1 hr 14 min

Väliselitys: Alussa oli...(osa 1/2‪)‬ Selitä mulle

    • Philosophy

Käydään kahden jakson verran läpi antropologian ja arkeologian sensaatiota, David Graeberin ja David Wengrow'n kirjaa Alussa oli... Ihmiskunnan uusi historia (suom. Anna Tuomikoski, Teos 2022).
Ensimmäisen jakson pääpointit:
- ihmislajin "olemus" löytyy moneudesta ja joustavuudesta, jos mistään
- yhteiskunnallisen evolutionismin kritiikki
- eurosentrismin purkaminen
- anarkistinen ihmiskuva
- valistuksen synty törmäyksestä alkuperäiskansoihin
- tasa-arvon käsitteen epämääräisyys
- länsimaisen filosofian omituinen käsitys ajattelun luonteesta
- auktoriteetin monimutkaisuus
- Gregory Bateson ja skismogeneesin käsite
Osassa II mennään tarkemmin empiirisiin kysymyksiin ja kirjan ongelmiin.
Jos haluaa tukea podcastia, voi tilata Mikä meitä vaivaa -lisäsisällöt osoitteesta https://www.patreon.com/mikameitavaivaa

Käydään kahden jakson verran läpi antropologian ja arkeologian sensaatiota, David Graeberin ja David Wengrow'n kirjaa Alussa oli... Ihmiskunnan uusi historia (suom. Anna Tuomikoski, Teos 2022).
Ensimmäisen jakson pääpointit:
- ihmislajin "olemus" löytyy moneudesta ja joustavuudesta, jos mistään
- yhteiskunnallisen evolutionismin kritiikki
- eurosentrismin purkaminen
- anarkistinen ihmiskuva
- valistuksen synty törmäyksestä alkuperäiskansoihin
- tasa-arvon käsitteen epämääräisyys
- länsimaisen filosofian omituinen käsitys ajattelun luonteesta
- auktoriteetin monimutkaisuus
- Gregory Bateson ja skismogeneesin käsite
Osassa II mennään tarkemmin empiirisiin kysymyksiin ja kirjan ongelmiin.
Jos haluaa tukea podcastia, voi tilata Mikä meitä vaivaa -lisäsisällöt osoitteesta https://www.patreon.com/mikameitavaivaa

1 hr 14 min