6 min

FlowAccountAudioBlog : ใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้ คืออะไร? ใช้ในกรณีไหน? TAXBugnoms PodCast

    • Entreprenariat

ใบเพิ่มหนี้ / ใบลดหนี้ มีหน้าที่อะไร? ใช้แบบไหน และจะใช้ในสถานการณ์ไหนบ้าง ตอนนี้เรามาสรุปความรู้เรื่องนี้สำหรับเจ้าของธุรกิจที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มให้ฟังกันครับ
ฝากติดตาม Flowaccount AudioBlog ความรู้ภาษีสำหรับคนทำธุรกิจได้ทุกเช้าวันอังคารแบบนี้ ผ่าน TAXBugnoms Podcast และ Youtube FlowAccount ด้วยนะครับ

ใบเพิ่มหนี้ / ใบลดหนี้ มีหน้าที่อะไร? ใช้แบบไหน และจะใช้ในสถานการณ์ไหนบ้าง ตอนนี้เรามาสรุปความรู้เรื่องนี้สำหรับเจ้าของธุรกิจที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มให้ฟังกันครับ
ฝากติดตาม Flowaccount AudioBlog ความรู้ภาษีสำหรับคนทำธุรกิจได้ทุกเช้าวันอังคารแบบนี้ ผ่าน TAXBugnoms Podcast และ Youtube FlowAccount ด้วยนะครับ

6 min

Classement des podcasts dans Entreprenariat