen kysymysten kasvava painoarvo tuntuu satavan lähinnä oikeiston laariin.

  • 1 hr 9 min
  Jakso 22: Talousdemokratia ja uusliberalismi Pohjoismaissa (feat. Ilkka Kärrylä)

  Jakso 22: Talousdemokratia ja uusliberalismi Pohjoismaissa (feat. Ilkka Kärrylä)

  Uuden vuosikymmenen ensimmäisessä Poliittinen talous -podcastin jaksossa keskustellaan talousdemokratian käsitteestä. Ajatus demokratian ulottamisesta talouden ja tuotannon piiriin leimasi 1900-luvun poliittisia vääntöjä. Ruotsissa viriteltiin 1970-luvulla ajatusta palkansaajarahastoista, jotka olisivat kasvattaneet työntekijöiden valtaa yrityselämän organisoinnissa ja johdossa.

  Vähitellen keskustelu talousdemokratiasta kuitenkin muuttui ajatukseksi "kansankapitalismista" tai "kuluttajademokratiasta". Miksi näin tapahtui? Poliittisen historian tutkija Ilkka Kärrylä avaa tämänkertaisessa jaksossa talousdemokratian käsitteen historiaa. Jaksossa keskustellaan lisäksi pohjoismaisesta uusliberalismista, käsitellään kapitalismin uutta henkeä ja lanseerataan "verkkopankkidemokratian" käsite.

  Ilkka Kärrylä Twitterissä: https://twitter.com/IKarryla

  • 1 hr 2 min
  Jakso 21: Britannian vaalit ja kansalliskonservatismin nousu (feat. Timo Miettinen)

  Jakso 21: Britannian vaalit ja kansalliskonservatismin nousu (feat. Timo Miettinen)

  Podcastin Britannia-aiheisessa erikoisjaksossa käydään vielä läpi Britannian vaalitulosta. Samalla analysoidaan jo brittipolitiikan suuntaviivoja. Timo Harjuniemen ja Lauri Holapan vieraana on tutkija Timo Miettinen Helsingin yliopiston Eurooppa-tutkimuksen keskuksesta.

  Aiheina ovat:

  Miten konservatiivit jyräsivät voittoon? Olivatko vaalit vain brexit-vaalit?

  Oliko vaaleissa kyse pikemminkin konservatiivien loistosuorituksesta kuin lopulta suhteellisen tavanomaisen äänisaaliin napanneen työväenpuolueen poikkeuksellisesta tappiosta?

  Britannian puoluekentän historia ja murros.

  Työväenpuolueen äänestäjäkoalition hajoaminen suurkaupunkien arvoliberaaleihin ja globalisaation koettelemien pohjoisen teollisuuspaikkakuntien duunareihin.

  Miten Boris Johnson pitää oman koalitionsa kasassa ja sovittelee yhteen erilaisten äänestäjäryhmien ja taustavoimien vaatimuksia?

  Ajatteleeko kukaan enää talouskuria?

  Kertooko brittikonservatiivien suunnanmuutos kansalliskonservatiiviseen suuntaan liberaalin keskustaoikeistolaisuuden laajemmasta rappiosta?

  Marxilainen analyysi Johnsonin talouspolitiikasta.

  • 57 min

Customer Reviews

4.4 out of 5
22 Ratings

22 Ratings

Top Podcasts In News

Listeners Also Subscribed To