2 min

Tämä on Lääkkeet ja ympäristö -podcast Lääkkeet ja ympäristö

    • Science

Lääketieteen kehitys on yksi ihmiskunnan suurimmista saavutuksista. Lapsikuolleisuuden väheneminen, pidentynyt elinikä ja laadukkaammat elinvuodet ovat lääkkeiden loistavien vaikutusten tulosta.  

Lääkkeillä on myös ei-toivottavia vaikutuksia, kuten ympäristövaikutuksia ja niitä ei ole juurikaan tutkittu ja ympäristövaikutuksien arviointi on vielä varsin vaatimatonta.

Suurin osa lääkkeiden haitallisesta ympäristövaikutuksista syntyy, kun lääkkeet poistuvat elimistöstämme luonnollista tietä jätevedenpuhdistamolle. Sieltä ne kulkeutuvat vesistöihin lähes sellaisenaan, tai vähän muuttuneina. Lääkejäämiä päätyy myös muuhun ympäristöön esimerkiksi eläinlääkkeiden ja puhdistamolietteen kautta. Lääkkeiden haitallisten ympäristövaikutusten odotetaan kasvavan tulevaisuudessa, jos jatkamme nykyisillä kehitysurilla. Me SUDDEN-tutkimushankkeessa etsimme keinoja siihen, millaisilla ratkaisuilla ja työkaluilla lääkealan kasvu käännettäisiin kestävälle uralle.

Lääkkeet ja ympäristö -podcastissa keskustellaan vaihtuvien asiantuntijavieraiden kanssa lääkkeiden ympäristövaikutuksista ja mahdollisista ratkaisuista niiden hillintään. Tervetuloa mukaan!

Lääketieteen kehitys on yksi ihmiskunnan suurimmista saavutuksista. Lapsikuolleisuuden väheneminen, pidentynyt elinikä ja laadukkaammat elinvuodet ovat lääkkeiden loistavien vaikutusten tulosta.  

Lääkkeillä on myös ei-toivottavia vaikutuksia, kuten ympäristövaikutuksia ja niitä ei ole juurikaan tutkittu ja ympäristövaikutuksien arviointi on vielä varsin vaatimatonta.

Suurin osa lääkkeiden haitallisesta ympäristövaikutuksista syntyy, kun lääkkeet poistuvat elimistöstämme luonnollista tietä jätevedenpuhdistamolle. Sieltä ne kulkeutuvat vesistöihin lähes sellaisenaan, tai vähän muuttuneina. Lääkejäämiä päätyy myös muuhun ympäristöön esimerkiksi eläinlääkkeiden ja puhdistamolietteen kautta. Lääkkeiden haitallisten ympäristövaikutusten odotetaan kasvavan tulevaisuudessa, jos jatkamme nykyisillä kehitysurilla. Me SUDDEN-tutkimushankkeessa etsimme keinoja siihen, millaisilla ratkaisuilla ja työkaluilla lääkealan kasvu käännettäisiin kestävälle uralle.

Lääkkeet ja ympäristö -podcastissa keskustellaan vaihtuvien asiantuntijavieraiden kanssa lääkkeiden ympäristövaikutuksista ja mahdollisista ratkaisuista niiden hillintään. Tervetuloa mukaan!

2 min

Top Podcasts In Science

Helsingin yliopisto
BBC Radio 4
iHeartPodcasts
BBC Radio 4
Sam Harris
Helsingin Sanomat