47 min

Execinsight EP.38 พลิกเกมรบก้าวข้ามวิกฤตด้วยแนวคิดเชิงนวัตกรรม กับ ‘ธรรมศักดิ์ จิตติมาพร’ Techsauce Podcast

    • Technologies

[Exec Insight] เมื่อพูดถึงธุรกิจ Retail แม้ว่าแนวโน้มการเติบโตจะสูงขึ้น แต่ก็ต้องแลกมาด้วยการแข่งขันที่สูงเช่นกัน ประกอบกับที่ผ่านมาต้องเผชิญกับวิกฤติจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้ทุกองค์กรต้องปรับตัวกันอย่างหนัก เช่นเดียวกับ FN Factory Outlet หนึ่งในธุรกิจ Retail ที่ผ่านการปรับตัวมานับครั้งไม่ถ้วนนับตั้งแต่การพลิกวิกฤตแบรนด์แฟชั่นมาสู่การเป็นศูนย์รวมสินค้า Innovative Idea  โดยในช่วงที่ผ่านมาได้มีการปรับโครงสร้างองค์กรครั้งใหญ่ ใน Episode นี้มาร่วมเรียนรู้การพลิกเกมรบก้าวข้ามวิกฤติด้วยแนวคิดเชิงนวัตกรรมกับ คุณธรรมศักดิ์ จิตติมาพร Top Management ชั้นนำของเมืองไทย CEO คนล่าสุดแห่ง FN Factory Outlet

[Exec Insight] เมื่อพูดถึงธุรกิจ Retail แม้ว่าแนวโน้มการเติบโตจะสูงขึ้น แต่ก็ต้องแลกมาด้วยการแข่งขันที่สูงเช่นกัน ประกอบกับที่ผ่านมาต้องเผชิญกับวิกฤติจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้ทุกองค์กรต้องปรับตัวกันอย่างหนัก เช่นเดียวกับ FN Factory Outlet หนึ่งในธุรกิจ Retail ที่ผ่านการปรับตัวมานับครั้งไม่ถ้วนนับตั้งแต่การพลิกวิกฤตแบรนด์แฟชั่นมาสู่การเป็นศูนย์รวมสินค้า Innovative Idea  โดยในช่วงที่ผ่านมาได้มีการปรับโครงสร้างองค์กรครั้งใหญ่ ใน Episode นี้มาร่วมเรียนรู้การพลิกเกมรบก้าวข้ามวิกฤติด้วยแนวคิดเชิงนวัตกรรมกับ คุณธรรมศักดิ์ จิตติมาพร Top Management ชั้นนำของเมืองไทย CEO คนล่าสุดแห่ง FN Factory Outlet

47 min

Classement des podcasts dans Technologies