1h 3 min

Fascism, mångfald och gårdsförsäljning Ledarredaktionen

    • Actus du jour

30 september. Panelen går på djupet i fascismdebatten, diskuterar och ger prov på den åsiktsmångfald som de allesamman håller högt, och frågar sig om friare regler för gårdsförsäljning verkligen vore ett ett hot mot folkhälsan. Paulina Neuding, Mattias Svensson och Tove Lifvendahl samtalar under Andreas Ericsons ledning.

30 september. Panelen går på djupet i fascismdebatten, diskuterar och ger prov på den åsiktsmångfald som de allesamman håller högt, och frågar sig om friare regler för gårdsförsäljning verkligen vore ett ett hot mot folkhälsan. Paulina Neuding, Mattias Svensson och Tove Lifvendahl samtalar under Andreas Ericsons ledning.

1h 3 min