12 episodes

Tieteellistä tietoa elämän optimoinnista psykologian sekä fysiologian asiantuntijuuden kautta. Liikuntabiologian maisterit ja tulevat psykologit (PsM) Julius Granlund & Tapio Tulenheimo. Vieraana kovia tutkijoita!

PsykaLab PsykaLab

  • Education

Tieteellistä tietoa elämän optimoinnista psykologian sekä fysiologian asiantuntijuuden kautta. Liikuntabiologian maisterit ja tulevat psykologit (PsM) Julius Granlund & Tapio Tulenheimo. Vieraana kovia tutkijoita!

  #12. Ahdistus, ahdistushäiriöt, ahdistuksen voittaminen - Käyttäytymisgenetiikan professori Iiris Hovatta

  #12. Ahdistus, ahdistushäiriöt, ahdistuksen voittaminen - Käyttäytymisgenetiikan professori Iiris Hovatta

  Vieraana käyttäytymisgenetiikan professori Iiris Hovatta. Aiheena ahdistus, ahdistushäiriöt, ahdistuksen voittaminen sekä ahdistuksen kohtaamisen tärkeä merkitys elämään. Iiris on yksi johtavia ahdistuksen tutkijoita maailmalla ja hänen tutkimusryhmänsä tutkii ahdistuksen genetiikkaa ja neurobiologista taustaa.

  Aikamerkit:

  (00:00) Intro

  (01:18) Mitä on ahdistus?
  (02:19) Mekanismi ahdistuksen taustalla?
  (03:17) Ahdistuksen ja stressin yhteys?
  (04:16) Mikä ahdistuksen laukaisee?
  (05:19) Milloin ahdistuksesta tulee häiriö?
  (07:27) Näkyykö ahdistus biologisella tasolla?
  (10:10) Miten ahdistuneisuushäiriö kehittyy?
  (11:45) Erot kehollisten aistien tuntemisessa ja ahdistuneisuus
  (13:15) Ahdistuneena huomio kiinnittyy itseen
  (14:18) Miksi tietyt tilanteet ahdistavampia kuin toiset?
  (15:52) Ahdistavien asioiden kohtaaminen tärkeä hoito
  (18:38) Altistushoito yhdistettynä lääkehoitoon
  (19:45) Perimän rooli ahdistuksessa
  (21:13) Mitä voi tehdä perinnölliselle alttiudelle?
  (23:00) Perinnöllisyysaste ei kerro yksilöstä
  (24:15) Mitä tapahtuu fysiologisesti, kun opitaan kohtaamaan ahdistusta?
  (27:27) Ahdistuksen kohtaaminen tärkeänä periaatteena elämässä
  (29:10) Opi kohtaamaan tai välttämään pelkoja
  (31:10) Lähtökohtainen sisäinen malli jännittävien tilanteiden kohtaamiseen
  (35:20) Voiko ahdistus monistua eri elämän osa-alueille
  (36:10) Miten lähteä toteuttamaan altistusta itselleen?
  (37:55) Ahdistavien tilanteiden välttäminen rajoittaa elämää
  (40:30) Itseään voi kehittää ja rajat poistaa
  (41:18) Altistuksen teho näkyy aivotasolla
  (42:00) Hengitysharjoitukset ahdistuksenhallintaan

  Kuuntelijakysymykset:
  (43:40) Onko ahdistuksesta tullut jopa liian yleistetty termi tunteille?
  (47:15) Ahdistuksen ja itsetuhoisuuden yhteys?
  (48:12) Tieteellinen näyttö fyysisille ahdistuksensietotaidoille?

  • 49 min
  #11. Miten ajatukset vaikuttavat stressiin - Psykologian tohtori, neuropsykologian erikoispsykologi Laura Sokka

  #11. Miten ajatukset vaikuttavat stressiin - Psykologian tohtori, neuropsykologian erikoispsykologi Laura Sokka

  Vieraana psykologian tohtori, neuropsykologian erikoispsykologi Laura Sokka. Tällä kertaa käsitellään tärkeää ja mielenkiintoista aihetta eli stressiä keskittyen siihen, miten voimme vaikuttaa stressin vaikutuksiin ja miten ajatusmallimme ovat tähän yhteydessä.

  Lisää tietoa Laurasta löydät osoitteesta Atenta.fi sekä Lauran Linkedin-profiilista.

  Aikamerkit:

  (00:00) Intro
  (01:21) Mitä stressistä tiedetään?
  (03:55) Stressin positiiviset puolet?
  (05:55) Kannattaako stressiä välttää?
  (08:20) Stressiin suhtautuminen?
  (11:45) Onko fyysinen ja psyykkinen stressi sama asia?
  (13:24) Stressireaktion mekaniikka
  (13:42) Onko väliä mitä ajattelee stressistä?
  (15:11) Keskitytkö stressin positiivisiin vai negatiivisiin puoliin?
  (19:17) Stressireaktion hyväksyminen osana suoritusta?
  (20:52) Mitä tehdä, kun stressireaktio korkealla?
  (24:30) Stressin kääntäminen hyödyksi
  (27:03) Stressin hyväksyminen on vahvuus
  (28:25) Opiskelijalle vinkit stressiin suhtautumiseen?
  (30:55) Virheellinen uskomus oppimisen kuormittavuudesta
  (32:40) Haitat väitteistä, että ihminen on hauras
  (35:35) Saavutukset vaativat stressinsietokykyä

  (37:05) Ajatusmallit ja mielialaoireilu
  (38:45) Ajatusmallien merkitys työuupumuksessa?
  (40:03) Ajatusmallin vaikutus ääritilanteessa
  (41:36) Tiedostaminen omasta kapasiteetista?
  (43:34) Onko ongelmaa, jos haluaa suorittaa paljon?
  (45:15) Stressin yksilöllisyys?
  (45:54) Paljon puhuttu voimavara - mitä se on?
  (48:27) Ajatusmallit tärkeä osa-alue psykoterapiassa
  (49:48) Mitä tehdä uupumustilanteessa?
  (50:54) Ajatusmallin työstäminen uupumuksessa
  (53:04) Uupumisen yhtälö?
  (54:20) Miten muutamme ihmisten ymmärrystä stressistä?
  (55:03) Pitkittynyt stressi: Voinko välttyä negatiivisilta vaikutuksilta?

  Kuuntelijakysymykset:
  (56:40) Miten auttaa ystävää, joka kertoo olevansa todella stressaantunut?
  (57:30) Miten vaikuttaa pitkittyneeseen stressiin, jos stressitekijää ei voi poistaa?
  (58:40) Miten reagoida, jos joku kehottaa välttämään uupumusta?

  • 59 min
  #10. Keskittyminen, keskittymiskyvyn kehittäminen, ADHD - Psykiatrian dosentti Jyrki Korkeila

  #10. Keskittyminen, keskittymiskyvyn kehittäminen, ADHD - Psykiatrian dosentti Jyrki Korkeila

  Vieraana psykiatrian dosentti Jyrki Korkeila. Jaksossa käsitellään keskittymiskykyä sekä keskittymis- ja tarkkaavaisuushäiriöitä. Käydään läpi esimerkiksi konkreettisia työkaluja oman keskittymiskyvyn parantamiseen sekä tekijöitä, jotka voivat selittää keskittymisen haasteita ilman että kyseessä on ADHD-diagnoosi.

  Aikamerkit:

  (00:00) Intro  
  (01:18) Mitä tarkoitetaan tarkkaavaisuus- ja keskittymishäiriöillä?
  (04:50) Missä asioissa haasteet näkyy ADHD:ssa?
  (06:30) Mitä tiedetään aivotasolla ADHD:n mekanismeista?
  (10:57) Miten ADHD diagnosoidaan?
  (12:40) ADHD-diagnoosi trendinä?
  (15:45) ADHD helpompi hyväksyä osaksi omaa identiteettiä?
  (19:25) Mitkä tekijät voi heikentää keskittymiskykyä?
  (21:34) Paljonko ADHD diagnooseista on “virheellisiä”?
  (23:44) ADHD-diagnoosi ei aina lopullinen

  (25:23) Miten tutkitaan, että oireet alkoi jo lapsena?
  (27:48) Voiko persoonallisuus selittää eroja tarkkaavaisuudessa?
  (28:59) Paljonko keskittymistä voidaan kehittää?

  (31:40) Impulssien kontrollointi
  (34:05) Motivaatio keskittymisen taustalla?
  (35:55) Konkreettiset työkalut keskittymisen tehostamiseen
  (37:08) Multitasking: Onko ongelma?
  (39:03) Keinot taistella haittaavia ärsykkeitä vastaan?
  (44:12) Yleistyykö vinouma nopean mielihyvän hakemiseen?

  Kuuntelijakysymykset:
  (47:14) Onko somessa myös jotain positiivista?
  (50:31) Onko somekin vain uuden asian haittojen liioittelua?
  (53:32) Onko ADHD-taustainen myös taipuvaisempi puhelimen liikakäyttöön?
  (54:50) Onko 1min pisteen tuijotus keskittymisharjoituksena toimiva?
  (55:55) Kuinka nopeasti voi kehittää itsekontrollia?

  • 57 min
  #9. Aivojen palkitsemisjärjestelmä - dopamiini, addiktiot, motivaatio - Psykologian tohtori, aivotutkija Patrik Wikman

  #9. Aivojen palkitsemisjärjestelmä - dopamiini, addiktiot, motivaatio - Psykologian tohtori, aivotutkija Patrik Wikman

  Vieraana aivotutkija, psykologian tohtori Patrik Wikman. Jaksossa käsitellään aivojen palkitsemisjärjestelmää, addiktioita ja dopamiinin merkitystä. Käydään siis läpi esimerkiksi miten palkitsemisjärjestelmä vaikuttaa toimintaamme, nyky-yhteiskunnan vaikutusta palkitsemisjärjestelmään sekä vinoutuvatko ihmiset hakemaan “helppoja palkkioita” esim. sosiaalisen median kautta.

  Aikamerkit:

  (00:00) Intro
  (01:32) Mikä on palkitsemisjärjestelmä?
  (04:40) Miksi palkitsemisjärjestelmä on kehittynyt?
  (06:15) Dopamiinin rooli palkitsemisjärjestelmässä?
  (12:55) Miksi jotkut aineet koukuttavat vahvemmin kuin toiset?
  (19:10) Riippuvuus aineeseen tai opittuun tapaan
  (21:35) Riippuvuutta vastaan toimiminen tietoisesti?
  (31:13) Muuttaako nykyajan ärsykkeet palkitsemisjärjestelmää?
  (36:49) Sosiaalisen median koukuttavuus?
  (41:20) Voiko helposti saatavat mielihyvän lähteet pilata tavoitteellisen toiminnan?
  (45:17) Miksi joku motivoituu toimimaan todella tavoitteellisesti?
  (50:10) Palkitsemisjärjestelmän herkkyys muuttuu riippuvuudessa
  (56:08) Korvaa huono tapa paremmalla, hyväksy ettei kaikki tunnu palkitsevalta
  (59:18) Vaikeasta addiktiosta toipuminen - voiko normaalit asiat tuntua vielä hyvältä?
  (63:56) Ympäristö todella vahva tekijä riippuvuudessa
  (71:20) Työstä palkitseminen?
  (75:06) Somen palkitsevuus voi häiritä muuta elämää
  (76:10) Muuta tapojasi muuttamalla ympäristöä
  (81:56) Positiiviset ajatusmallit motivaation nostamiseksi?
  (83:45) Ahdistus- ja masennusoireilun yhteys palkkiojärjestelmään
  (86:15) Palkkiojärjestelmä ja vinkit käytännön elämään

  Kuuntelijakysymykset:
  (87:50) Raha palkkiona vieroitushoidossa?
  (89:20) Kahvin juonti palkkiona - mitä huomioida?

  • 1 hr 33 min
  #8. Kuntosaliharjoittelun fysiologiset hyödyt & yksilöllisyys - Liikuntafysiologian apulaisprofessori, "Lihastohtori" Juha Hulmi

  #8. Kuntosaliharjoittelun fysiologiset hyödyt & yksilöllisyys - Liikuntafysiologian apulaisprofessori, "Lihastohtori" Juha Hulmi

  Jaksossa vieraana liikuntafysiologian apulaisprofessori,  “Lihastohtori” Juha Hulmi. Jaksossa käsitellään kuntosaliharjoittelun hyötyjä. Käydään esimerkiksi läpi, mitä positiivisia  muutoksia elimistössä tapahtuu harjoittelun seurauksena ja miksi rasvakudos on liiallisissa määrin haitallista. Lisäksi keskustellaan miksi tiedettä pitäisi huomioida harjoittelussa sekä miten harjoittelu on yksilöllistä. Myöhemmin tulevassa jaksossa käsitellään vielä optimaalisen treenaamisen käytännön toteuttamista.

  (00:00) Intro
  (01:12) Miksi meidän pitäisi käydä kuntosalilla?
  (04:49) Saliharjoittelu lääke ikääntymiseen?
  (08:34) Kuntosalin merkittävä hyöty terveyteen
  (15:07) Miksi liiallinen rasvakudos on haitallista?
  (18:32) Mitä kehossa tapahtuu yksittäisen salitreenin jälkeen?
  (26:30) Tarvitseeko syödä yli kulutuksen kehittyäkseen?
  (29:21) Miksi tiede hyvän valmennuksen takana?
  (36:28) Miten ihmisten erot kehityksessä eroavat toisistaan?
  (44:04) Huomioi aikaisempi harjoitusohjelma

  (46:35) Onko olemassa ihmisiä, jotka ei voi kehittyä?

  (48:57) Tärkein tekijä harjoitteluohjelmassa, jos haluaa kehittyä
  (51:00) Miten harjoittelu eroaa aloittelijan ja kokeneen välillä?
  (58:08) Kuinka tärkeää on mitata harjoittelussa kehittymistä ja kuormitusta?
  (63:03) Yleiset esteet treeneissä kehitykselle?

  Kuuntelijakysymykset:
  (69:07) Tarvitseeko proteiinijuoman treenin jälkeen?
  (71:07) Onko vapailla painoilla treenaaminen tehokkaampaa kuin laitteilla?
  (74:15) Vinkkejä treeneihin kiireiseen arkeen?
  (78:56) Haittaako viikon tauko kuukaudessa kehitystä?
  (80:21) Tarvitseeko meidän venytellä?

  • 1 hr 24 min
  #7. Ajatusten vaikutus - Toiminnalliset häiriöt, kuormittuminen, uupuminen - Ylilääkäri, neurologian erikoislääkäri, dosentti Markku Sainio

  #7. Ajatusten vaikutus - Toiminnalliset häiriöt, kuormittuminen, uupuminen - Ylilääkäri, neurologian erikoislääkäri, dosentti Markku Sainio

  Jaksossa vieraana HUS:n toiminnallisten häiriöiden poliklinikan ylilääkäri, neurologian erikoislääkäri ja dosentti Markku Sainio. Jaksossa käsitellään, miten omat ajatukset ja esimerkiksi median uutisointi voivat vaikuttaa erilaisiin oireisiin sekä mistä oikein on kyse toiminnallisten häiriöiden kohdalla. Käydään läpi myös, miten aivot tekevät tulkinnan uupumuksen ja kivun tunteista sekä miten näihin kannattaisi suhtautua.

  Aikamerkit: 

  (00:00) Intro

  (01:33) Toiminnalliset häiriöt ja toiminnallisten häiriöiden poliklinikka?

  (03:31) Minkälaisia tapauksia hoidetaan toiminnallisten häiriöiden poliklinikalla?

  (05:01) Mitä kautta asiakkaat päätyy toiminnallisten häiriöiden poliklinikalle?

  (05:39) Tyypillinen tapaus toiminnallisessa häiriössä

  (06:28) Mikä mekanismi on toiminnallisten häiriöiden taustalla?

  (08:09) Miten näitä tapauksia lähdetään hoitamaan?

  (09:58) Kuinka paljon ajatukset vaikuttavat näihin häiriöihin?

  (11:57) Aivojen virhesignaalin vaikutus?

  (14:36) Median vaikutus oireisiin?

  (17:26) Median vaikutus uupumisoireisiin?

  (21:13) Uskomusten ja muiden tekijöiden vaikutus uupumisoireissa?

  (23:55) Miten suojautua näiltä oireilta?

  (26:21) Opiskelijat ja uupuminen?

  (30:34) Voiko itse opiskelu olla kuormittavaa?

  (34:14) Vinkki opiskeluun ja työntekoon?

  (37:18) Aivojen virhesignaalin hoito klinikalla?

  (41:20) Oireiden kasvaminen hoitamattomana

  (42:56) Ympäristö aiheuttaa virhehälytyksen

  (57:20) Positiivinen tapa suhtautua haasteisiin

  (60:45) Ihmisen narratiivin merkitys

  (63:54) Lääkkeiden merkitys toiminnallisissa häiriöissä?

  (68:00) Kuuntelijakysymykset

  (68:02) Mitä sanoa ystävälle, joka kertoo kärsivänsä aistiherkkyydestä

  (71:50) Miten suhtautua long covid?

  (74:28) Kannattaako pelätä ylikuntoa tai burnouttia?

  • 1 hr 20 min

Top Podcasts In Education

Duolingo
Mel Robbins
Duolingo
BBC Radio
Swedish Linguist
BBC Radio

You Might Also Like