21 épisodes

گفتگو های زنده حمزه غالبی با فعالین و صاحب نظران در مورد مسایل سیاسی ایران

گفتگو زند‪ه‬ حمزه غالبی

  • Politique

گفتگو های زنده حمزه غالبی با فعالین و صاحب نظران در مورد مسایل سیاسی ایران

  گفتگو حمزه غالبی و فرشاد مهدی پور

  گفتگو حمزه غالبی و فرشاد مهدی پور

  گفتگو ششم از فصل دوم با فرشاد مهدی‌پور دانش‌آموخته سیاستگذاری فرهنگی، استادیار و رئیس پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی  در فصل دوم گفتگوها از صاحبنظران می پرسم بنظرشان سه چالش اصلی کشور چیست و آنها از چه راه حلی در مواجه با این چالش‌ها دفاع می‌کنند.

  • 1h 1m
  گفتگو حمزه غالبی و احسان منصوری

  گفتگو حمزه غالبی و احسان منصوری

  گفتگو پنجم از فصل دوم با احسان منصوری فعال سابق دانشجویی و سردبیر کانال تحلیلی «ایران ما»

  در فصل دوم گفتگوها از صاحبنظران می پرسم بنظرشان سه چالش اصلی کشور چیست و آنها از چه راه حلی در مواجه با این چالش‌ها دفاع می‌کنند.

  • 1h 24 min
  گفتگو حمزه غالبی با سید حسین شهرستانی

  گفتگو حمزه غالبی با سید حسین شهرستانی

  گفتگو چهارم از فصل دوم با سید حسین شهرستانی مدیر گروه هنر پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی  

   در فصل دوم گفتگوها از صاحبنظران می‌پرسم بنظرشان سه چالش اصلی کشور چیست و آنها از چه راه حلی در مواجه با این چالش‌ها دفاع می‌کنند.

  live.ghalebi.fr

  • 1h 30 min
  گفتگوی حمزه غالبی با حسین نورانی نژاد

  گفتگوی حمزه غالبی با حسین نورانی نژاد

  گفتگو سوم از فصل دوم با حسین نورانی ‌نژاد سخنگوی حزب اتحاد ملت ( بزرگترین حزب اصلاح‌طلب کشور) 

  در فصل دوم گفتگوها از صاحبنظران می پرسم بنظرشان سه چالش اصلی کشور چیست و آنها از چه راه حلی در مواجه با این چالش‌ها دفاع می‌کنند.

  http://live.ghalebi.fr

  • 1h 17 min
  گفتگو حمزه غالبی با مهدی موحدی

  گفتگو حمزه غالبی با مهدی موحدی

  گفتگو دوم از فصل دوم با مهدی موحدی بکنظر، اقتصاددان و نامزد جنبش عدالت‌خواه برای مجلس شورای اسلامی از حوزه تهران.  http://live.ghalebi.fr

  • 1h 13 min
  گفتگوی حمزه غالبی با محمد رضا جلایی پور

  گفتگوی حمزه غالبی با محمد رضا جلایی پور

  فصل دوم، گفتگوی اول با محمدرضا جلائی‌پور

  در فصل دوم گفتگوها از صاحبنظران خواهم پرسید به نظرشان سه چالش اصلی کشور چیست و آنها از چه راه حلی در مواجه با این چالش‌ها دفاع می‌کنند.  http://live.ghalebi.fr

  • 1h 12 min

Classement des podcasts dans Politique