17 episodes

RADplus on FOAMed-henkinen podcast-sarja, jossa käsitellään ensi- ja akuuttihoidon ajankohtaisia ja ajattomia aiheita. Sarjan tavoitteena on tuoda laadukasta ja ajankohtaista tietoa asiantuntijoilta kliinisen työn etulinjaan helposti lähestyttävässä muodossa, jotta potilaamme saavat parhaan mahdollisen hoidon. Pääpaino on ensi- ja tehohoidon sekä akuuttilääketieteen näkökulmissa. Vierailevien asiantuntijoiden kanssa käydään läpi sekä päivittäin kohdattavia potilasryhmiä ja sairauksia että harvinaisempia tilanteita. Säännöllisesti käsitellään myös kuulijoiden lähettämiä kysymyksiä ja kommentteja, ja yhteistyössä HUS Akuutin ja Myrkytystietokeskuksen kanssa tehdyssä osiossa paneudutaan toksikologiaan sekä erilaisten myrkytyspotilaiden ensi- ja akuuttihoitoon. Kohderyhmään kuuluvat niin lääkärit kuin ensihoitajat, pelastajat ja sairaanhoitajat, farmaseutit sekä näiden alojen opiskelijat – toisin sanoen näitä potilasryhmiä kohtaavat terveydenhuollon ammattilaiset aina ensihoidosta perusterveydenhuoltoon ja erikoissairaanhoitoon.

RADplus Paramedic.fi

  • Health & Fitness
  • 5.0 • 21 Ratings

RADplus on FOAMed-henkinen podcast-sarja, jossa käsitellään ensi- ja akuuttihoidon ajankohtaisia ja ajattomia aiheita. Sarjan tavoitteena on tuoda laadukasta ja ajankohtaista tietoa asiantuntijoilta kliinisen työn etulinjaan helposti lähestyttävässä muodossa, jotta potilaamme saavat parhaan mahdollisen hoidon. Pääpaino on ensi- ja tehohoidon sekä akuuttilääketieteen näkökulmissa. Vierailevien asiantuntijoiden kanssa käydään läpi sekä päivittäin kohdattavia potilasryhmiä ja sairauksia että harvinaisempia tilanteita. Säännöllisesti käsitellään myös kuulijoiden lähettämiä kysymyksiä ja kommentteja, ja yhteistyössä HUS Akuutin ja Myrkytystietokeskuksen kanssa tehdyssä osiossa paneudutaan toksikologiaan sekä erilaisten myrkytyspotilaiden ensi- ja akuuttihoitoon. Kohderyhmään kuuluvat niin lääkärit kuin ensihoitajat, pelastajat ja sairaanhoitajat, farmaseutit sekä näiden alojen opiskelijat – toisin sanoen näitä potilasryhmiä kohtaavat terveydenhuollon ammattilaiset aina ensihoidosta perusterveydenhuoltoon ja erikoissairaanhoitoon.

  Toksikologia: CBRNE, ionisoiva säteily

  Toksikologia: CBRNE, ionisoiva säteily

  Tässä CBRNE-sarjan R/N-osassa puhutaan ionisoivasta säteilystä ja sen vaikutuksista ihmiseen sille altistuessa. 

  Käydään läpi mitä mahdollisia säteilylähteitä yhteiskunnastamme löytyykään ja pohditaan mikä voisi aiheuttaa säteilyonnettomuuden tai muun säteilylle altistavan tilanteen. 

  Lyhyesti sivutaan säteilyn fysiikkaa eli mitä terveydenhuollon etulinjan ammattilaisen olisi hyvä ymmärtää eri säteilylajeista.

  Kuullaan myös selitys sille, miksi säteilylle altistunut potilas ei yleensä ole säteilyriski muille ensihoidossa tai sairaalassa, mutta toisaalta, milloin ensiauttajan sitten on oltava varuillaan oman altistumisen suhteen.

  Käydään läpi säteilysairauden kliininen kuva ja pohditaan mitkä oireet voisivat antaa aiheen epäillä säteilysairautta - aina altistus ei ole tiedossa. 

  Käy myös katsomassa paramedic.fi -sivustoltamme lisätietoa ja linkkejä aiheesta!

  • 17 min
  Toksikologia: CBRNE, kemialliset aineet

  Toksikologia: CBRNE, kemialliset aineet

  CBRNE-sarjan toisessa osassa keskustellaan  Pietari Heleniuksen kanssa kemiallisista aineista.

  Millä eri tavoilla aine voi olla vaarallinen ja mitä merkitystä aineen fysikaalisilla ominaisuuksilla on? Pohditaan myös, miten kemiallisen aineen vaaratilanteen voisi tunnistaa, eli milloin epäillä ns. C-tilannetta ensihoidossa. Entä miten tulisi toimia, jos epäily kemiallisen aineen altistusvaarasta herääkin vasta sairaalassa? Ja voiko psykogeenisen oireilun erottaa ns. oikeasta?

  • 12 min
  Toksikologia: CBRNE, mistä on kyse?

  Toksikologia: CBRNE, mistä on kyse?

  Tänään käynnistyy RADplus -podcastin viiden jakson CBRNE-aiheinen kesäsarja!

  Näissä ensi- ja akuuttihoitoa sekä toksikologiaa yhdistävissä jaksoissa Maria keskustelee anestesiologian ja tehohoidon erikoislääkäri Pietari Heleniuksen kanssa, joka on aiheeseen perehtynyt ensihoitolääkäri HUS Akuutissa (EHE10). 

  Ensimmäisessä jaksossa paneudutaan aluksi hieman CBRNE-termin taustoihin; mistä aiheessa onkaan kyse ja milloin käsissämme on CBRNE-tilanne? Puhutaan tehtävien luonteesta, miniviranomaistyöstä ja vastuista; kuka tilanteita johtaa, miten viranomaisvastuut jakautuvat tehtävillä - ja toisaalta varautumisen ja valvonnan suhteen. Kuullaan myös Pietarin näkemys siitä, mitä todennäköisiä CBRNE-uhkia saattaisimme kohdata Suomessa - ja mitä CBRNE-tilanteita maailmalla on tapahtunut, joista ottaa oppia. Pohditaan myös, miten näitä voisi ehkäistä tai riskejä minimoida sekä miten voimme niihin varautua. 

  Kesän aikana paneudumme tarkemmin kemiallisiin (C), biologisiin (B) ja säteilyyn (RN) liittyviin uhkatilanteisiin sekä omana jaksonaan myös dekontaminaatioon.

  • 14 min
  Toksikologia: imeytymisen estäminen - lääkehiili, huuhtelu vai mekaaninen poisto?

  Toksikologia: imeytymisen estäminen - lääkehiili, huuhtelu vai mekaaninen poisto?

  Tässä jaksossa Maria keskustelee Myrkytystietokeskuksen viimeisimmän ylilääkärin, anestesiologian ja tehohoidon erikoislääkärin, dosentti Leena Soinisen kanssa suun kautta otettujen aineiden akuuttien myrkytysten imeytymisen estämisen keinoista. 

  Minkälaisissa myrkytystilanteissa ja aikaikkunassa lääkehiilestä voi ajatella olevan hyötyä? Milloin standardiannoksen suurentamista tulisi harkita ja milloin toistettu lääkehiilen anto on tarpeen? Punnitaan mahdollisia haittoja, ja mietitään mikä on sopiva tajunnantaso hiilen antoon spontaanisti hengittävälle. Onko lääkehiilen turvallinen antaminen indikaatio intubaatiolle? 

  Käydään myös tarkemmin läpi mitkä listatuista vasta-aiheista ovat absoluuttisia ja mitkä tilanteita, joissa hiili ei sido kyseistä ainetta, mutta voi sekamyrkytyksissä tulla kyseeseen muiden aineiden sitojana. 

  Lopuksi keskustellaan myös jo enemmänkin historiallisista imeytymisen estämisen keinoista, kuten mahahuuhtelusta ja oksettamisesta, ja kuullaan miksi niitä ei pidetä enää akuuttien myrkytysten imeytymisen eston hoitovalikoimaan kuuluvina, mutta miksi niiden sijaan kannattaa harkita endoskooppista tai jopa kirurgista tablettien poistoa.

  • 26 min
  Extra: COVID-19, kysymyksiä ja vastauksia (8.4.2020)

  Extra: COVID-19, kysymyksiä ja vastauksia (8.4.2020)

  Ensimäinen #radpluspodcast -extra uudesta koronaviruksesta julkaistiin, kun virus oli ensi kerran juuri kohdattu Suomessa. Tilannekuva näyttäytyi silloin kovin erilaisena ja on sittemmin päivittynyt valtavasti - ja varmaa on vain sen tarkentuminen ja muuttuminen jatkossakin. 

  Siitä huolimatta päätimme koostaa pienen update-jakson - sellaisena kuin tilanne etä-äänitysiltana 8.4. meille näyttäytyi.

  Ja oikeastaan TE teitte tämän jakson osuvilla kysymyksillänne - me vain toimitimme ja kaivoimme vähän vastauksia. #sitähänsäkysyit

  Valitettavasti ihan kaikki kysymykset eivät mahtuneet mukaan, mutta ehkäpä jatkoa siis seuraa. Vastaanotamme oikein mielellämme kysymyksiä myös jatkossa!

  Mutta muistakaa: monikin yksityiskohta uudesta koronaviruksesta ja sen aiheuttamasta taudista tarkentuu ja muuttuu yhä. 

  Jakson toimittavat Maria Kaista, Jukka Lehtola ja Tapio Sovijärvi.

  Music: https://www.purple-planet.com

  • 58 min
  Ensihoito: akuutti vatsa

  Ensihoito: akuutti vatsa

  Tässä jaksossa puidaan ns. akuutin vatsan syitä ja hoitoja HUS vatsakeskuksen päivystyskirurgian yksikön gastrokirurgi Matti Tolosen kanssa. Mitä termillä "akuutti vatsa" tarkoitetaan? Miten vatsakipuinen potilas tutkitaan: miten mahaa pitää painaa ja mitä laboratoriokokeet sekä kuvantaminen kertovat? Erityisesti paneudutaan pahimpiin eli ns. “tappajiin” - niihin akuutin vatsan syihin, jotka pitäisi osata tunnistaa ja saada hoitoon välittömästi - samaan tapaan kuin sepsis, ST-nousu- tai aivoinfarktitkin. Jaksossa kuullaan myös Matin terveiset ensihoidon ja päivystysten etulinjaan sekä puretaan myytti, ettei vatsakipuista potilasta saisi kipulääkitä ennen kirurgin tutkimusta. 

  • 43 min

Customer Reviews

5.0 out of 5
21 Ratings

21 Ratings

OH7Teme ,

Loistava suomalainen FOAM podcast

Kiitos

Ammattilaiset asialla niin aiheessa kuin tekniikassa. Tätä on ilo kuunnella ja siirtää käytäntöön hyödyksi. Kaikki voittaa.

Kiitos kun teette tätä!

Top Podcasts In Health & Fitness

Listeners Also Subscribed To